Parlamentarno življenje Kraljevine SHS  se je izteklo 6. januarja 1929, ko  je zaradi streljanja v beograjski skupščini in smrtnih žrtev med poslanci, kralj razpustil parlament, ukinil nacionalne politične stranke, vlado in ustavo ter uvedel osebno diktaturo s ciljem preseganja politične krize in utrditve centralistične ter unitaristične ureditve države. Država je spremenila ime v Kraljevina Jugoslavija in bila upravno razdeljena na devet banovin. Slovenci znotraj meja Kraljevine so živeli v Dravski banovini. V tem obdobju je izbruhnila svetovna gospodarska kriza, ki je v  Dravski banovini dosegla vrhunec v začetku tridesetih let in zaostrila socialne razmere.

Poleg pregleda ključnih političnih dogodkov, je v razstavnem prostoru namenjenemu tridesetim letom, predstavljen razvoj novih medijev kot je bil radio in uveljavljanje novih tehnologij. V tem obdobju je bil posnet prvi slovenski celovečerni film in Ida Kravanja je pod psevdonimom Ita Rina postala mednarodno uveljavljena filmska zvezda. V razstavnem prostoru predvajamo izbor filmskih posnetkov, ki ilustrirajo vsakdanji življenjski utrip, arhitekturo in  šport. V postavitvi in izbranih barvah obeh sob so upoštevani arhitekturni dosežki obdobja in pregled umetnosti s številnimi znanimi in manj znanimi ustvarjalci in ustvarjalkami.

V atentatu v francoskem pristanišču Marseille je bil  9. oktobra 1934 umorjen kralj Aleksander. Nakopičene notranje politične težave je vlada skušala reševati s pristankom na ustanovitev avtonomne Hrvaške banovine. Z napadom na Poljsko, ki sta si jo razdelili Nemčija in Sovjetska zveza, se je septembra 1939 začela druga svetovna vojna. V želji  preprečitve vojne je Kraljevina Jugoslavija 25. marca 1941 pristopila  k trojnemu paktu. To je sprožilo demonstracije pod vplivom zahodno usmerjenih politikov, vojaškega vrha in študentov v večjih mestih. Sledil je napad držav trojnega pakta na Kraljevino Jugoslavijo in njeno razkosanje.

Obiskovalec lahko skozi rekonstrukcijo vhoda v svet mrtvih – propilej na ljubljanskih Žalah, delo arhitekta Jožefa Plečnika, vstopi v razstavni prostor namenjen drugi svetovni vojni.

Deli

X