WEBINAR: Prof. dr. Luisa Passerini

WEBINAR: Prof. dr. Luisa Passerini: Čezmejna telesa - Raziskovalni projekt o vizualnosti, mobilnosti in intersubjektivnosti
Četrtek, 8. 10. 2020, ob 11.00

Brezplačna registracija: https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_NjkIJOXyQnuowOeRuNCiLw. Prijavite pa se lahko tudi pri Ezanne van Niekerk na i-on@i-on.museum.


Spletni seminar temelji na raziskovalnem projektu Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah z naslovom Čezmejna telesa. Ustni in vizualni spomin v Evropi in širše, ki ga je finančno podprl Evropski raziskovalni svet. Projekt je bil namenjen proučevanju medkulturnih povezav v sodobni Evropi in razumevanju novih oblik evropske identitete, ki se razvijajo v vedno bolj diaspornem svetu.
 
Kulturnozgodovinsko raziskavo je navdihnila vizualna umetnost preteklega desetletja (zlasti fotografija in videoumetnost), saj je prav ta najbolj naslavljala meje in mobilnost (v Evropi in proti njej), še posebej v primerjavi s takratnim političnim in družbeno-zgodovinskim diskurzom.

Razširitev raziskovalnega polja spominskih študij, od ustnih in pisnih pričevanj do vizualnih virov, je predstavljala osrednji izziv projekta.

Prizadevanja v tej smeri so privedla do tematizacije konceptualnih sklopov in praks: vizualnost / telesnost / mobilnost, trikotnik, ki ga nakazujejo in oživijo procesi spominjanja, s katerimi so se raziskovalci srečevali in jih obenem spodbujali.
Ta pristop je seveda zahteval tudi intenzivno terensko delo, med katerim so v šolah in na javnih mestih kot so postaje, ulice in trgi potekali razgovori z "migranti".
Prav ti pogovori so pripeljali denimo do preizpraševanja terminologije, saj je večina pričevalcev zavračala izraza "migrant" in "begunec".

Intervjuvancem so, kadar je bilo to le mogoče, pokazali primere vizualne umetnosti, obenem pa so jim ponudili pripomočke za risanje in včasih tudi mobilne telefone s prošnjo, da bi pripoved o svojih potovanjih predstavili v ustni in /ali vizualni obliki.
Z vključevanjem vizualnih elementov je bilo treba metodologijo zbiranja spominskih virov nadgraditi s ponovnim premislekom o subjektivnosti in intersubjektivnosti. Razmerje med produkti vizualnega spomina mobilnih subjektov na eni strani in konstrukcijami vizualnega spomina umetnikov na drugi strani pa se je izkazalo za zelo zapleteno, zato o njegovi interpretaciji lahko samo domnevamo.

Spletni seminar je del projekta I-ON: Identiteta na prepihu (Identity on the Line).

Prof. dr. Luisa Passerini je zaslužna profesorica na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah in glavna raziskovalka projekta Evropskega raziskovalnega sveta z naslovom Čezmejna telesa. Ustni in vizualni spomin v Evropi in širše 2013-2018. Preučevala je teme družbenih in kulturnih sprememb: afriška osvobodilna gibanja; gibanja delavcev, študentov in žensk v dvajsetem stoletju ter premiki migrantov proti Evropi in znotraj njenih meja v zadnjih desetletjih. Preučevala je predvsem spomine v obliki ustnih, pisnih in vizualnih virov ter razvila pojme subjektivnosti in intersubjektivnosti v zgodovinskem raziskovanju. Kot profesorica kulturne zgodovine je poučevala na Univerzi v Torinu v Italiji in na številnih univerzah različnih držav v Evropi in na drugih celinah (Afrika, Avstralija, Amerika).

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.