O donaciji gospoda Toma Levovnika
Irena Ribič
6.4.2021
Irena Ribič
6.4.2021

O donaciji gospoda Toma Levovnika

Zimska bunda podjetja Mont Metka, del uradne oprave udeležencev na olimpijskih igrah v Albertvillu leta 1992. Zbirka Civilni tekstil. 

Prva slovenska trenirka znamke Walter Wolf z OI v Albertvillu leta 1992 (ki so jo po licenci Adidas izdelali v podjetju OKUS Radlje ob Dravi). Zbirka Civilni tekstil. 

Maskota olimpijskih iger v Albertvillu leta 1992. Zbirka Civilni tekstil. 

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo avgusta lani sprejeli zavidanja vredno donacijo enega najpomembnejših slovenskih telesnokulturnih - športnih funkcionarjev gospoda Toma Levovnika.

Ob opisu njegove poklicne poti in ljubiteljske poti v telesni kulturi - športu, lahko sledimo posameznim vsebinskim sklopom donacije, ki odlično dopolnjujejo njegovo življenje in delo.

Življenje gospoda Toma Levovnika je bilo od rane mladosti povezano s telesno kulturo in  športom, sprva v programih TVD Partizan in nato v aktivnem tekmovalnem alpskem smučanju in rokometu.

Še pred zaključkom študija na takratni Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani in po prenehanju z aktivnim udejstvovanjem v alpskem smučanju ter rokometu, je leta 1974 (za približno eno leto) najprej postal pomočnik zveznega trenerja za alpske discipline Toneta Vogrinca. V sezoni 1975/76 je nato opravljal delo glavnega trenerja pri Smučarskem klubu Olimpija, dokler ni leta 1978 postal glavni trener državne (takrat jugoslovanske) A ženske alpske reprezentance. Na tem mestu je ostal do Olimpijskih iger v Lake Placidu leta 1980. Kot udeleženec OI v Lake Placidu je Muzeju podaril več različnih predmetov med drugim: volnen pulover znamke Almira ter šal in kapo, vse del uradne oprave olimpijskih iger, uradno plaketo udeležencev OI , znak OI v Lake Placidu na steklu z napisom Olympic Village, torbo z različnimi medicinskimi in higienskimi pripomočki za uradne udeležence OI,...

Poklicna pot ga je nato nesla na Zvezo telesnokulturnih organizacij Slovenije kjer je med leti 1980 in 1987 opravljal delo sekretarja strokovnega sveta za vrhunski šport in tako začel soustvarjati pogoje za razvoj slovenskega vrhunskega športa. Obenem pa je leta 1980 postal tudi član Komisije za napredek športa in olimpijske priprave v Zvezi za telesno kulturo Jugoslavije (ZTKJ) in jugoslovanskem olimpijskem komiteju. V letih 1989 – 1991 torej v času razpadanja Jugoslavije je opravljal funkcijo predsednika omenjene komisije.

Vse od osemdesetih let dalje je bil gospod Levovnik vključen tudi v strokovno delo pri razvoju ljubljanskega športa. Opravljal je različne funkcije, bil je član strokovnega sveta Športne zveze, vodja službe za šport pri MOL, sodeloval je pri pripravi koncepta in dokončnega izoblikovanja stališča o izgradnji Športnega centra Stožice, bil vodja tradicionalne prireditve »Pohod ob žici okupirane Ljubljane«, pa predsednik strokovnega sveta v Akademski športni zvezi Olimpija, član predsedstva Športne zveze Ljubljana in predsednik strokovnega sveta za vrhunski šport.
Tudi iz tega več kot tridesetletnega obdobja je Levovnik Muzeju podaril najrazličnejše predmete: promocijsko gradivo, tekstilne kose z različnih domačih in mednarodnih prireditev.

Že leta 1985 sta z Markom Račičem dala pobudo in izdajala periodično publikacijo Naši olimpijci vse do leta 2012. To so publikacije, ki zajemajo vse podatke in rezultate slovenskih olimpijcev na olimpijskih igrah od leta 1912 (Rudolfa Cvetka ) do OI Vancouver 2010.
Leta 1995 je izdal prvo publikacijo v Sloveniji na temo Doping in šport.

