Lojze Spacal na Pfeiferjevih fotografijah
Lara Rojc
30.7.2021
Lara Rojc
30.7.2021

Lojze Spacal na Pfeiferjevih fotografijah

Marjan Pfeifer st., Slikar Lojze Spacal med ustvarjanjem, Trst, oktober 1945. Zbirka Foto Slovenija, črno-beli negativ, leica, inv. št.: FS2788/21.


Marjan Pfeifer st., Slikar Lojze Spacal med ustvarjanjem, Trst, oktober 1945. Zbirka Foto Slovenija, črno-beli negativ, leica, inv. št.: FS2788/18.


Sodelovanje med Marjanom Pfeiferjem in Lojzetom Spacalom sega v čas po drugi svetovni vojni, ko meja z Italijo še ni bila dokončno določena. Študijski odsek pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst je skupaj z Oddelkom za mejna vprašanja v Ljubljani in Ministrstvom za zunanje zadeve v Beogradu nameraval dokazovati potek zahodne meje z različnimi dokumenti, ki bi kazali na večinsko slovensko prebivalstvo in njegovo kulturo na spornem mejnem območju. S tem namenom je bila ustanovljena posebna skupina, ki sta jo med drugim sestavljala tudi akademski slikar Lojze Spacal in fotograf Tiskovnega urada – Marjan Pfeifer. Njuna naloga je bila potovati po Primorskem ter zbirati in fotografirati zanimivosti okolja in tamkaj živečih ljudi. Pomembno je bilo vse, kar je dokazovalo slovenski izvor ali sorodnost s Slovenci onstran takratne zahodne meje. [1] 

Na fotografijah Marjana Pfeiferja, ki so nastale v tem obdobju, se pogosto pojavi tudi podoba slikarja Lojzeta Spacala med ustvarjanjem v tržaškem okolju, iz katerega je črpal navdih za svoja likovna dela. Navadno je v naravi napravil le ohlapne skice, ki jih je nato dokončno izčistil v svojem ateljeju, v obliki grafičnih in slikarskih tehnik.

[1] SI AS 1816, Okrožni NOO za Goriško okrožje, šk. 10/1, »Fotoposnetki naravnih in krajevnih lepot v Brdih in v Soški dolini«.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.