Fotografska zbirka SGP Primorje
Skrbnica: Monika Močnik

Pri Vipavskem vojnem področju je leta 1946 iz tehničnega oddelka nastalo Pokrajinsko gradbeno podjetje, ki je bilo v register zapisano kot Splošno gradbeno podjetje Primorje. Dejavnost podjetja je zajemala vsa področja gradbeništva - visoke in nizke gradnje, avtoceste, hidrogradbene in energetske objekte, betonske montažne konstrukcije, po vsej bivši Jugoslaviji so gradili in odpirali dnevne kope rudnikov idr. SGP Primorje, ki je imelo sedež v Ajdovščini in je šlo v stečaj leta 2012,  je gradilo tudi v tujini, in sicer v Jordaniji, Iraku, Libiji, Alžiriji, Italiji, Avstriji idr. Leta 2016 so Muzeju podarili svoj fotografski opus, ki zajema okoli 40.000 negativov. 
Neznani avtor, Obrat za predelavo in izdelavo asfalta podjetja Primorje, Laže pri Senožečah, 23.9.1998. Inv. št. SGP55/36.
Neznani avtor, Obrat za predelavo in izdelavo asfalta podjetja Primorje, Laže pri Senožečah, 23.9.1998. Inv. št. SGP55/36.
Neznani avtor, Trasa ceste in viadukta v gradnji, Selo - Vipava , 20. 7. 1998. Inv. št.: SGPP62/31.
Neznani avtor, Trasa ceste in viadukta v gradnji, Selo - Vipava , 20. 7. 1998. Inv. št.: SGPP62/31.
Neznani avtor, Gradnja avtoceste Šentjakob-Blagovica - prvi izkopi za traso avtoceste, Šentjakob-Blagovica, 2. 12. 1999. Inv. št.: SGPP89/31.
Neznani avtor, Gradnja avtoceste Šentjakob-Blagovica - prvi izkopi za traso avtoceste, Šentjakob-Blagovica, 2. 12. 1999. Inv. št.: SGPP89/31.
Neznani avtor, Gradnja hidroelektrarne Plave II. - gradnja obrambnega zidu ob reki Soči, Plave, 15.9.1998. Inv. št.: SGPP93/33.
Neznani avtor, Gradnja hidroelektrarne Plave II. - gradnja obrambnega zidu ob reki Soči, Plave, 15.9.1998. Inv. št.: SGPP93/33.
Neznani avtor, Gradbena dela v porečju reke, junij 1998. Inv. št.: SGPP96/32.
Neznani avtor, Gradbena dela v porečju reke, junij 1998. Inv. št.: SGPP96/32.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.