Triglav film snema
Lara Rojc
9.4.2021
Lara Rojc
9.4.2021

Triglav film snema

 Marjan PFEIFER st., Snemanje življenja v sindikalni dvorani Mariborskih tekstilnih tovarn, Maribor, 23. januar 1947. Zbirka Foto Slovenija, črno-beli negativ, leica, inv. št.: FS3612/26. 

 

Po drugi svetovni vojni se je film v Jugoslaviji vključil med izrazna sredstva jugoslovanske kulture. Leta 1945 je bilo namreč v Beogradu ustanovljeno Državno filmsko podjetje s podružnicami v vsaki izmed republik. Podružnice so morale skrbeti za proizvodnjo, distribucijo in prikazovalno mrežo filmske produkcije.[1] Že čez eno leto so področja ločili in 13. septembra 1946 je bilo ustanovljeno filmsko podjetje Triglav film, ki je izdelalo številne »obzornike« in kratke dokumentarne filme.

Filmski obzorniki so bili prvi redni filmski zapisi o dnevnem dogajanju po Sloveniji, ki so ljudem predstavili novice na avdiovizualen način. Predvajali so jih v kinodvoranah, navadno pred celovečernimi filmi. Prvi obzorniki so poročali predvsem o povojni obnovi države in športu, kasneje pa tudi o industriji in umetnosti.[2]

Poleg tega so v produkciji podjetja Triglav film nastale tudi številne filmske klasike, leta1948 film Na svoji zemlji, kasneje Kekec (1951), Vesna (1953), Dolina miru(1956), Ne čakaj na maj (1957), Ples v dežju (1961), Samorastniki (1963) …

Marjan Pfeifer starejši je skupaj s filmsko ekipo Triglav filma januarja 1947 obiskal Mariborske tekstilne tovarne v Mariboru z namenom, da bi dokumentiral delo v tovarni, kije leta 1946 dosegla peto mesto v sindikalnem tekmovanju LRS. Med fotografiranjem tovarne in tamkajšnjih delavcev je v svoj objektiv ujel tudi »napor filmskih delavcev – vodja snemanja, operater s pomočnikom ,osvetljevalec, elektrotehnik in pomožno osebje – ki šele ustvarjajo pogoje za svoje delo.«[3]


[1] Viba film, Zgodovina. https://www.vibafilm.si/o-nas/zgodovina (Dostop: marec 2021)
[2] Baza slovenskih filmov, Filmski obzornik. https://bsf.si/sl/film/filmski-obzornik-11/ (Dostop: marec 2021)
[3] »Triglav« film snema … Tovariš 3/5 (1947): 24. http://www.dlib.si/listalnik/URN_NBN_SI_doc-ZB3SNF9O/24/index.html (Dostopno: marec 2021).


Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.