Svoje znanje in izkušnje je kot predavatelj prenašal v programih šolanja trenerjev in drugih strokovnih kadrov v športu na študente Fakultete za šport v Ljubljani in Pedagoške fakultete v Mariboru.

 

Opazen je njegov ogromen prispevek pri osamosvajanju slovenskega športa, kjer je kot predsednik Komisije za vrhunski šport in olimpijske priprave pri ZTKJ in jugoslovanskem olimpijskem komiteju opravil izjemno vlogo pri razdruževanju nekdanje skupne države, osamosvajanju slovenskega športa in uspešnem vključevanju slovenskih športnikov v mednarodni športni prostor. O tem priča podarjeno dokumentarno gradivo: dopisnica Olimpijskega komiteja Slovenije z originalno znamko Slovenija '91 independence in z žigom Olimpijskega komiteja, nalepke, značke, namizne zastavice, priložnostni kovanci….

Kot član delovne skupine za pripravo prireditve in praznovanj ob osamosvojitvi Slovenije je vodil protokol odbora glavnega dogodka – razglasitve samostojne države 26. junija 1991. Na tem mestu je še posebej pomembna donacija dveh fasciklov, ki vsebujeta različno dokumentarno gradivo, časopisne članke in predmete ob osamosvajanju, govorimo o namiznih zastavice, nalepkah, akreditacijah z osamosvojitvene slovesnosti, mapi z osamosvojitveno plamenico, značkah – osamosvojitvena plamenica, drugih značkah….)

Strokovno in organizacijsko je Tomo Levovnik po osamosvojitvi Slovenije organiziral in operativno vodil udeležbo slovenskih športnikov na prvih štirih olimpijskih igrah (Albertville 1992, Barcelona 1992, Lillehammer 1994, Atlanta 1996) ter Sredozemskih igrah. Ta del donacije prav tako zahteva več pozornosti, saj obsega več kot 100 predmetov. Naj jih naštejemo le nekaj: zimska bunda podjetja Mont Metka z OI v Albertvillu, prva slovenska trenirka znamke Walter Wolf z OI v Albertvillu (ki so jo po licenci Adidas izdelali v podjetju OKUS Radlje ob Dravi), trenirka znamke Walter Wolf z OI v Lillehammerju, trenirke z OI v Atlanti, pa maskote in drugo promocijsko gradivo z OI, priponke, torbe, klobuki in druga pokrivala (kot del uradne oprave udeležencev OI), puloverji, zahvale, uradne plakete, uokvirjen list s podpisi slovenske olimpijske delegacije z OI v Albertvillu, Barceloni, Lillehammerju in Atlanti, najrazličnejše akreditacije,….            

Leta 1998 je kot predsednik državnega organizacijskega odbora vodil mednarodno odmevno proslavljanje stote obletnice rojstva Leona Štuklja. S tega dogodka je Tomo Levovnik Muzeju podaril različne publikacije, brošure, dokumentarno gradivo.

V letih od 1990 do 1994 je bil predsednik Strokovnega sveta za  vrhunski šport in član predsedstva pri Športni zvezi Slovenije, član in predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport v letih od 1999 do 2006, podpredsednik Atletske zveze Slovenije (2001 - 2004), predsednik Veslaške zveze Slovenije (2004-2009) in še bi lahko naštevali. 

Pestro poklicno pot gospoda Levovnika je dopolnjevalo tudi dolgoletno prostovoljno delo v različnih organizacijskih odborih, še posebej v Planici, kjer je bil dejaven kar 22 let.

Za svoje uspešno delo in udejstvovanje na področju športa je bil gospod Tomo Levovnik večkrat nagrajen, med drugim z Ordenom dela s srebrnim vencem leta 1988, Bloudkovo plaketo 1992, Srebrnim priznanjem Planiškega komiteja 1994, Zlato plaketo Športne zveze Slovenije 1994, Bloudkovo nagrado 2003, pa s častno listino Olimpijskega komiteja Slovenije leta 2013 in še bi lahko naštevali.

Ob zapisanem velja poudariti, da je donacija gospoda Toma Levovnika zagotovo ena pomembnejših v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, saj sega tako na področje osamosvajanja republike Slovenije, kot na področje športa še v Jugoslaviji in nato v Sloveniji.  Pomembna pridobitev bo obogatila različne muzejske zbirke, za kar smo gospodu Levovniku zelo hvaležni.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.