Dragocena nafta iz domače zemlje
Lara Rojc
28.5.2021
Lara Rojc
28.5.2021

Dragocena nafta iz domače zemlje

Marjan PFEIFER st., Delavci vrtajo nafto s pomočjo vrtalnih cevi, Lendava, 28. julij 1949. Zbirka Foto Slovenija, črno-beli negativ, leica, inv. št.: FS5000a/1.

Ali veste, da je bila Slovenija nekoč naftna država?

Prvo vrtino na slovenskih tleh so med drugo svetovno vojno izvrtali Nemci. Na globini 1500 metrov so odkrili zemeljski plin, vendar jih to ni zadovoljilo, saj je bila zanje pomembnejša nafta. Odkrili so jo v Petišovcih, ki še danes veljajo za največje doslej odkrito naftno polje v Sloveniji. Jugoslovanska vlada je po drugi svetovni vojni ustanovila državno gospodarsko podjetje Proizvodnja nafte Dolnja Lendava, ki je z decentralizacijo leta 1951 prešlo v slovenske roke, kasneje pa se je preimenovalo v Proizvodnja nafte Lendava oz. krajše Nafta Lendava. Prva leta po vojni se je proizvodnja nafte iz leta v leto povečevala, leta 1951 pa je dosegla rekordnih 72.000 ton. Lendavsko naftno podjetje je veljalo za največjega proizvajalca surove nafte v Jugoslaviji, vendar je proizvodnja po letu 1951 začela upadati, čeprav so odkrili novo nahajališče nafte v Filovcih.

O črpanju nafte v Prekmurju pričajo tudi fotografije Marjana Pfeiferja in krajši sestavek v reviji Tovariš, ki opozarja na uspešnost prve petletke: »Titova Jugoslavija je razvila tudi v pogledu nafte borbo za osamosvojitev od inozemstva in je v tretjem letu svoje petletke priteklo iz bogatih podzemeljskih ležišč naše domovine več dragocene tekočine kakor v dvajsetih predvojnih letih na ozemlju cele Jugoslavije.«[1]   


[1] »Dragocena nafta iz domače zemlje.« Tovariš 5/44 (1949): 2. http://www.dlib.si/listalnik/URN_NBN_SI_doc-WHQVO41D/2/index.html (Dostopno: maj 2021).

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.