Moja virtualna razstava / My virtual exhibition

Pozdravljeni! Sem Sofía, študentka zgodovine iz Španije, iz Univerze baskovske države, trenutno na izmenjavi v okviru projekta Erasmus+ v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Pretekli teden sem upravljala nevidnih niti muzejskega Instagram profila s predstavitvijo predmetov, ki so mi bili najbolj zanimivi. Na praksi v muzeju izjemno uživam, kakor uživam tudi v Ljubljani, kjer okušam utrip mesta in poskušam uloviti vse možnosti, ki jih to mesto ponuja. Na fotografiji sedim v slavnem fičku – Zastavi 600, licenčni verziji  Fiata 600; avtu, ki je bil poznan na obeh straneh železne zavese kot nosilcu neke vrste kulturne izmenjave, modernizacije in sprememb v družbi. Proizvajali so ga celo v Španiji pod imenom Seat 600. Zame je nedvomno prav poseben zgodovinski predmet, v katerem se smem predstaviti.

Hello! My name is Sofía and previous week I was be “the face in the shadows” on museum’s Instagram, presenting the objects I was fascinated by during my practice! I am a Spanish student from the University of the Basque Country in an Erasmus+ Internship enjoying Ljubljana’s life and its opportunities. In this photo above, I am sitting in the licenced version of the famous Fiat 600 – Zastava 600 – famous on both sides of the Iron Curtain and a symbolic car, which supposed some kind of cultural transfer, modernisation and some changes in society. Even in Spain, it was produced by SEAT as the Seat 600. Undoubtedly, a very special historical object in which I make my presentation. Have a nice day!

Kapa predstavlja enega najbolj prepoznavnih elementov partizanske uniforme. Zanimivo je, da tak stil kape izvira še iz časov španske državljanske vojne, natančneje iz tistih kap, ki so jih nosili Republikanski Španski borci. Veliko prostovoljcev iz Kraljevine Jugoslavije se je takrat bojevalo na strani republikancev proti fašizmu. To je hkrati nenavadno in tragično, kako je španska vojna predstavljala nekakšen uvod v drugo svetovno vojno v naslednjih letih.

Here we have one of the main distinctive things in a partisan uniform: the cap. One of the surprising origins of this style of cap comes from the ones worn by the Republican Spanish fighters during the Spanish Civil War. Many communists from the Kingdom of Yugoslavia dared to fight on the side the republicans against the fascism. It is at the same time curious and tragic how that war supposed some kind of prelude to the Second World War in the following years.

MNZS ima kot muzej novejše zgodovine kar nekaj predmetov povezanih s Španijo. Večina od njih se navezuje na vojno, nekaj pa je tudi takih, ki ne predstavljajo vojne tematike. Robci kot je ta na fotografiji, je bil v Španiji zelo razširjen v 19. Stoletju. Prikazuje žensko v pristanišču mesta Majorka, s katedralo in regijskim grbom v ozadju.

MNZS as a contemporary history museum has quite some Spanish related items – the most common are the ones related to the war – there are some other antiques of Spanish origin. This handkerchief was a very popular item for Spanish people in the late 19th century: this one represents a woman in Majorca’s port, with the beautiful cathedral in the back and the region’s coat of arms in the up left.

S prostovoljci iz Kraljevine Jugoslavije, med katerimi so bili tudi Slovenci in zamejski Slovenci, ki so se v španski državljanski vojni borili na strani republikancev, so povezana tudi sledeča odlikovanja in plaketa. Podeljevali so jih konec 50. in v 60. let v tedanji socialistični Jugoslaviji.

The following medals and plaques are also connected to the volunteers from the Kingdom of Yugoslavia, among whom were also the Slovenes and Slovenians in the neighbouring countries, who fought in the Spanish Civil War on the side of the Republicans. The medals were awarded by the end of the 50’s and 60’s in the former socialist Yugoslavia.

Kot kaže je ta muzej precej bogat s predmeti, povezanimi s špansko državljansko vojno. Tako kot že predstavljene medalje je tudi Vojaška knjižica na fotografiji pripadal slovencu, ki se je pod psevdonimom pridružil mednarodnim brigadam na strani španskih republikancev. Ostala predmeta, odlikovanje in narokavni trak sta simbol francoskega odpora proti nacistom med drugo svetovno vojno, ki se mu je isti pridružil kasneje.

As you could see, this museum is very rich in objects related to the Spanish Civil War. As the medals, posted the las time, also the Military book above belonged to a Slovene man, who joined the International Brigades to help on the Spanish republican side under a pseudonym. Other objects – medal and armband represent the symbol of the French resistance against the Nazis during the Second World War, to whom the same man joined later on.

Eden od načinov seznanjanja z zgodovino neke države, ali vsaj njenih najpomembnejših oseb, so bankovci. Zgoraj lahko vidimo španske bankovce pred uvedbo evra, imenovane peseta, ki prikazujejo znane osebnosti (raziskovalca Juana Sebastiána Elcana; Miguela de Cervantesa; Kralja Philipa II.) ter eno najbolj znanih slik iz španske zgodovine Diega Velázqueza. Štirje bankovci ob straneh pa so bankovci, ki po državljanski vojni in Francovi zmagi niso bili več v uporabi.

One form of knowing a country’s history, or at least their main figures, are the banknotes. In the case of Spain, before the arrival of the euro, our currency was called peseta and its bills can show us some notable Spanish characters. Here we find the explorer Juan Sebastián Elcano, first person to do a round trip around the Earth; Miguel de Cervantes, author of the famous “El Quijote”; the famous Diego de Velázquez’s painting “La rendición de Breda”; King Philip II, one of the most famous Spanish rulers around the world (maybe you have Heard about the “Invincible Army”). The four bills on the sides are form the Second Republican period in Spain, a type of bill that of course after the Civil War and Franco’s victory were never used again.

Občasne razstave

Od pisem do Facebooka

Od pisem do Facebooka

Od pisem do Facebooka Komunikacija slovenskih izseljencev v Argentini z domovino skozi čas24. april – 2. junij 2019 Izseljenci so …
Več
Skozi okno

Skozi okno

Že od 19. stoletja je okno – odprtina v steni stavbe – simbol vizije in priljubljeni motiv številnih slikarjev in …
Več
Deli

X