Vojaški dnevniki prisilno mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko
dr. Monika Kokalj Kočevar
17.4.2023
dr. Monika Kokalj Kočevar
17.4.2023

 Uvod

Ocenjuje se, da je bilo med leti 1942 in 1945 v nemško vojsko mobiliziranih od 60.000 do 90.000 Slovencev. Prvi Slovenci iz Spodnje Štajerske, letniki 1923-24, so bili vpoklicani julija 1942, sledili so jim letniki od 1908 do 1928. Na Gorenjskem se je vpoklic letnikov rojenih od 1916 do 1926 začel januarja 1943. Večina jih je bila poslana po služenju v državni delovni službi (RAD) na vzhodno fronto in na severnoafriška bojišča. Številni so bili tudi na zahodni fronti, pa vse do Italije, Grčije in daleč na severovzhod v nekdanjo Sovjetsko zvezo, Finsko in Norveško. Na bojiščih jih je padlo več kot 11.000, več kot 15.000 pa se jih je vrnilo invalidov. Mnogi so prišli domov iz ujetniških taborišč šele v petdesetih letih 20. stoletja. Razmere v povojni socialistični Jugoslaviji so nekdanje prisilno mobilizirane izključile iz javnega življenja. Pogosto so jih obravnavali kot drugorazredne državljane, njihova usoda je bila odvisna od lokalnih oblasti. Poizkusi preživelih, da organizirajo društva so bili nasilno zatrti, posamezniki pa zaprti. Še v 60. letih so bili deležni zaslišanj, težave pa so imeli tudi bližnji sorodniki. Leta 1995 je bila ustanovljena Zveza društev Slovencev mobiliziranih v nemško vojsko 1941-1945. Šele v Republiki Sloveniji so dobili status žrtve vojnega nasilja. Pravica do doživljenjske mesečne rente je bila priznana leta 2009, zakon o vojnih invalidih in vojnih veteranih pa še vedno izključuje nekdanje prisilno mobilizirane. Zelo pogosto pa je bil kakršen koli pozitivni premik za večino že prepozen. Mnogi so v desetletjih čakanja na rešitev statusa umrli in številne  iniciative  so zamrle. Edino društvo, ki je sedaj še vedno aktivno, je Društvo mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko 1943-1945 iz Kranja.

Ohranjeno gradivo

Po vrnitvi domov se je veliko nekdanjih prisilno vpoklicanih znebilo vseh dokumentov in drugega gradiva, ki bi pričalo, da so bili v nemški vojski. O temi prisilne mobilizacije se v javnosti ni govorilo, veliko posameznikov in njihovih osebnih zgodb pa je bilo pozabljenih. Šele v Republiki Sloveniji v 90. letih prejšnjega stoletja je javnost dobila vpogled v usode prisilno mobiliziranih. Različno gradivo se sicer zbira v muzejih in pri zasebnih zbirateljih, kar nekaj pa ga hranijo še družine. Največ je fotografij, korespondence in osebnih dokumentov, vojaški dnevniki pa so najbolj redko gradivo.

Avtorji dnevnikov

Pet dnevnikov obravnavanih v članku zajema obdobje od leta 1942 do leta 1945. Štiri so pisali Gorenjci, eden pa je iz Spodnje Štajerske. Trije vojaki so služili na vzhodni fronti, eden je bil del vojaške službe na Danskem, eden pa je s svojo enoto ostal v Afriki. Dva sta bila ujeta na zahodni fronti in sta se v začetku leta 1945 vrnila iz Anglije iz taborišč za vojne ujetnike ter postala jugoslovanska partizana. Moški so bili rojeni med letoma 1919 in 1926, torej so bili med najmlajšimi naborniki. Bili so sinovi kmetov, razen enega, ki je bil iz spodnještajerskega Celja in je bil zaposlen kot zobotehnik.

