Koroška ljudska zveza
dr. Monika Kokalj Kočevar
2.6.2023
dr. Monika Kokalj Kočevar
2.6.2023

Neznani avtor, Krajevna skupina KVB Wart-Stražišče, srečanje skupin KVB, 1941. Zbirka Tekoče gradivo, črno-bela fotografija, inv. št. Š36/13.


Šef civilne uprave za Gorenjsko Franz Kutschera je 24. maja 1941 ustanovil Kärntner Volksbund (KVB) oziroma Koroško ljudsko zvezo, ki je bila pomembna institucija v procesu ponemčevanja in je predstavljala podlago za ustanavljanje nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP) na Gorenjskem. Krajevne skupine KVB so se delile naprej na bloke, in celice, tu so bile zajete družine, ki so predstavljale najmanjše enote skupnosti. Vsaka vas pa je tvorila po potrebi eno skupino. Posebno pozornost so posvečali, da so člani družin vstopali tudi v druge  organizacije znotraj KVB, tako ženske, mladinske in ostale. Krajevna skupina KVB Wart- Stražišče je bila oblikovana sredi julija 1941. K njej so spadale vasi Stražišče, Orehek, Drulovka, Zgornje in Srednje Bitnje. Z razpustitvijo občine Stražišče 1. novembra 1941 pa so kraji pripadli občinam Žabnica, Mavčiče in Kranj. S prevzemom organizacij KVB spomladi 1942 je nastala krajevna skupina NSDAP Kranj-Stražišče.


Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.