Show menu

Platforma znanja
Platforma znanja
Platforma znanja

Platforma znanja

Vas zanima, kaj se dogaja v muzejskem zaodrju? O čem razmišljajo strokovnjaki kulturne dediščine? S katerimi vprašanji in izzivi se soočajo? MNZS Knowledge Hub (Platforma Znanja) nudi brezplačne online pogovore z domačimi in tuji strokovnjaki - pridruži se jim tudi ti!

Kako se muzeji v Sloveniji in Evropi soočajo s posledicami covid-19?

Muzeji veljajo za srečališče najrazličnejših skupin in prostor dialoga ter razmisleka - kaj storiti, da bodo lahko svoje poslanstvo izpolnjevali tudi v bodočnosti?  Z dr. Aleksandro Berberih Slana, SMS in dr. Kajo Širok, ICOM Slovenija smo se pogovorjali o stanju muzejev po svetu v času panedemije COVIDA-19 in o ezultatih ankete o stanju muzejev, ki sta ju izvedli NEMO in SMS.

Imparting the Narrative: Memory Theory & Practice in Sensitive Interviewing


Spletni seminar Imparting the Narrative: Memory Theory & Practice in Sensitive Interviewing z dr. Danie Meyer o teoriji spomina in praksi pri opravljanju občutljivih intervjujev, ki je preko izjemno življenjskih primerov odprla temo intervjuvanja oseb, ki so prestali travmatične izkušnje.

Identity On The Line seminar o vodenju intervjujev o občutljivih temah s teoretičnim vpogledom in praktičnim prispevkom o pasteh ter priložnostih pri intervjuvanju informantov, ki so morda imeli travmatične izkušnje je zdaj na voljo tudi na spletu.
Webinar je potekal v angleškem jeziku.

Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost: Lahko muzeji postanejo akterji družbenih sprememb?

Mednarodni muzejski dan, 18. maja 2020, je ICOM Slovenija proslavil z webinarjem: Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost: Lahko muzeji postanejo akterji družbenih sprememb?, ki ga je povezovala naša direktorica, dr. Kaja Širok.
V okviru seminarja smo se pogovarjali o družbeni vlogi muzejev in njihovem sodelovanju z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, ki promovirajo dostopnost ranljivih skupin v muzejih. Zanimalo nas je, kako se muzeji odzivajo na spremembe in s kakšnimi težavami se soočajo pri realizaciji sprememb v svojem delu.

• So muzeji zgolj hranitelji kulturne dediščine? Koliko se odzivajo na družbena dogajanja okoli sebe?
• Ali muzeji uresničujejo trditev, da so nosilci sporočil o enakosti, raznolikosti in inkluzivnosti?
• Kako muzeji skrbijo za ranljive skupine in koliko skrbi namenjajo temu področju?
• Kakšen je potencial muzejev v promoviranju družbenih sprememb in sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno vključevanje migrantov?

Naši gostje so bili:

TINA PALAIĆ
Etnologinja in kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju. Nacionalna koordinatorka za evropski projekt Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care, sodelavka na mednarodnih projektih Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage ter Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Scenaristka dokumentarnega filma Slovenec po izbiri, ki je nastal ob razstavi Afrika in Slovenija: Preplet ljudi in predmetov.

UROŠ DOKL
Kustos pedagog v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Pobudnik humanitarnega projekta Jakob, ki je bil namenjen sirskim otrokom v begunstvu v Turčiji, in soavtor programa Muzej za mir. Slednji je posvečen razmisleku o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa: svobodi, miru, demokratičnosti, blaginji, dobrobiti, solidarnosti in raznolikosti. Uroš vodi delavnice v MNOM, ki promovirajo strpnost, enakost in solidarnost.

FAILA PAŠIĆ
Ustanoviteljica Društva UP Jesenice, ki temelji na načelu promoviranja človekovih vrednot, humanitarnih medčloveških odnosov ter spodbujanju prostovoljstva predvsem na področju državljanskega aktivizma. Faila je dobitnica številnih priznanj, nacionalnih in mednarodnih, za delo na področju človekovih pravic, predvsem pa je zagovornica pravic depriviligiranih in ranljivih skupin ter aktivistka na področju socialnega vključevanja migrantov v slovensko okolje.

Webinar je zastavljen v dveh delih. V prvem so gostje predstavili svoje poglede na obravnavane teme, v drugem delu je sledil pogovor s poslušalci in odgovori na vprašanja.

Danes odprto
Cekinov gradZaprto
Grad RajhenburgZaprto
Depoji državnih muzejev v Pivki00:00 - 00:00

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.