Vodstvo in uprava

dr. Kaja Širok, direktorica
E kaja.sirok@muzej-nz.si
T (01) 300 96 11

Maja Miljaković, poslovna sekretarka
E uprava@muzej-nz.si
T (01) 300 96 11

Metka Zabukovec, računovodkinja
E metka.zabukovec@muzej-nz.si
T (01) 300 96 13

Muzejska služba za komuniciranje

Urška Purg, kustosinja, oddelek za odnose z javnostmi
E urska.purg@muzej-nz.si
T (01) 300 96 33

Peter Bezek, muzejski informator
E peter@muzej-nz.si
T (01) 300 96 16

Kustodiat

dr. Marko Štepec, muzejski svetnik, vodja kustosov
E marko@muzej-nz.si
T (01) 300 96 18

dr. Monika Kokalj Kočevar, muzejska svetnica
E monika@muzej-nz.si
T (01) 300 96 19

Marko Ličina, kustos, vodja depoja
E markol@muzej-nz.si
T (01) 300 96 37

Nataša Strlič, višja kustosinja
E natasa.strlic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 35

Irena Ribič, kustosinja
E irena.ribic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 17

Irena Fürst, vodja enote Brestanica, kustosinja
E irena.fuerst@guest.arnes.si
T (07) 620 42 18

Fototeka

Ivo Vraničar, muzejski svetovalec, vodja fototeke
E ivo@muzej-nz.si
T (01) 300 96 20

Jožica Šparovec, muzejska svetovalka
E jozica@muzej-nz.si
T (01) 300 96 29

Irena Uršič, višja kustosinja
E ursic.irena@muzej-nz.si
T (01) 300 96 23

Andreja Zupanec Bajželj, kustosinja (porodniški dopust, nadomešča jo Domen Kaučič)
E andreja@muzej-nz.si
T (01) 300 96 24

Domen Kaučič
E domen.kaucic@muzej-nz.si
T (01) 300 96 24

Monika Močnik, kustosinja
E monika.mocnik@muzej-nz.si
T (01) 300 96 34

Katarina Jurjavčič, višja kustosinja
E katarina@muzej-nz.si
T (01) 300 96 14

Aleksandra Frantar, knjižničarka
E sasa@muzej-nz.si
T (01) 300 96 28

Sarah Poženel, fotografska tehnica dokumentalistka
E sarah@muzej-nz.si
T (01) 300 96 36

Sašo Kovačič, fotografski tehnik dokumentalist
E saso@muzej-nz.si
T (01) 300 96 36

Aleš Žgajnar, konservatorsko restavratorski sodelavec
E ales@muzej-nz.si
T (01) 300 96 26

Muzejska knjižnica

Darja Urbanc, bibliotekarka
E knjiznica@muzej-nz.si
T (01) 300 96 22

Pedagoški oddelek

Nataša Robežnik, višja kustosinja pedagoginja
E natasa.robeznik@muzej-nz.si
T (01) 300 96 21

Oddelek za oblikovanje

Tomaž Perme
E tomaz@muzej-nz.si
T (01) 300 96 30

Oddelek za konserviranje in restavriranje

Marko Krivec, konservatorsko restavratorski sodelavec
E mare@muzej-nz.si
T (01) 300 96 27

Tehnično vzdrževalni oddelek

Anđa Teodorović, snažilka
Simona Štrumelj, snažilka
T (01) 300 96 31

Gorazd Cizelj, hišnik
E gorazd.cizelj@guest.arnes.si

Depoji Pivka

Irena Uršič, višja kustosinja
E ursic.irena@muzej-nz.si
T (05) 662 57 51

Aleš Jelinčič, restavrator, konservator
E ales.jelincic@muzej-nz.si
T (05) 850 16 09

X