Mestna hiša Ptuj
Domen Kaučič
13.8.2021
Domen Kaučič
13.8.2021

Mestna hiša Ptuj

Neznan avtor, Magistrat, Ptuj, čas med obema vojnama, črno-bela razglednica. Inv. št. SL2774.

Ptuj na podlagi mnogih zgodovinskih zapisov in virov velja za najstarejše slovensko mesto, čeprav so na ozemlju Slovenije pred Ptujem nastale mnoge naselbine. Med osrednje ptujske trge starega mestnega jedra spada tudi Mestni trg, ki je pravokotno zasnovan. Ena izmed najzanimivejših stavb na omenjenem trgu pa je zagotovo stavba Mestne hiše, ki jo je zasnoval arhitekt z Dunaja Mac von Ferstel (1859–1936). Zapis nad portalom nam razkrije, da je bila zgradba zgrajena v letih 1906 in 1907. Magistrat je zrasel na mestu poznogotske stavbe oz. t. i. Poskočnikove hiše. Na začetku 20. stoletja so hišo omenjenega trgovca porušili in arhitektu Ferstlu naročili izdelavo načrtov za novi magistrat. Arhitekt je ohranil tloris prvotne poznogotske stavbe in še nekaj drugih elementov. Plastiki na voglih sta iz kamna in simbolno predstavljata Viktorina Ptujskega in cesarja Trajana, ki je pred skoraj dvema tisočletjema mestu podelil ime. 

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.