Franc Rozman se je rodil leta 1926 v okolici Kranja. Kot 17-letni mladenič je bil 2. avgusta 1943 mobiliziran v državno delovno službo, Reichsarbeitsdienst(RAD) v Saalfelden (Avstrija), vojaško usposabljanje pa je nadaljeval v Salzburgu. Franc je vojaško uniformo oblekel 17. marca 1944 v Tausu na Češkem. Sredi julija 1944 so v Grafenwöhru (Nemčija) oblikovali divizijo. Skupaj s 24 Slovenci je bil dodeljen 544. motorizirani pehotni diviziji. Preko Dresdna so jih z vlakom odpeljali na vzhodno fronto v bližini Reichshofa (Rzeszow) na Poljskem, kjer je Franc kot strojničar dobil prve izkušnje na fronti. V obrambnih bojih pri Debici se je končalo njegovo trimesečno življenje na fronti. Po hudih bojih je bila Francova enota umaknjena v zaledje v Mahovo (Poljska). 25. novembra 1944 so se ponovno vrnili na vzhodno fronto, od koder so se januarja 1945 zaradi zimske ofenzive začeli umikati 500 km. Franc je bil 30. januarja v bližini mesta Kety ranjen v glavo in so ga odpeljali na zdravljenje na Dunaj. Ko bi moral sredi aprila 1945 znova v vojašnico v Linzu, se je odločil, da bo šel domov. Prek Salzburga in Celovca, kjer se je preoblekel v civilna oblačila, je pot nadaljeval do Jesenic v Sloveniji in se domov vrnil še pred koncem vojne. Njegov  dnevnik  hrani družina. Objavljen pa  je bil  tudi v zbirki društva mobiliziranih Gorenjcev.[1]

Milan Emil Valjavec, rojen leta 1919, po izobrazbi krojač iz Brezja pri Tržiču, je bil poslan v Ingolstadt in nato na vzhodno fronto. Februarja 1944 se je vrnil v Nemčijo. Po vrnitvi z dopusta je bil poslan na fronto v Francijo. Med boji pri Cherbourgu je s prijatelji dezertiral k zahodnim zaveznikom. Septembra 1944 so ga poslali v taborišče za vojne ujetnike v Veliki Britaniji. Pred novim letom 1944 so ga skupaj z več tisoč Jugoslovani poslali prek Gibraltarja v italijanski Bari, od tam pa v jugoslovanski Split, kjer je bila ustanovljena 5. partizanska prekomorska brigada. Po hudih bojih na poti proti severu je aprila 1945 prispel na slovensko ozemlje. Dnevnik hrani  družina. Objavljen  je bil  tudi v zbirki društva  mobiliziranih Gorenjcev. [2]

Bogdan Ambrožič, rojen leta 1921, iz Ljubnega na Gorenjskem, je bil aprila 1944 premeščen v 82. pionirski bataljon v Salzburg. Maja 1944 je bil v Dunkerqueu. Kmalu po prihodu na francosko fronto je 26. avgusta 1944 dezertiral. Oktobra je prispel v taborišče za vojne ujetnike v Cherbourgu in bil prepeljan v Leigh on Sea v Angliji. Tam je 31. decembra 1944 podpisal izjavo o pristopu k jugoslovanski partizanski vojski. Dne 27. januarja 1945 so odpluli iz Glasgowa in se 7. februarja zasidrali v Neaplju. 18. februarja je prišel v Split in s 5. partizansko prekomorsko brigado 16. aprila 1945 v Slovenijo. V Ljubljano je prispel 10. maja 1945 in čez štirinajst dni domov. Dnevnik  hrani družina.

Mihael Petek, rojen leta 1922, iz Podbrezij na Gorenjskem, je bil mobiliziran 29. marca 1943 in dodeljen artilerijski enoti v nemški Küstrin, ki se je nato preselila v bližino Genove. Ko so se decembra 1943 vrnili v domačo vojašnico, so jih premestili na vzhodno fronto pri ukrajinskem Kirovogradu, kjer so potekali srditi boji. Od aprila 1944 so se umikali čez Romunijo in oktobra se je predal romunski vojski. Odpeljali so ga v taborišče Feldiora blizu transilvanijskega Brašova. Januarja 1945 je v taborišče prišel član jugoslovanske komisije in ga rekrutiral v jugoslovansko partizansko vojsko. Pred  odhodom februarja 1945,  pa je Petek zbolel za tifusom in ostal v taborišču. Maja 1945 so Slovenci zapustili taborišče in 26. maja prišli v Subotico v Vojvodini. Petek se je 1. junija 1945 vrnil domov. Vsi družinski člani so bili zelo presenečeni, veselje pa je bilo toliko večje, ker je od oktobra 1944 veljal za pogrešanega, februarja 1945 so družini celo poslali njegovo vojno odlikovanje. Dnevnik  hrani  družina, objavljen  je bil  tudi  v zbirki društva prisilno mobiliziranih  Gorenjcev.[3]

