Pogled s koprskega pristanišča 1944
Marko Ličina
23.2.2024
Marko Ličina
23.2.2024

Pogled s koprskega pristanišča 1944

Pogled na koprsko pristanišče, čas druge svetovne vojne, foto: neznan. Nemško-italijanska zbirka, originalna fotografija, papir, inv. št.: NI11/16. 

Nemško-italijanska zbirka vsebuje preko 18.000 fotografij, večinoma nemških avtorjev zbranih v enotah t. i. »Propaganda-Kompanie«, ki so nastale med 2. svetovno vojno.

Osnovo in najpomembnejši del zbirke predstavljajo fotografije iz zapuščine uredništva časopisa »Deutsche Adria Zeizung«, ki je med 14. januarjem 1944 in 27. aprilom 1945 izhajal v Trstu. Fotografije so izhajale predvsem v tedniku »Adria Illustrierte«, ki je s številko z dne 28. aprila 1945 najverjetneje postal zadnja nemška revija izdana med 2. svetovno vojno. Fotografski arhiv je po prihodu partizanov v Trst maja 1945 na srečo odkril Franjo Veselko, takratni vodja foto sekcije propagandne komisije pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in kot vojni plen prenesel v Ljubljano.

Med fotografijami vojaštva prevladujejo zlasti dela fotoreporterjev, ki so med leti 1944-1945 delovali v okviru Waffen SS-a. Kljub prevladujoči vojaško-propagandni tematiki pa zbirka vsebuje tudi precejšnje število fotografij vsakdanjega življenja ljudi ter različnih dogodkov v Tretjem rajhu in okupirani Evropi. Posebno omembo si zasluži predvsem zbirka fotoreporterjev oddelka propagandne standarte SS »»Kurt Eggers« Kommando »Adria««, ki so delovali na področju Operacijske cone Jadransko primorje. V njej najdemo tudi fotografijo koprskega pristanišča, ki ga je leta 1944 posnel ss-ovski vojaški fotoreporter Otto Markert. Pogled iz pomola proti jugozahodu nam v primerjavi z današnjim stanjem odkriva skoraj povsem nepozidano Semedelo. Od še danes zlahka prepoznavnih stavb omenimo le cerkvico Matere božje od zdravja in Gravisijev grad.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.