SODELOVANJE OŠ in SŠ

Učence, dijake, učitelje in profesorje vabimo k sodelovanju na projektih, ki jih pripravljamo ob rednem pedagoškem programu.

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, ki ga obeležujemo 27. januarja, vas vabimo na pogovor s pričevalci in na učne ure, posvečene tej temi.

Nudimo vam tudi gostovanje dveh razstav na vaši šoli, in sicer razstave »Ana Frank – zgodba za sedanjost« in razstave »Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih – predmeti v zbirkah Muzeja novejše zgodovine Slovenije«.

 

Dan spomina na žrtve holokavsta

DAN SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA v Muzeju novejše zgodovine Slovenije

1. novembra 2005 je Generalna skupščina OZN sprejela resolucijo, s katero je razglasila 27. januar za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Dolžnost zdajšnjih generacij in zgodovinopisja je, da več kot 70 let po koncu tragičnih in nasilnih dogodkov druge svetovne vojne preprečimo izgubo spomina na eno najtemnejših plati zgodovine minulega stoletja.

 Ob tej priložnosti vas vabimo, da nas obiščete v sredo, 29. januarja 2020, in četrtek, 30. januarja 2020, ob 11.00 uri.

V muzeju bomo gostili posebnega gosta – preživelega taboriščnika, ki bo z nami delil svojo osebno izkušnjo 2. svetovne vojne.

Poleg pričevanja vas vabimo tudi na učne ure.

  • v torek, 28. januarja 2020, ob 11. uri: Arbeit macht frei: Življenje in delo v taborišču
  • v sredo, 29. januarja 2020, ob 12:30 uri: Predmeti iz taborišč, ki jih hranimo v našem muzeju, in njihove zgodbe
  • v četrtek, 30. januarja 2020, ob 12.30 uri: Taboriščni jezik (Lagersprache): Predstavitev najpogostejših besed, povezanih s taboriščnim življenjem

Predlagamo, da se pred obiskom pričevanja v razredu pogovorite o življenju v času 2. svetovne vojne in da pripravite tudi morebitna vprašanja, ki bi jih želeli zastaviti gostu.

Pričevanja in učne ure so namenjene osnovnošolcem in dijakom in so brezplačne.

Prosimo vas za predhodne najave na: natasa.robeznik@muzej-nz.si

Projekt Ana Frank

Razstava Ana Frank – zgodba za sedanjost potuje po slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Njena posebnost je, da po njej vodijo učenci in dijaki. Na vodstva se pripravijo na dvodnevnem izobraževanju, ki ga izvede slovenska ekipa Ambasadorjev Ane Frank iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Potujoča razstava vsebuje tudi besedilo v brajici in maketo skrivališča ter je delno prilagojena za slepe in slabovidne. V letu 2016 se je program razširili tudi na čezmejno sodelovanje z Avstrijo – t. i. CrossingBorders, ki je povezoval dijake iz Slovenije in Avstrije, že naslednje leto pa se je projekt dodatno nadgradil in povezal dijake iz Slovenije, Nemčije in Nizozemske v projektu Memory Walk: Engaging Young people in Active Commemoration to Combat Discrimination.

Več informacij o projektu in fotografije najdete na spletni strani: www.anafrankslo.eu

V kolikor želite, da razstava v šolskem letu 2019/2020 gostuje na vaši šoli, nas kontaktirajte: Monika Močnik – vodja projekta v Sloveniji: monika.mocnik@muzej-nz.si

Program Ana Frank – Zgodba za sedanjost je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2019/20«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Učenci in dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih izbirnih vsebin.

Gostovanje razstave na šoli

Slovenci v nemških koncentracijskih  taboriščih – predmeti v zbirkah Muzeja novejše  zgodovine Slovenije Muzej novejše zgodovine Slovenije hrani predmete, fotografije, dela in dokumente nekdanjih taboriščnikov v sedmih zbirkah: v zbirki predmetov iz zaporov in taborišč, zbirki osebnih predmetov in dokumentov, zbirki zemljevidov, zbirki plakatov, zbirki ustnih virov, fotografski zbirki in likovni zbirki. Zbirka predmetov iz zaporov in taborišč obsega 1077 predmetov iz nemških in italijanskih zaporov in taborišč. Že leta 1952 je Glavni odbor Rdečega križa predal takratnemu Muzeju narodne osvoboditve predmete taboriščnikov, ki so jim bili odvzeti ob prihodu v nemška taborišča. Ob odhodu domov so jih prevzeli nacionalni taboriščni odbori in predali Štabu za repatriacijo. 528 predmetov, za katere niso našli lastnikov oz. se lastniki niso javili, pa so predali muzeju. Veliko gradiva je muzej pridobil tudi ob pripravi občasne razstave Okupatorjevi zapori in taborišča leta 1960. Predmeti so v zbirki  razvrščeni v tri sklope: predmeti odvzeti taboriščnikom ob prihodu, predmeti, ki  so  jih taboriščniki izdelali ali uporabljali v taborišču in predmeti, ki  jih je  imelo taboriščno osebje. Tema je predstavljena na  devetih tematskih panojih  in  sicer: ustanavljanje  taborišč, matična in zunanja  taborišča, razvrščanje koncentracijskih  taborišč, število Slovencev v koncentracijskih  taboriščih, sprejem in  registracija, umrli, osvoboditev, vračanje in repatriacijske baze. (dr. Monika Kokalj Kočevar) Razstava lahko gostuje tudi na vaši šoli. V kolikor želite, da razstava v šolskem letu 2019/2020 gostuje na vaši šoli, nam to prosim sporočite najkasneje do ponedeljka, 7. 10. 2019. Za več informacij ali za dogovor za gostovanje prosimo pišite na natasa.robeznik@muzej-nz.si ali pokličite na 01 300 96 21.

X