Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih

Muzej novejše zgodovine Slovenije hrani predmete, fotografije, dela in dokumente nekdanjih taboriščnikov v sedmih zbirkah: v zbirki predmetov iz zaporov in taborišč, zbirki osebnih predmetov in dokumentov, zbirki zemljevidov, zbirki plakatov, zbirki ustnih virov, fotografski zbirki in likovni zbirki.

Zbirka predmetov iz zaporov in taborišč obsega 1077 predmetov iz nemških in italijanskih zaporov in taborišč. Že leta 1952 je Glavni odbor Rdečega križa predal takratnemu Muzeju narodne osvoboditve predmete taboriščnikov, ki so jim bili odvzeti ob prihodu v nemška taborišča. Ob odhodu domov so jih prevzeli nacionalni taboriščni odbori in predali Štabu za repatriacijo. 528 predmetov, za katere niso našli lastnikov oz. se lastniki niso javili, pa so predali muzeju. Veliko gradiva je muzej pridobil tudi ob pripravi občasne razstave Okupatorjevi zapori in taborišča leta 1960.

Predmeti so v zbirki razvrščeni v tri sklope: predmeti odvzeti taboriščnikom ob prihodu, predmeti, ki so jih taboriščniki izdelali ali uporabljali v taborišču in predmeti, ki jih je imelo taboriščno osebje.

Tema je predstavljena na devetih tematskih panojih in sicer: ustanavljanje taborišč, matična in zunanja taborišča, razvrščanje koncentracijskih taborišč, število Slovencev v koncentracijskih taboriščih, sprejem in registracija, umrli, osvoboditev, vračanje in repatriacijske baze.

V sklopu gostovanja Muzej organizira enodnevno delavnico (4–5 ur), na kateri učence ali dijake seznanimo s tematiko in jih pripravimo, da lahko samostojno vodijo po razstavi.

Razstava lahko gostuje tudi na vaši šoli. V kolikor želite, da razstava v šolskem letu 2022/2023 gostuje ne vaši šoli, prosimo pišite na prijava@muzej-nz.si ali nas pokličite na 01 300 96 21. Gostovanje in izvedba izobraževanja sta brezplačni, šola krije le stroške prevoza.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.