Polde Gošnik se je rodil leta 1923 v Celju. Kot zobotehnik v Celju je bil septembra 1942 vpoklican v nemško vojsko. Bil je kurir, telefonist in merilec v 756. polku 334. pehotne divizije. Za božič 1942 je enota odšla v Afriko, kjer so ga 27. aprila 1943 v severni Tuniziji zajeli Britanci in ga poslali v taborišče za vojne ujetnike Douglas Happendon blizu Glasgowa, junija 1943 pa v taborišče Roswell v Novi Mehiki. Ko je vojaška bolnišnica potrebovala zobnega tehnika, se je Leopold prijavil. Igral je tudi violino v taboriščnem orkestru Kapelle Nicomei. Maja 1944 je prišel v Fort DuPont v zvezni državi Delaware, kjer je delal v oficirski menzi. Novembra 1945 so ga poslali v Fort Dix v New Jerseyju in nato v Camp Butner v Severni Karolini. Tam je delal za slovenski in nemški program na radijski postaji. Šele 31. marca 1946 je preko Camp Shanksa v New Yorku odplul v Evropo in se iz repatriacijske baze Jesenice vrnil domov. Dnevnik  hrani  družina. Muzej je  izdal knjigo o  njegovi vojaški  izkušnji.[4]

O dnevnikih

Pet dnevnikov se razlikuje po dolžini in slogu. Dnevniška besedila obsegajo od nekaj stavkov do celih strani posvečenih posameznemu dnevu oz. dogodku. Uporabljenih je malo pridevnikov.

Rozmanov dnevnik ima kar 50.000 besed. Gošnikov je bolj beležnica z zapiski o času in kraju. Ambrožič je pomembne dnevne dogodke zapisoval v kratkih stavkih, njegov dnevnik pa ima 2.500 besed. Krajše zapiske je pripravljal tudi Petek. Rozman je pisal dnevnik pred drugo svetovno vojno in tudi po njej.

Dnevnike so pisali z navadnim svinčnikom ali pa vijoličnim svinčnikom, včasih tinto. Velikokrat je besedilo komaj berljivo. Uporabljene so domače besede, narečje in številni germanizmi. V dnevnikih je uporabljenih tudi veliko nemških besed, in sicer največkrat povezanih z vojaškim življenjem – Wache(straža), Kaserne(vojašnica).... Geografska imena so pogosto napačno zapisana, vendar so vsi zapisali skoraj vsa imena krajev, v katerih  so  bili, čeprav je bilo to prepovedano.

Kronološko sledimo petim usodam. Ambrožič je pisal dnevnik od 2. januarja 1944 do 1. junija 1945. Pisal je skoraj vsak dan, včasih na dva dni. Gošnik je zapisal le najpomembnejše podatke v letu, od 8. septembra 1942 do 3. avgusta 1946, ko je prišel iz ameriškega ujetništva. Rozman je pisal od 26. julija 1944, ko je bil na poligonu v Grafenwöhru, do 9. maja 1945. Valjavec je pisal od 25. decembra 1943 do 26. januarja 1946. Petek je pisal od 27. avgusta 1943 do 27. maja 1945, ko je zapustil repatriacijsko bazo v Subotici v Vojvodini.

