Vrnitev Primorske matični domovini
Domen Kaučič
15.09.2023
Domen Kaučič
15.09.2023

Vrnitev Primorske matični domovini

Edi ŠELHAUS, V povorki nosijo velik plakat z napisom: "Zgradili si bomo novo Gorico" in drug napis: "Narod, ki se bori za pravično stvar, je nepremagljiv". 21. september 1947, črno-beli negativ, inv. št. Es-477-17.


Danes obeležujemo državni praznik vrnitve Primorske matični domovini. Praznik praznujemo od leta 2005, ko so poslanci Državnega zbora sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.

Dan obeležuje dogodke 15. septembra 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo. Pogodba je med drugim določila tudi novo mejo med Republiko Italijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. Pogodba, ki je bila sicer podpisana 10. februarja istega leta med Italijo in zmagovalci druge svetovne vojne, je med drugim določala tudi odstop zahodne Slovenije, Istre južno od reke Mirne in jadranskih otokov Jugoslaviji. Ob tem, je bil Trst s severno Istro razglašen za nevtralno državo, ki se je imenovala Svobodno tržaško ozemlje. To je bilo sedem let kasneje, po kar nekaj napetostih, z londonskim sporazumom razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo.

Meja med obema državama, ki velja še danes, je bila dokončno potrjena z Osimskimi sporazumi, ki sta jih obe akterki podpisali 10. novembra 1975.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.