Nove uniforme za Slovensko teritorialno obrambo

V sklopu novinarske konference takratnega republiškega ministra za obrambo Janeza Janše 20. maja 1991 so bile širši javnosti prvič obsežneje predstavljene tudi nove uniforme Teritorialne obrambe Republike Slovenije (TO RS).

Osebna izkaznica Republike Slovenije

Projekt REPUBLIKA SLOVENIJA 30 LET v petih razstavnih prostorih prikazuje kratek pregled 30-letnega obdobja samostojne države. Skozi različne prikaze ilustrira obdobje političnih sprememb, pestrega gospodarskega dogajanja, sprememb na področju šolstva, zdravstva, sociale, kulture, na področju vsakdanjega življenja (potrošništvo, standard, komercializacija), skrbi za okolje in človeka in nenazadnje dosežke, ki svojo veljavo dosegajo na globalni ravni. Izpostavljamo literate, umetnike, filozofe, Nobelove nagrajence, športnike, kuharske mojstre. Lahko vas povabimo na sprehod od protokolarnih daril do uniform, od Pipistrelovega modela letala do nakupovalnih vrečk, od šolskih potrebščin do pametnega telefona, od rumene majice Tadeja Pogačarja do mojstrice Ane Roš.

Danes pa nekaj osnovnih podatkov o Republiki Sloveniji ...

Fotoreporterji in novinarji s fotoaparati v osamosvojitvenem letu

V tridesetletnem obdobju slovenske samostojnosti je izšlo nekaj fotografskih monografij, od katerih sta dve poskušali predstaviti izbrane fotografije večine fotoreporterjev, ki so dnevno in tedensko kreirali vizualno podobo slovenskih tiskanih medijev v osamosvojitvenem letu 1991. Prva, z naslovom Vojna za Slovenijo, je izšla že takoj po osamosvojitvi leta 1991, druga, z naslovom Samostojni! Fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni, pa leta 2016, ob petindvajsetletnici samostojnosti. Tedaj je bila v Muzeju novejše zgodovine Slovenije odprta tudi istoimenska razstava, ki bo junija 2021, ob tridesetletnici samostojne Slovenije, gostovala v Depojih državnih muzejev v Pivki v kompleksu Parka vojaške zgodovine. Poleg fotografij šestinštiridesetih avtorjev fotografij, od katerih so nekatere pripovedno močnejše, druge dokumentarno pomembnejše, so v knjigi in na razstavi objavljeni kratki spominski vtisi nekaterih fotografov.

Srečanje predsednikov (predsedstev) jugoslovanskih republik na Brdu pri Kranju, 11. 4. 1991

Slovenska skupščina je 20. februarja 1991 sprejela resolucijo o sporazumni razdružitvi. Sprva se je nanjo odzval le hrvaški sabor s podobno resolucijo, reakcije nanjo so bili tudi sestanki razširjenega predsedstva SFRJ ter srečanja predsednikov republiških predsedstev v marcu in aprilu 1991.

Ekskluzivne vojne fotografije Naceta Bizilja: Srečanje z Genscherjem

»Bizilj, ste že tukaj!« je Naceta Bizilja, dolgoletnega urednika fotografije pri časopisni hiši Dnevnik, na železniški postaji v Ljubljani ogovoril slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel. Bilo je med vojno za obrambo samostojne Slovenije, v torek, 2. julija 1991, navsezgodaj zjutraj.

Dve čeladi

Kustos Marko Ličina nam predstavlja dve čeladi iz Krakovskega gozda med vojno za Slovenijo 1991. Videopsnetek je nastal v akciji Naprej v pretekloct. Vabljeni k ogledu.

Plebiscit 1990

Konec osemdesetih let so začele nastajati prve stranke, ki niso bile pod okriljem Zveze komunistov. Aprila je na prvih svobodnih in večstrankarskih volitvah po drugi svetovni vojni poleg političnih strank združenih v Demos in tistih, ki so nastale iz nekdanjih družbeno – političnih organizacij, nastopilo še več drugih strank.

OSEMDESETA – nekaj utrinkov iz druge polovice …

Drugo polovico osemdesetih  je med drugim zaznamovala menjava generacij v ZKS (Zveza komunistov Slovenije). Leta 1986 je predsednik Centralnega komiteja ZKS postal Milan Kučan. Tudi po zaslugi na dialog pripravljenega ljubljanskega nadškofa  dr. Alojzija Šuštarja je tekel dialog med oblastmi in  RKC (Rimskokatoliško cerkvijo). Predsednik SZDLS (Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije) Jože Smole je leta 1986 je televizijske gledalce nagovoril v božični poslanici, zato se ga je  oprijelo ljudsko ime Božiček. Tri leta zatem pa je bilo v Sloveniji po več desetletjih ponovno uvedeno praznovanje božiča.

OSEMDESETA – nekaj utrinkov iz prve polovice …

Za boljše razumevanje dogodkov, ki so privedli do razglasitve, obrambe in priznanja države Slovenije, vam v dveh delih ponujamo kratek oris osemdesetih let 20. stoletja v slovenskem in jugoslovanskem prostoru.

Demonstracije in tanki na beograjskih ulicah (9. – 13. marec 1991)

Prva polovica marca 1991 je postregla z novimi kriznimi točkami v Jugoslaviji. Skupni imenovalec večine je bila Jugoslovanska ljudska armada. (JLA). Po odobritvi vrhovnega poveljnika vojske in predsednika Predsedstva SFRJ Borisava Jovića, je v začetku marca  posegla  v mednacionalni konflikt v kraju Pakrac na Hrvaškem. 

Kmalu zatem  je na veliko ogorčenje domače in tuje javnosti Jugoslovanska ljudska armada posredovala na ulicah jugoslovanske prestolnice.

Predsedovanje Svetu EU 2008

Zbirka predsedovanje Slovenije Svetu EU je nastala leta 2008, ko je Slovenija kot prva med novimi državami članicami Evropske unije med 1. januarjem in 30. junijem 2008 predsedovala Svetu Evropske unije. Gradivo je muzeju podaril Urad Vlade RS za komuniciranje, Sekretariat za predsedovanje, Protokol RS za komuniciranje, Sekretariat za predsedovanje, Protokol RS, ministrstva, Deželna banka Slovenije in Pošta Slovenija. Del predmetov omenjene zbirke je na ogled v Depojih državnih muzejev v Pivki.

Vabimo vas k ogledu kratkega video posnetka na katerem prikazujemo ureditev depojskega prostora posvečenega Zbirki predmetov predsedovanja  Slovenije Svetu EU.  

Ilustrirana knjiga Osamosvojitev

Velika ilustrirana knjiga OSAMOSVOJITEV, ki jo je založba Miš v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije izdala ob bližajoči se  30 – letnici države Slovenije, bralca prijetno, nevsiljivo a hkrati strokovno ter z vrhunskimi ilustracijami popelje skozi razgibano zgodbo nastajanja države Slovenije.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije.