Propagandno delovanje civilnih uprav
07.05.2020
07.05.2020

Propagandno delovanje civilnih uprav in raznarodovalnih organizacij

Neznani avtor, Zvočni  avtomobil v Šenčurju, Zbirka albumov, Bildarchiv des Kreises Krainburg der NSDAP, Band 2.

Poleg uradov šefov civilnih oblasti na Spodnjem Štajerskem in v t. i. zasedenih območjih Koroške  in Kranjske sta se tudi raznarodovalni organizaciji Štajerska domovinska zveza in Koroška ljudska zveza zavedali pomena načrtnega širjenja političnih idej. S svojimi uradi sta skrbeli za propagando in tisk ter v  ta  namen zbrali veliko fotografskega gradiva.

Propagandisti in tiskovni predstavniki okrožnih in krajevnih skupin so od predpostavljenih uradov dobivali veliko tiskanih navodil za vzpostavitev in delovanje, še zlasti za izpeljavo posameznih dogodkov. S propagandnim namenom so vzpostavili krajevna 'propagandna izložbena okna', v katerih so s fotografijami predstavljali krajevne dogodke, vanje lepili različne plakate in tekoča obvestila.  Za  informiranje so pripravljali  tudi  t. i. stenske časopise. V vasi je prihajal propagandni avto z zvočnikom, ob katerem so se ljudje zbirali in poslušali novice. V večjih krajih so odprli kino, kjer so predvajali najrazličnejše filme, kot predfilm pa so vrteli t. i. Wochenschau s propagandnim 'tedenskim pregledom dogodkov'. Pomembno sredstvo propagande so  bili  tudi časopisi.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.