Organizirani ogledi

Vrtci

Pedagoški program za predšolske skupine smo zasnovali tako, da krepi ročne spretnostni in spodbuja ustvarjalnost ter kreativnost otrok. Spoznamo se z muzejem, raziskujemo razlike v življenju nekoč in danes, najraje pa se igramo stare otroške igre. Izbirate lahko med več različnimi delavnicami.

Nadaljujemo z OTROŠKIM ABONMAJEM, v katerem ponujamo paket petih ustvarjalnih delavnic po ugodni ceni.

Vemo, da ni vedno enostavno organizirati obisk muzeja. Dovolite, da pride muzej do vas in gostuje v vašem vrtcu.

Dejavnosti na stalni razstavi

Veste, kaj je muzej?

Muzejski pedagog z različnimi vprašanji aktivno vključi otroke v pogovor o muzeju. Otroci spoznajo, kaj je muzej, kaj hrani, kako pridejo predmeti v muzej in kaj nato z njimi v muzeju počnemo. Obisk obsega sprehod skozi stalno razstavo in ustvarjalno delavnico, na kateri izdelamo pomemben izum 20. stoletja – računalnik.

Interaktivno vodstvo in ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje dela v muzeju in kulture obnašanja v muzeju
 • razvijanje ročnih spretnosti in ustvarjalnega mišljenja
 • samozavestno izražanje, poslušanje sogovornikov, raziskovanje v skupini, interakcija
Kaj sta počela babica in dedek, ko sta bila mlada?

Aktivna delavnica, kjer se igramo stare, že pozabljene otroške igre, kot so Pekel ali nebesa, Zvezde metat, Ali je kaj trden most, Leti, leti in druge. Z igrami spodbujamo gibalne spretnosti in otroško ustvarjalnost. Izvajamo igre, ki jih otroci še ne poznajo. Izdelke, narejene na delavnici, otroci odnesejo domov. Delavnica lahko gostuje v vašem vrtcu.

Interaktivna športna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • razvijanje družbenih, komunikacijskih, raziskovalnih in gibalnih spretnosti
 • poslušanje sogovornikov, interakcija
 • razvijanje razumevanja sodelovanja in tekmovanja
Še veste, kako so nekoč živeli?

Na delavnici spoznamo, kako se je vsakdanje življenje ljudi spremenilo od začetka 20. stoletja do danes. Odkrivamo, kako so se nekoč prevažali, kako so se sporazumevali na daljavo, s kakšnimi pripomočki so kuhali, kako so se igrali in kako so preživljali prosti čas. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogodki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost, inovativnost in razmišljanje ter pomeni nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • spoznavanje orientacije v času
Ali so bila mesta vedno tako velika?

Sprva je bila le cerkev in okoli nekaj hiš. Kasneje je mesto zraslo v veliko mesto, ki so se mu v 20. stoletju priključili bloki, nakupovalna središča, tovarne, zdravstveni domovi, vrtci in šole, obvoznice, kolesarske steze in še mnogo drugega. Skupaj bomo odkrivali odgovore na vprašanja, zakaj so mesta zrasla in se spremenila. Ali so imeli od nekdaj elektriko in pitno vodo? Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili mesto. Ali so imeli od nekdaj elektriko in vodo? Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili mesto.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje domišljije in ročnih spretnosti
Izdelaj svoj periskop

Veste, kaj je periskop? Veste, da je »obvaroval« glavo vojakov na fronti? Na razstavi si bomo ogledali originalen periskop, ki ga je v času prve svetovne vojne izumil Slovenec Fridolin Kavčič. Otroci bodo iz papirja izdelali svoj periskop in se z njim veliko zabavali, ko bodo gledali izza vogala.

Ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Obleka naredi človeka

Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali smo namenjeni na zabavo ali pripravljeni za delo, ali smo premožni ali revni, stari ali mladi. Raziskali bomo vse to in še več ter se zabavali ob starih fotografijah. V drugem delu bomo veselo ustvarjali. Otroci bodo lahko naredili obris svojega telesa in mu narisali stara oblačila, ali pa po svoje »oblekli« prijaznega pravljičnega  kosmatinca.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • razvijanje sposobnosti dela v skupini
Uokviri svojo družinsko fotografijo

Ustvarjalna delavnica, na kateri otroci izdelajo svoj pisan okvir za fotografijo. Družinsko fotografijo prinese vsak otrok sam. Priporočena velikost fotografije je 10 x 15 cm. Preden začnemo ustvarjati, spoznamo, kako so včasih nastale fotografije. Nekatere stare fotografije si tudi skupaj ogledamo.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje starih fotografskih tehnik
 • raziskovanje preteklosti z uporabo starih fotografij
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
Izdelaj svoja 3D očala

Ali veste, kako nastane 3D fotografija? Ste si že pogledali kakšno 3D risanko ali film, za katera ste potrebovali prav posebna očala? Na delavnici se pogovorimo, kako nastanejo 3D fotografije in si s pomočjo 3D očal pogledamo nekaj primerkov. Na koncu izdelamo tudi svoja 3D očala.

