STROKOVNE REVIJE

Fotoantika, slovenska revija za zgodovino in teorijo fotografije, je edina te vrste v slovenskem prostoru. V štiribarvnem tisku izhaja enkrat letno, in to že tradicionalno med sejmom rabljene fotografske opreme Fotoantika, ki je vsako leto v začetku junija v Križankah. Do leta 2011 jo je izdajalo Društvo fotografov Slovenije, od leta 2012 dalje Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Revija je razdeljena na več vsebinskih sklopov. V njej so obravnavani zgodovina fotografije in opreme ter teoretični pogledi na zgodovino fotografije, poročila o delovanju galerij, ustanov in društev. Revija povezuje Muzej novejše zgodovine Slovenije s strokovno javnostjo, to je s precej širokim generacijskim krogom piscev o fotografiji. Študentom, ki posamezne teme iz fotografije obdelujejo v okviru študijskih obveznosti, nudi možnost prve objave.

Foto antika: bilten

Št. 37 (2020)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 36 (2019)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 35 (2018)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 34 (2017)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 33 (2016)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 32 (2015)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 31 (2014)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 30 (2013)
Cena z DDV: 7,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Foto antika: bilten

Št. 29 (2012)
Cena z DDV: 3,00 €

Impresum:
Ljubljana, Društvo fotografov Slovenije, 1978-2011; Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012-
Jezik: slovenski
ISSN: 1318-9913

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.