Naravne nesreče v Sloveniji

Naravne nesreče zakrivita tako narava kot tudi človek s svojim ravnanjem z okoljem. Slovenija je med potresno bolj ogroženimi državami in potresi jo pogosto prizadenejo. Zadnja močnejša potresa sta bila leta 1998 in 2004 v Posočju. Prvi je bil tako silovit, da je povzročil kar 80% škode vseh naravnih nesreč v letu 1998.  Med zelo pogostimi nevšečnimi naravnimi pojavi v Sloveniji najdemo tudi poplave. V zadnjih desetih letih so zakrivile okoli 15% vse škode, nastale zaradi naravnih nesreč. Slovenija je z vodo zelo bogata dežela, ki pa nima povsem urejene infrastrukture varovanja pred poplavami, kar se je dobro izrazilo tudi ob poplavah leta 2010 in 2014, ko je pod vodo končalo več slovenskih naselij, tudi dober del zahoda Ljubljane. Poplave pogosto spremljajo tudi zemeljski plazovi. V zadnjem desetletju je državo nekajkrat močno prizadel tudi žled, ki je leta 2014 prizadel praktično celotno državo. Škoda je bila enormna, del Notranjske in nekateri drugi deli države pa so bili nekaj dni brez elektrike. Poleti nas že redno spremljajo tudi vročinski valovi, leta pa tudi zaradi globalnega segrevanja postajajo vse toplejša. Zaradi podnebnih sprememb, ki rezultirajo v vedno večjih vremenskih ekstremih, je med pogostejšimi naravnimi nezgodami tudi skoraj že vsakoletna pozeba, ki močno prizadene slovensko kmetijstvo, saj uniči dober del predvsem sadnega pridelka.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.