Celje in Rogaška Slatina med okupacijo – pogovor z avtorjema znanstvenih monografij

Celje in Rogaška Slatina med okupacijo – pogovor z avtorjema znanstvenih monografij
V torek, 19. septembra 2023, ob 18. uri v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana

Vabljeni na pogovor z avtorjema znanstvenih monografij o okupaciji Celja in Rogaške Slatine med 2. svetovno vojno. Z nami bosta asist. Daniel Siter, mag. zgod., avtor knjige Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945 in dr. Aleš Marđetko, avtor knjige Trdnjava na jugu tretjega rajha: Celje med okupacijo 1941–1945. Pogovor bo vodila dr. Monika Kokalj Kočevar, muzejska svetnica v MNSZS.


asist. Daniel Siter, mag. zgod.: Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945  

Znanstvena monografija, ki je v letošnjem letu izšla že v drugi (dopolnjeni, spremenjeni in razširjeni) izdaji, predstavlja prvo poglobljeno, sistematično, temeljito in celostno zgodovinopisno raziskavo štiriletne nacistične okupacije in oblasti v zdravilišču Rogaška Slatina v vojnih letih 1941–1945. Izvirna študija temelji na večletnem arhivskem raziskovanju in drugih primarnih virih (šolske kronike, matične knjige, mikrofilmi, časopisni tisk, zbirke zasebnih zbirateljev, občutljiva osebna dokumentacija žrtev terorja in spominska pričevanja) ter terenskem delu.

Monografijo je napisal Daniel Siter, zgodovinar, raziskovalec, publicist in doktorand na mednarodni univerzi Alma Mater Europaea ter Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne Maribor, ki se raziskovalno ukvarja s sodobno slovensko zgodovino 20. stoletja, primarno zlasti z obdobjem druge svetovne vojne na Slovenskem, kjer proučuje vojaške, politične, gospodarske, kulturne in vsakdanje sfere dogajanja ter tozadevna tematska področja, vidike, plati in daljnosežne posledice okupacije ter predvojni in povojni čas, ki se v vzročno-posledičnem kontekstu navezujeta na drugo svetovno vojno. Njegov opus obsega več kot 90 bibliografskih enot: avtorstvo znanstvene monografije in znanstvenih člankov, izvirnih razstav o nacističnem ujetniškem taborišču Stalag XVIII D (Maribor), strokovnih prispevkov, recenzij, predavanj, intervjujev ter referatov na mednarodnih konferencah in simpozijih.


dr. Aleš Marđetko: Trdnjava na jugu tretjega rajha: Celje med okupacijo 1941–1945

V knjigi avtor podaja jasno strukturiran opis dogajanja v Celju med drugo svetovno vojno, pri čemer za boljše razumevanje zgodovinskega konteksta svojega raziskovalnega polja ne zamejuje z aprilom 1941 in majem 1945, temveč pripoved uvede z njeno grozečo predigro, zaključi pa z njenim katarzičnim in obenem tragičnim povojnim epilogom. Knjigo odlikuje zlasti dejstvo, da je v njej zbrano in povzeto tako rekoč vse številno, doslej že objavljeno znanje in vedenje o Celju in Celjanih med drugo svetovno vojno, temu pa je dodanih nekaj povsem novih dejstev in podatkov, ki so plod predane raziskave okupacijskega tiska ter nekaterih, doslej zgolj fragmentarno uporabljenih arhivskih fondov. Stvarna podoba celjskega vojnega vsakdana je tako po avtorjevi zaslugi še povednejša in slikovitejša.

dr. Aleš Marđetko je na Pedagoški fakulteti v Mariboru diplomiral iz novejše zgodovine na temo Andrija Hebrona: Zapornik treh režimov. Decembra 2019 doktoriral na programu novejše zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, z disertacijo Celje med okupacijo 1941–1945. Poleg avtorstva znanstvene monografije je tudi avtor več znanstvenih in strokovnih člankov iz področja novejše zgodovine, lokalne zgodovine različnih obdobij, pedagogike zgodovine, teoretičnih primerov poučevanja ZGO in GEO, ki so bili objavljeni v domačih in tujih revijah ter zbornikih. Je soavtor več mladinskih knjig in slikanic na temo novejše slovenske zgodovine in lokalne kulturne dediščine.

Dogodek je brezplačen. 


Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.