Življenje v zaledju soškega bojišča
Vabljeni na sredin večer in predstavitev nove knjige

Življenje v zaledju soškega bojišča

13. marec 2024 , ob 18. uri
Viteška dvorana

Avtor knjige je dr. Marko Štepec, muzejski svetnik v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. 

---
Marko Štepec, Življenje v zaledju soškega bojišča

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je izdal novo knjigo o prvi svetovni vojni z naslovom Življenje v zaledju soškega bojišču. Na podlagi svoje doktorske disertacije jo je napisal Marko Štepec, muzejski svetnik in skrbnik zbirk prve svetovne vojne. Knjiga pripoveduje o spremembah, ki jih je vojna prinesla v vsakdanje življenje civilnega prebivalstva. 

V osrednjem delu je knjiga razdeljena na štiri vsebinske sklope, v katerih je predstavljena vojaška in delovna mobilizacija ter ukrepi, ki so spreminjali in militarizirali prebivalstvo v letih 1914 in 1915. Pripoved se nadaljuje s prelomnico, ki jo je slovenskim deželam prinesel italijanski vstop v vojno z oblikovanjem soške bojne črte in s tem povezanimi zaostritvami  med letoma 1915 in 1917, ko je območje postalo del ožjega vojnega zaledja »pri armadi na bojnem polju«. 

Poseben vsebinski sklop je namenjen vojni propagandi, predstavam o sovražnikih in predsodkom, ki se širijo med prebivalstvom v zaledju. Knjigo zaključujejo poglavja o stopnjevanju izčrpanosti zaledja, ki skupaj s številnimi žrtvami na bojiščih preraste v splošno nezadovoljstvo in razpad monarhije. 

Do sedaj večinoma neobjavljeno gradivo, ki ga hrani Muzej, je skupaj z izbranimi arhivskimi drobci, časopisnimi viri, kronikami, znanstveno literaturo in osebnimi zgodbami iz dnevnikov in spominov, povezano v zaokroženo pripoved o civilnemu prebivalstvu in posledicah vojne. 

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.