Analiza vsebine

Na podlagi primerjave dogodkov na isti dan v različnih dnevnikih izvemo, da je bil Rozman 26. julija 1944, ko je Gošnik že zapustil taborišče za vojne ujetnike Roswell in bil v Fort Du Pont Delaware, na usposabljanju v Grafenwöhru. Pred skoraj dvema letoma, jeseni 1942, je bil Gošnik na istem vadišču. Valjavec je bil že v ujetništvu pri Londonu in čez nekaj dni na poti v vojno ujetništvo pri Edinburgu. Medtem ko je bil Ambrožič na usposabljanju v Ghyveldu v Flandriji, je Petek odšel na novo poveljstvo, prek Vasluja v Romuniji pomagat kmetom pri žetvi.

Preden so vojaki prišli na fronto, so se usposabljali v zaledju. Dnevniki vsebujejo tudi opise pokrajine in prebivalstva. Obisk kina je v prostem času večkrat omenjen. Ne glede na to, kako kratki so dnevni zapiski, je Ambrožič vedno vestno zapisal naslov filma, ki si ga je ogledal. Tako si je v treh mesecih leta 1944, od januarja do marca 1944, ogledal enajst filmov: Unsichtbare Ketten, Mit dir durch dick und dünn, Der weisse Traum, Die grosse Nummer....

Družino pogosto omenjajo le v prvi fazi mobilizacije, ko so družinski člani še prihajali na obisk v kasarne. Najpomembnejši stik z družino so bila pisma. Rozman je v svojem dolgem dnevniku pisma omenil le trikrat. Ko je bil njegov oče zaprt, se je pritožil: "Ob večerji dobim pismo od doma. Presenečen preberem, da je bil oče zaprt. In Nemci! To me zelo boli. Zgrabi me huda jeza, ki jo nosim proti Šolcu(njegov predpostavljeni v enoti, op. MKK). Kot da je za vse kriv on, ker je tudi on Nemec. Za vas bom prelil kri, vi pa se mi boste zahvalili, da ste zaprli moje starše, jokam nad njim. Ti, Fritz, si kriv za vse tukajšnje tegobe! Sledil je kup kletvic, ki jih je moral pogoltniti. Zahtevam, da se takoj zjutraj odpravimo v poveljnikov štab. To mi tudi obljubi, osupel nad mojo gorečnostjo. Še enkrat pošljem vse skupaj k vragu in grem spat. To noč zame ni straže, jim povem in res me pustijo pri miru vso noč.«

V zaledju je zabeleženo tudi praznovanje praznikov. Ambrožič je zapisal na 24. december: »Tako slabega svetega večera si ne želim več in Bog upaj, da bi bil zadnji. Zunaj šotora je hladna, gosta megla. Pogrešam tople domače peči. Žalostno si zaželimo vesele praznike. Lep sončen dan nas malo potolaži. Kraljica Marija je dala kadilcem po 30 cigaret za vsakega Jugoslovana."

Vojaki so pisali o občutkih, mislih in skrbeh ter dnevnike uporabljali kot odtujitev od vsakdanjega vojaškega življenja. Vojaki so pri pisanju izvajali selekcijo podatkov. Sledimo lahko različnim opisom razpoloženja in fragmentarno spoznavamo značaj vojaka.

V dnevnikih so omenjena imena več Slovencev. Zapisana so tudi imena nemških nadrejenih, včasih tudi tovariši drugih narodnosti, vendar so jih običajno poimenovali le kot Francozi, Poljaki ... Večinoma so želeli držati skupaj z drugimi Slovenci v enotah.

Iz dnevnikov so razvidne informacije, ki so bile na voljo v času pisanja, in njihov boj s čustvenim in fizičnim stresom, saj niso vedeli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in ali bodo sploh preživeli. V dnevnikih izstopajo opisi fronte, izkušenj in osebnih občutkov, psihološke napetosti, uničenja, strahu, življenja v razmerah izjemnega stresa, bede umika in vezi tovarištva.