 

Ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1,00 EUR/otroka
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje fotografskih tehnik in 3D fotografij
 • razumevanje pomembnosti fotografij kot pričevalcev preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Uporabite čute pri raziskovanju zgodovine

V spoznavanje in raziskovanje zgodovine 20. stoletja bomo vključili interakcijo med predmeti in mladimi. Na učni uri bodo učenci zaznavali predmete neposredno prek lastnega raziskovanja s pomočjo različnih čutil: vida, tipa, sluha in voha. S preprostimi in zabavnimi orodji (preveza čez oči, kartonasti stožci, iskanje podobnih oblik ipd.) bomo pri otrocih budili radovednost in željo po raziskovanju kulturne dediščine.

Interaktivna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1 EUR/otroka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
Časovni stroj

Na delavnici se bomo s pomočjo časovnega stroja podali v zgodovino in izbrali eno temo. Skupaj bomo ugotovili, kakšen je bil včasih prevoz, kako je potekala komunikacija na daljavo, s kakšnimi igračami so se igrali, kako so poskrbeli za umazano perilo, kakšno hrano so jedli. Vse to in še več v primerjavi z razvojem do današnjega načina življenja. V raziskovanje bomo vključili čim več čutil.

Interaktivna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1 EUR/otroka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti v primerjavi z današnjim življenjem
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov

Dejavnosti na občasni razstavi

Igra svetlobe in teme

Na delavnici se bomo najprej pogovarjali in spoznavali svetlobo in senco, ki nas spremljata vsak dan, a o njima ne vemo veliko. Ugotavljali bomo, zakaj so nekatere sence pri miru in zakaj se druge premikajo, zakaj so nekatere velike in zakaj druge majhne, zakaj so nekatere oglate, druge pa okrogle. V drugem delu bo vsak otrok ustvaril različne like in raziskoval njihovo senco z različnimi viri svetlobe.

Interaktivna ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1 EUR/otroka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • otrok spoznava geometrijska telesa in like
 • otrok zaznava odnos med vzrokom in posledico
 • spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti – fotografije
 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 • uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi
Delavnica senčno gledališče

Na delavnici bo vsak otrok izdelal svoje senčno gledališče. V prvem delu se bomo na kratko pogovarjali o senčnih lutkah, kako nastane senca lutke in da je senca odvisna od materiala, iz katerega je lutka. Otroci bodo s prsti poskusili sami ustvariti senco ptice. Nato bo vsak otrok izdelal svojo lutko iz kartona ter jo umestil v senčno gledališče, kjer se bo lutka predstavila ostalim učencem.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Primerno: V/4+
Cena: 1 EUR/otroka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti – dramska dejavnost
 • razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti
 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 • doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
Delavnica izdelave fotografij v tehniki Vlastje Simončiča

Vlastja Simončič (1911–2000) je bil mednarodno priznani umetniški fotograf in fotografski pedagog. Razvil je fotografske postopke za izdelavo fotografij brez fotografskega aparata in temnice. Kot je zapisal sam, so tehnike dokaj enostavne in zato primerne tudi za predšolsko mladino. Otroci bodo eksperimentirali in razvijali svojo ustvarjalnost v tehnikah risanja in slikanja na svetlobi – izdelovali bomo starograme in kemograme. Delavnica je prilagojena starostni stopnji otrok.

Ustvarjalna delavnica razvijanja fotografij
Primerno: V/4+
Cena: 1 EUR/otroka
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 • doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
 • uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi
 • odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti
Otroški abonma

OTROŠKI ABONMA Za predšolske otroke V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo z abonmaji za predšolske otroke. Otroški abonma vključuje:

 • udeležbo na 3 ustvarjalnih delavnicah s programa stalne razstave
 • udeležbo na 2 ustvarjalnih delavnicah s programa občasnih razstav
 • prost vstop v Muzej novejše zgodovine Slovenije v šolskem letu 2019/2020

Cena abonmaja je 4,5 EUR/otroka. V ceno je vključena vstopnina na 5 delavnic, ustvarjalni material in prost vstop v muzej.

X