Naši predhodniki
Lara Premrn
5.11.2021
Lara Premrn
5.11.2021

Naši predhodniki


Marjan Pfeifer ml., Delo v fotografskem oddelku Tiskovnega urada, Ljubljana, 1. februar 1946. Zbirka Foto Slovenija, črno-beli negativ, leica, inv. št.: FS3021/10.

V oddelku fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije veliko pozornosti namenjamo dokumentiranju fotografij. Pri tem so nam v pomoč podatki, ki so zapisani na hrbtnih straneh fotografij, zapiski fotoreporterjev, časopisi, v katerih so bile fotografije objavljene ipd.

V muzeju med drugim hranimo tudi gradivo Tiskovnega urada predsedstva Narodne vlade Slovenije in gradivo, nastalo po osamosvojitvi fotografskega odseka leta 1951, ko je bilo ustanovljeno podjetje Foto Slovenija. Prav podjetje je tisto, ki je dalo tovrstni muzejski fotografski zbirki tudi ime. Zbirka Foto Slovenija obsega okrog 180.000 negativov, ki so shranjeni v papirnatih vrečkah, na katerih so zapisani podatki o kraju, času, vsebini in avtorju fotografij. Poleg lepo urejenih negativov je muzej dobil tudi foto albume s kontaktnimi kopijami, ki so neprecenljiv vir podatkov, in sicer za skoraj vsak posnetek posebej.

Marjan Pfeifer mlajši je leta 1946 obiskal fotografski oddelek Tiskovnega urada in s fotoaparatom ovekovečil delo zaposlenih. Posnetki prikazujejo postopek razvijanja fotografij v štirih posodah, napolnjenih z razvijalcem, fiksirjem in vodo, delo fotografa v studiu med fotografiranjem, popis negativov in vstavljanje le-teh v papirnate vrečke, pripravo kontaktnih kopij in opremljanje gradiva s podatki.


Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.