I-ON voden ogled: Arhitektura in identitete povojnega Kopra

Fluidne in prepišne identitete zaznamujejo zgodovinsko večkulturno področje Istre. Poseben primer predstavljajo tri mesta "slovenske Obale", ki so po drugi svetovni vojni, posebno pa po priključitvi Istre Jugoslaviji leta 1954, doživela velike demografske spremembe, sočasno politično-družbenimi, ti procesi pa se odslikavajo tudi v grajenem okolju. Slednje je temeljno zaznamoval arhitekt Edo Mihevc, a tudi drugi, manj ali neznani, pred njim. Na sprehodu po sledeh povojnega Kopra bomo odkrivali, katere stavbe, trgi ali kar samo skrite ulice govorijo o času tektonskih premikov povojnih let.

Zbirališče: Titov trg, Koper

O predavateljici: 
Doc. dr. Neža Čebron Lipovec (1980) je diplomirala (2004) iz umetnostne zgodovine in italijanskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2007 je magistrirala na mednarodni šoli za konservatorstvo stavbne dediščine Raymond Lemaire International Centre for Conservation of Monuments and Sites (Master after Master in Conservation of Monuments and Sites), na Katoliški univerzi v Leuvenu (Belgiji), z nalogo o umeščanju modernistične arhitekture v historičnih mestnih jedrih na primeru del Eda Mihevca v Kopru. Doktorirala je (2018) iz Zgodovine Evrope in Sredozemlja na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) z interdisciplinarno raziskavo o povojni izgradnji slovenskih obalnih mest, kjer se je posvetila pomenu regionalizma in tradicionalizma v arhitekturi, posebej v odnosu do stavbne dediščine v spornih krajih.
V letih 2006-2008 je delala na belgijski šoli za konservatorstvo RLICC kot raziskovalka in pedagoška asistentka, v okviru nastajajoče UNESCO katedre PRECOMOS o preventivnem konservatorstvu in vzdrževanju dediščine. V okviru dela na RLICC je sodelovala na več mednarodnih projektih svetu (Etiopija, Egipt, Indija) ter sodelovala na več mednarodnih konferencah. Od leta 2009 je pedagoška in raziskovalna sodelavka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer deluje v okviru Oddelka in Inštituta za arheologijo in dediščino. Je predavateljica za različne predmete, povezane z arhitekturno zgodovino, konservatorstvom in upravljanjem dediščine na vseh treh študijskih stopnjah. Sodelovala je na številnih mednarodnih projektih (predvsem Interreg in Creative Europe) ter nacionalnih znanstvenih raziskovalnih projektih, posvečenih arhitekturnemu in urbanemu razvoju istrskih mest, upravljanju in interpretaciji dediščine ter dediščinskim diskurzom in z njimi povezanim antropološkim metodam. O teh temah je objavila več izvirnih znanstvenih člankov in samostojnih monografskih poglavij (Edo Mihevc 2011; Koper – urbana geneza 2020), tako doma kot v tujini. Je članica izvršnega odbora združenja ICOMOS Slovenija ter mednarodnega društva za kritične dediščine študije (Association for Critical Heritage Studies).

Program je brezplačen in bo zaradi mednarodnih udeležencev potekal v angleškem jeziku. Zaradi omejitve mest so potrebne prijave do najkasneje dan pred dogodkom na: info@muzej-nz.si.   

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.