Volitve, 29. julij 1945
Katarina Jurjavčič
29.4.2022
Katarina Jurjavčič
29.4.2022

Volitve, 29. julij 1945

Jože KOLOŠA Kološ, Vojaki volijo v narodnoosvobodilne odbore 29. julija 1945 v Mariboru. Zbirka Foto Slovenija, črno-beli negativ, leica, inv. št. FS2671/32. 

Film iz zbirke Foto Slovenija prikazuje foto reportažo dneva volitev v narodnoosvobodilne odbore, ki ga je fotograf Jože Kološa posnel v poznem juliju leta 1945. Vojaki so najprej pregledali kandidatno listo in nato volili. Tajnost glasovanja pri teh volitvah zagotovo ni bila v ospredju, saj skupina vojakov izpolnjuje volilne glasovnice kar skupaj. Visoki pismenosti slovenskega prebivalstva gre levji delež, da so volitve lahko bile izvedene pisno, s posameznimi glasovnicami. 

Za razliko so volitve v ustavodajno skupščino, ki so 11. novembra 1945 potekale v celotni Jugoslaviji, zaradi visokega deleža nepismenosti potekale z volilnimi kroglicami. To je volivec vrgel v eno od dveh skrinjic. Volitve bi lahko primerjali z referendumom za Titov režim ali proti njemu. Čeprav je imela oblast leta 1945 še veliko podporo ljudstva, volitve niso pokazale realnega razmerja politične moči v državi. K popolnemu zmagoslavju Ljudske fronte na volitvah so poleg številnih, ki niso smeli voliti, pripomogle tudi nepravilnosti pri izvedbi volitev. Za režim so bile te volitve zadnja obveznost, ki jo je moral formalno izpolniti pred priznanjem zahodnih velesil. 

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.