Ljubljana, četrtek, 17. 6. 2021

Slovenija je svojo zunanjo politiko ob osamosvojitvi usmerila proti mednarodnemu sodelovanju in pridruževanju različnim organizacijam, med katerimi je bil primaren cilj pridružitev Evropski uniji. Ena izmed prvih organizacij, ki se ji je mlada držav pridružila relativno hitro po svojem mednarodnem priznanju, je bila Organizacija združenih narodov. Poleg pridruževanja organizacijam, del katerih navajamo spodaj, je Slovenija v svoji zgodovini že nekajkrat prevzela tudi vodilno vlogo znotraj le-teh. Med pomembnejše zunanjepolitične dosežke države lahko uvrstimo: predsedovanje OVSE (2005) in predsedovanje Evropskemu svetu (2008 in 2021). Nekatere izmed pomembnih mejnikov navajamo spodaj:

• 24. marec 1992 - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE),
• 22. maj 1992- Organizacija združenih narodov  (OZN),
• 23. december 1992 - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD),
• 14. december 1992 - Mednarodni denarni sklad (IMF),
• 14. maj 1993 - Svet Evrope ,
• 30. oktober 1994 - Splošni sporazum o carinah in trgovini  (GATT),
• 30. julij 1995 - Svetovna trgovinska organizacija (WTO),
• julij 1995 - Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA), 
• januar 1996 - Srednjeevropski sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), 
• 1. maj 2004 - Evropska unija (EU), 
• 29. marec 2004 -  Severnoatlantska pogodbena organizacija  (NATO), 
• 1. januar 2007 - Evro območje,  
• 21. december 2007 - schengensko območje, 
• januar – junij 2008 – 1. predsedstvo sveta Evropske unije,
• 21. julij 2010 - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD),
• julij – december 2021 – 2. predsedstvo sveta Evropske unij.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.