Spremljalo jih je veselje in glasba
Katarina Jurjavčič
16.9.2022
Katarina Jurjavčič
16.9.2022

Vlastja SIMONČIČ, Otroci na počitniški, zdravstveni koloniji, Koroška Bela, 18. julij 1948. Fond Vlastja Simončič, črno-beli negativ, 4 x 6 cm. 

18. julija 1948. leta je počitniško kolonijo otrok v Koroški Beli obiskal fotograf Slovenskega Poročevalca Vlastja Simončič, katerega fotografske reportaže so bile v največji meri objavljene v povojni ilustrirani reviji Tovariš. Avtorja najdemo tudi v 32. številki iz 6. avgusta 1948, ko je svojo fotoreportažo s sedmimi fotografijami naslovil Za zdravje naših otrok. Zapisal je še, da je poverejništvo za prosveto MLO (Mestni ljudski odbor) Ljubljana organiziralo otroško počitniško kolonijo. Otroke rahlega zdravja, ki jih je predlagala šolska poliklinika, so po končanem šolskem letu zbrali iz Ljubljane in okolice. 24 otrok je tako v gorenjski naravi med petjem, veseljem in smehom preživelo tri tedne. Ni zanemarljiv tudi podatek, da so otroke matere prihajale obiskovat ob nedeljah, saj verjetno stiska malčkov ob precejšnji odsotnosti od doma, ni bila zanemarljiva. V muzejskem Vlastjevem fotografskem fondu hranimo 18 fotografij, ki se navezujejo na zgoraj omenjeno tematiko. Kot je mogoče ugotoviti tudi pri drugih avtorjevih fotoreporažah, tudi pri tej manjkajo posnetki, ki so v reviji objavljeni, v našem arhivu pa umanjkajo. Vsekakor pa ne manjka dokumentarna fotografija otrok in vzgojiteljic v krogu, ki plešejo okoli gospodične, ki v sredini igra na harmoniko. 

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.