Vse to je najbolje povzel Rozman: "Gledam na vodo, da me Rusi ne bi presenetili s svojimi čolni. Ničesar ne opazim, le grmenje topov in prasketanje izstrelkov je vse glasnejše in glasnejše. V enajstem krogu moj ognjeni krst doseže vrhunec. Ko se nebo razpre, se v daljavi zažari, ko zaigrajo Stalinove orgle. Okoli nas že pada toča granat, zato si zatisnem ušesa in se zibam za hrastom, kot bi bil na valovih morja. Za nameček začnejo polniti strojnice in puške z eksplozivnimi naboji, ki jih Rusi veliko uporabljajo in jih strašno razbijajo. Ko se dotaknem zrnja, to eksplodira in počutim se, kot da me bombardirajo s pasjimi bombami. Nič čudnega, da so mi v tem grmenju in treskanju popustili živci, da sem odletel, kot da bi bil na "Phedrasu (pomladi)". Podčastnik zakriči iz luknje: "Rozman was ist los?" Gledam v vodo, oglušen od peklenskega benda, ko Ivan, kot pravimo Rusu, začne svoj napad, a ga ne vidim. Dobil sem izmeno ob polnoči, ko se umiri. Nervozno se uležem na položaj, saj v mojem nemirnem spancu še naprej prasketajo. Če bi bil tvoj želodec poln, bi bile polne tudi tvoje hlače. Ker se postimo, se to ni zgodilo."

Smrt bližnjih tovarišev je imela na vojake velikanski vpliv. Prepletla so se številna čustva. Tako je pisal Rozman, ko je bil ubit njegov prijatelj: "Takrat zaslišim stokanje s polja in kmalu zatem obupan Rogačev glas: "Rozman, pomagaj! Voda!" Kri se mi požene v glavo, zgrabim strojnico in se stoje prebijam skozi gozd. Iščem žrtve, da bi se maščeval kolegu, ki mi je po tolikih nevarnostih, ki sva jih skupaj prestala, pomenil več kot brat. Ivan kmalu utihne, saj mi v strojnici neprestano udarja. "Zdravnik," zakričim proti gozdu in z grozo poslušam Rogačev pojemajoči glas: "Ne morem, Francelj! Po - ma - gaj! Vo - de!" (Pomagaj mi, voda!) Zaradi tega strašnega "vo - de" (voda) se bojim, da je fant ranjen v glavno žilo in da je izgubil že veliko krvi. Na robu gozda se pojavita reševalec in poveljnik. Ker Rogač še vedno stoka, se hitro dogovorimo: Ivana priklenem k tišini z raztrganinami, oba pa skočita k Rogaču in ga odvlečeta v gozd. Prižgem cigareto, ker se tresem od nervoze, in nato še eno, dokler ne pride Oto. Njegov pogled mi pove vse. "On je mrtev! Izgubil je preveč krvi, ker je bil trikrat ustreljen nad koleno in enkrat v roko, in je umrl," reče Oto. Nenadoma me prevzame obupen občutek osamljenosti."

Ekstremne razmere so se poglabljale in mnogim je vera pomagala v boju za preživetje. Ključni trenutki v dnevnikih so ognjeni krst, predaja in vrnitev domov.

Ambrožič je v svojem najdaljšem zapisu pisal o dezerterstvu: "26. avgust 1944. Dan odrešitve. Napad v večernih urah. Z Ostermanom sva takoj stekla čez. Odličen prvi vtis o ameriški vojski. Od tovarišev, ki so prišli pozneje, smo izvedeli, da je bila četa skoraj uničena. Preklete nemške družbe je bilo končno konec." Po prvem dobrem vtisu je Ambrožič poročal o razmerah v taborišču za vojne ujetnike: "31. avgust 1944. Spimo skupaj, jaz, Osterman in . Kuhali smo kavo in kakav. Preprosto po cigansko. Boj za vodo. Popoldne so pripeljali nove kolone. 1. september 1944. Vroča kava - pol življenja. Popoldne z avtomobilom približno 20 km. Odloženo ob cesti na nekem travniku. 2. september 1944. Ponoči ohlajen od mraza, čez dan pa od vetra. Obljubljenih šotorov niso dobili. Manj hrane. Kaj smo naredili, da nas tako preganjajo?"

Najpogostejše besede, ki jih vojaki uporabljajo v dnevnikih, so: fronta, položaj, orožje, strojnica, granate, bunker, straža letala, Rusi, sneg, mraz, blato, hrana. IVAN je najpogostejše besedno poimenovanje sovražnikov v dnevnikih vojakov, ki so služili na vzhodni fronti.

