Fotoreporterji in novinarji s fotoaparati v osamosvojitvenem letu

Ljubljana, 20. april 2021

Avtorica prispevka: Irena Uršič, višja kustosinja

V tridesetletnem obdobju slovenske samostojnosti je izšlo nekaj fotografskih monografij, od katerih sta dve poskušali predstaviti izbrane fotografije večine fotoreporterjev, ki so dnevno in tedensko kreirali vizualno podobo slovenskih tiskanih medijev v osamosvojitvenem letu 1991. Prva, z naslovom Vojna za Slovenijo, je izšla že takoj po osamosvojitvi leta 1991, druga, z naslovom Samostojni! Fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni, pa leta 2016, ob petindvajsetletnici samostojnosti. Tedaj je bila v Muzeju novejše zgodovine Slovenije odprta tudi istoimenska razstava, ki bo junija 2021, ob tridesetletnici samostojne Slovenije, gostovala v Depojih državnih muzejev v Pivki v kompleksu Parka vojaške zgodovine. Poleg fotografij šestinštiridesetih avtorjev fotografij, od katerih so nekatere pripovedno močnejše, druge dokumentarno pomembnejše, so v knjigi in na razstavi objavljeni kratki spominski vtisi nekaterih fotografov.

Prvo informacijo o avtorjih fotografij dobimo v ključnih slovenskih časopisih in revijah, ki so leta 1991 izhajali v matični domovini in v zamejstvu in so objavljali fotografije, to so: Delo (Ljubljana), Dnevnik (Ljubljana), Slovenske novice (Ljubljana), Nedeljski dnevnik (Ljubljana), Slovenec (Ljubljana), Mladina (Ljubljana), Večer (Maribor), Vestnik (Murska Sobota), Gorenjski glas (Kranj), Dolenjski list (Novo mesto), Primorske novice (Koper), Evropa (Ljubljana), Družina (Ljubljana), Revija obramba (Ljubljana), Primorski dnevnik (Trst), Slovenski vestnik (Celovec), Naš tednik (Celovec) in Porabje (Monošter).

Najobsežnejši opusi fotografij so nastali pri fotoreporterjih, ki so fotografirali za dnevne časopise. Avtorji fotografij za časopis Delo (in Slovenske novice) so bili Joco Žnidaršič (urednik fotografije), Jože Biščak, Bogo Čerin, Aleš Černivec, Marko Feist, Žarko Hojnik, Darinka Igličar, Ljubo Korber, Miško Kranjec, Mirko Kunšič, Zdenko Matoz, Igor Modic, Jože Pojbič, Radko Radetič, Zvone Šeruga, Marjan Zaplatil, Eka Zavrl, Janez Zrnec in Srdjan Živulović. Za časopis Dnevnik (in Nedeljski dnevnik) so fotografirali Nace Bizilj (urednik fotografije), Marjan Ciglič, Lado Čuk, Tomi Lombar in Tomaž Skale. Med fotoreporterji časopisa Večer so bili Boris Vugrinec (urednik fotografije), Bojan Bauman, Vojislav Bercko, Boris Jaušovec, Aleš Mišič, Igor Napast, Egon Pertot Kukenberg (tedaj Egon Skamlec), Janko Rath, Danilo Škofič, Nikola Šoštarič in Jože Rakuša. Za Primorski dnevnik na Tržaškem so fotografirali večinoma Davorin Križmančič, Marjan Kemperle, Marko Čubej in Mario Magajna.

Bolj ali manj obsežne in prav tako pomembne so tudi fotografske zbirke avtorjev, ki so fotografirali za časopise in revije s tedenskimi in mesečnimi izdajami. Za revijo Mladina so fotografirali Tone Stojko (urednik fotografije), Barbara Čeferin (tedaj Barbara Sršen), Miha Fras, Diego Andrés Gòmez in Borut Krajnc. Za Revijo Obramba je fotografiral Marjan Garbajs, za revijo Evropa predvsem Jože Suhadolnik, ohranjene so fotografije Igorja Malija, ki je fotografiral za Slovenca. Dragocene in pogosto tudi edine slikovne podobe o posameznih krajih ali območjih so objavljali regionalni časopisi, vendar se originalne fotografije marsikje niso ohranile ali pa so težje dostopne. Med ohranjenimi so na primer fotografije Daniela Novakoviča in Toma Šajna, ki sta fotografirala za Primorske novice, novinarja Toneta Jakšeta, ki je prispeval fotografije za Dolenjski list, Nataše Juhnov, Dušana Loparnika in Majde Horvat, ki so fotografirali za Vestnik in Porabje, Jurija Ciglerja, ki je fotografiral za Gorenjski glas, in Marijana Fere, ki je fotografiral za Naš tednik.

Avtor večine tu in na razstavi objavljenih portretnih fotografij je Sašo Kovačič iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Nekatere portretne fotografije pa so bile Muzeju novejše zgodovine Slovenije posredovane v objavo iz drugih arhivov oz. so jih fotografirali Sašo Bizjak, Tina Deu, Borut Krajnc, Tomi Lombar, Nace Bizilj, Rafael Marn in Simon Stojko Falk.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.