Kobariška družba TIK
Andreja Zupanec Bajželj
21.5.2021
Andreja Zupanec Bajželj
21.5.2021

Kobariška družba TIK

Dušan GOSTINČAR. Tovarna igel Kobarid, oktober 1957. Zbirka časopisa Delo, črno-beli negativ, 6 x 6 cm, inv. št.: DE1481/4.

Podjetje TIK (Tovarno igel Kobarid) februarja letos praznuje 70 let. Ob ustanovitvi leta 1951 je podjetje zaposlovalo 17 delavcev, konec 80. let že 750, danes pa zaposlujejo preko 145ljudi.

Sprva so v TIK-u izdelovali le igle za šivalne stroje in kovinske izdelke za čevljarsko industrijo. Že konec 50. let so se nato v podjetju specializirali še za izdelovanje injekcijskih igel. Svojo proizvodnjo so ponovno razširili konec 70-ih let prejšnjega stoletja, ko so v podjetju začeli proizvajati še vrsto medicinskih izdelkov za enkratno uporabo. Podjetje je ob osamosvojitvi Slovenije ostalo brez tradicionalnega trga bivše Jugoslavije, a razvoj podjetja in dodatne investicije so podjetje dvignile v enega največjega proizvajalca tovrstnega blaga v Sloveniji. Danes izdelujejo katetre, igle in druge pripomoček za enkratno uporabo v medicini in veterini. Podjetje si je nadelo novo / staro ime TIK –Tradicija, inovativnost, kakovost.

Današnje fotografije je za revijo Tovariš v oktobru 1957 posnel fotoreporter časopisa Tovariš, Dušan GOSTINČAR. Kratka predstavitev podjetja se je začela takole: »Delovni kolektiv tovarne igel v Kobaridu je izreden primer, ki kaže, kaj in koliko se lahko doseže praktično iz nič« in tej trditvi lahko potrdimo še po pretečenih štiriinšestdesetih letih.


 

Povzeto po:
https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/novice/kobariska-druzba-tik-praznuje-70-let/569956
http://www.dlib.si/listalnik/URN_NBN_SI_doc-M2WMA2AI/40/index.html (str.40)

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.