Zapisi o vremenu so pogosto vključeni v opise fronte. Čeprav je Ambrožič zelo kratek z besedami, uporabi razmeroma veliko besed, ki opisujejo vreme - dež/ blato/ mokro. Pogosto so ti opisi v povezavi z dejavnostmi, kot so - služba/straža/patrulja.

Veliko je različnih besed, ki opisujejo hrano in občutke. Hrana se večinoma uporablja tudi pri opisovanju razmer - lakota v taboriščih za vojne ujetnike - Ambrožič: "Tudi kuhana jabolka so dobra". Po štirinajstih dneh pa je zapisal: "Kuhal sem pšenico kot doma včasih za krave".

Zadnji zapisi

Zanimivi  in precej povedni  so  zapisi ob vrnitvi  domov. Tako Rozman: "2.do 9. maj 1945. V noči iz četrtka na petek /.../ Znano pa je, da so zvonili zvonovi, ker je prišlo na dan, da je bila v Ljubljani sklenjena pogodba med Rupnikom, kraljem Petrom in dvema zahodnima državama. Mislim, da Tito malce preveč pometa s kraljem Petrom, in če Toni(izraz so uporabljali za Churchilla, op. MKK) podpira Petra in ne Tita, potem se bosta morala Ivan in Toni še dogovoriti, kaj se bo zgodilo z Jugoslavijo. Seveda bo Rupnik zdaj, ko mu voda že teče v grlo, poskušal uporabiti vse rešilne bilke. Zato se jim je preveč mudilo z zvonjenjem, saj je bil to račun brez gostilničarja."

Ambrožič je zapisal:  "10. maj. Veselje v Ljubljani. Spet skupaj z družino.« Valjavec: »13. maj: po dveh letih in sedmih dneh spet doma.« Petek: »27. maj 1945, smo v Subotici zaradi provizije. Imejte lepo življenje. V nedeljo, 27. maja, smo dobili vozovnico in v spremstvu ciganske godbe gremo v Bačko Topolo (Srbija). Veliko slanine.«

Gošnik se  je veselil: »avgust 1946, S V O B O D A.«

Zaključek

Avtorica je izbrala le dnevnike, ki so bili napisani med vojno in nimajo kasnejših dodatkov. V dnevnikih so kronološko opisana opažanja in doživetja. Za razliko od vojnih pisem vojaki v dnevniku nimajo sogovornika. Ko so vojaki pošiljali pisma, so čakali na odgovor in novice. V pismih niso veliko pisali o fronti. Svojih sorodnikov pogosto niso želeli obremenjevati z napetimi dogodki, saj niso želeli vznemiriti svojih bližnjih. Prav tako je bilo prepovedano navajati preveč konkretnih informacij. V dnevnikih pa je bilo po drugi strani izraženih veliko osebnih občutkov. Glavni akterji v dnevnikih so avtorji sami in njihovi tovariši. Nemške vojaške oblasti so spodbujale pisanje in izmenjavo pisem, dnevniki navadnih vojakov pa so bili prepovedani.


[1] Franc Rozman, Dnevnik Franca  Rozmana in  zgodbe drugih  prisilnih mobilizirancev  v  nemško vojsko, v: Utrinki pred  pozabo II. Kranj: Združenje  mobiliziranih  Gorenjcev  v  redno  nemško  vojsko 1943-1945, 2019, str. 5-169.
[2] Milan Emil Valjavec, v: Utrinki pred  pozabo II. Kranj: Združenje  mobiliziranih  Gorenjcev  v  redno  nemško  vojsko 1943-1945, 2019, str. 182-232.
[3] Mihael Petek, Moja  vojna  pot, v: Utrinki pred  pozabo II. Kranj: Združenje  mobiliziranih  Gorenjcev  v  redno  nemško  vojsko 1943-1945, 2019, str. 233-270. 
[4]Irena  Tršinar(ur.),  Polde Gošnik, P.O.W. zgodba  vojnega  ujetnika. Ljubljana: Muzej novejše  zgodovine  Slovenije, 2009.


Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.