Zbirka ustnih virov

Zbirka ustnih virov je v Muzeju zaživela leta 2003 kot edina muzejska zbirka nesnovne kulturne dediščine. Osrednji del zbirke so avdio- in videoposnetki pričevanj o drugi svetovni vojni, preostali del pa o obdobju med obema svetovnima vojnama, povojnem jugoslovanskem obdobju in procesu demokratizacije in osamosvajanja Slovenije z vojno za njeno obrambo. Del pričevanj je objavljenih v radijskih oddajah Moja zgodba na Radiu Ognjišče, dostopnih v spletnem arhivu http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/.

Bojan BIZJAK (roj. 1923, Branik)

Italijanski vojak pod fašizmom, vojak jugoslovanske kraljeve vojske v emigraciji, zborovodja slovenskega pevskega zbora v pilotski šoli RAF v Južni Afriki, prekomorec, povojni zapornik.

Boris PAHOR (roj. 1913, Trst)

Italijanski vojak pod fašizmom, interniran v nacističnih taboriščih, nasprotnik treh totalitarizmov, prejemnik številnih priznanj, mednarodno priznani pisatelj.

Edvard TROBEC (roj. 1922, Veliki Dol)

Italijanski vojak pod fašizmom, na bojišču v severni Afriki, vojni ujetnik v Veliki Britaniji.

Elio SFILIGOJ (roj. 1919, Krmin)

Italijanski vojak pod fašizmom, pripadnik Grške narodnoosvobodilne fronte EAM, vojni ujetnik v Grčiji.

Franc SMRDEL (roj. 1919, Ilirska Bistrica)

Italijanski vojak pod fašizmom, v Španiji in na bojišču v severni Afriki, partizan, sodeloval pri snemanju filma Na svoji zemlji.

Jože BRECELJ (roj. 1921, Šturje)

Italijanski vojak pod fašizmom, na bojišču v severni Afriki, vojni ujetnik v Združenih državah Amerike.

Marjan PAVLETIČ (roj. 1922, Videm)

Italijanski vojak pod fašizmom, partizan, pripadnik Varnostno-obveščevalne službe.

Milan MAHNIČ (roj. 1920, Povir)

Italijanski vojak pod fašizmom, na bojišču v severni Afriki, pripadnik Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona v Palestini, pripadnik 2. tankovske brigade NOV.

Milan TURK (roj. 1922, Juršče)

Italijanski vojak pod fašizmom, na bojišču v Grčiji, vojni ujetnik v Nemčiji.

Virgilij TAVČAR (roj. 1919, Trst)

Italijanski vojak pod fašizmom, na bojišču na vzhodni fronti, partizan, pripadnik Vojske državne varnosti.

X