Ujeti partizani, Udin boršt, 15. 9. 1942
dr. Monika Kokalj Kočevar
13.10.2023
dr. Monika Kokalj Kočevar
13.10.2023

Fotografija ujetih partizanov iz Udin Boršta

Ujeti partizani v Udin Borštu, fotografirani v Begunjah, 30. september 1942. Zbirka albumov. 

V Udin Borštu na Gorenjskem so nemške enote 15. septembra 1942 uničile 2. bataljon Kokrškega odreda. Padlo je več deset partizanov, 31 pa so jih ujeli in odpeljali v zapor v Begunje na Gorenjskem. Januarja 1943 so večino poslali v koncentracijsko taborišče Mauthausen. Že v Begunjah je nastalo več fotografij ujetih partizanov, na eni izmed njih stojijo od leve proti desni: neznani borec, Jožef Janc iz Seničnega, Anton Derglin iz Ljubljane, neznani borec in Ivan Perko iz Dobrepolja.

Jožef Janc je bil poslan v KZ Mauthausen v transportu iz Begunj 9. januarja 1943, Derglin in Perko pa 24. januarja 1943. Janc, ki je dobil v Mauthausnu taboriščno številko 21007, je umrl v podružnici Gusen že v treh mesecih po prihodu, 30. aprila 1943. Ravno tako je umrl v Gusnu Anton Derglin ( taboriščna številka 22479) in sicer 23. februarja 1945. Ivan Perko (taboriščna številka 22488) pa je umrl tik pred osvoboditvijo, 26. aprila 1945, v matičnem taborišču.

Arhiv v Bad Arolsnu hrani o Jancu kar nekaj dokumentov, med drugim tudi potrdilo o smrti. Ravno tako obstajajo dokumenti o Ivanu Perku. Iz personalne karte izvemo, da je bil marca 1943 prestavljen v taborišče Grossraming v Zgornji Avstriji, kjer so taboriščniki na reki Enns gradili elektrarno. Preživele so 29. avgusta 1944 vrnili v matično taborišče. 7. septembra 1944 pa so Perka v transportu petstotih taboriščnikov prestavili v zunanje koncentracijsko taborišče St. Valentin, kjer so izdelovali tanke. Konec aprila 1945 so bili taboriščniki z zaprtjem taborišča prerazporejeni nazaj v matično taborišče Mauthausen.

Konec leta 2022 je muzej pridobil z donacijo 105 fotografij, ki jih podaril znani nemški zgodovinar Dr. Hannes Heer. Za del novopridobljenih fotografij je bilo ugotovljeno, da nekatere identične posnetke muzej že hrani, in sicer kot fotografije, nalepljene v medvojnem nemškem albumu iz zaporov v Begunjah na Gorenjskem. Med njimi je tudi predstavljena fotografija.


Viri:

MNSZS, Zbirka albumov, Album Begunje.
France Filipič, Slovenci v Mauthausnu, Ljubljana 1998, str. 260 in 268.
Ivan Jan, Kokrški odred, Ljubljana 1980, str. 375-411.
Arhiv Bad Arolsen, Josef Janc, https://collections.arolsen-archives.org/en/search/topic/1-1-26-3_01012603-082-448?s=Janc, pridobljeno 2. 10. 2023.
Ivan Perko, https://collections.arolsen-archives.org/en/search/topic/1-1-26-3_01012603-161-050?s=Perko, pridobljeno 2. 10. 2023.

Koncentracijsko taborišče St. Valentin, https://www.mauthausen-guides.at/aussenlager/kz-aussenlager-st-valentin, pridobljeno 2. 10. 2023

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.