Obvestilo ob ponovnem odprtju knjižnice

Spoštovani obiskovalci knjižnice,
z veseljem vas obveščamo, da muzejska knjižnica ponovno deluje od ponedeljka, 18. 5. 2020.
Da bo obisk varen, prosimo upoštevajte varnostna navodila. Zaradi preprečevanja možnosti okužb bomo poslovali na spremenjen način:

Izposoja gradiva
• Izposoja gradiva je možna le ob predhodnem naročilu gradiva.
• Gradivo lahko naročite: 
   po elektronski pošti (knjiznica@muzej-nz.si)
   po telefonu v času uradnih ur knjižnice (01 300 96 22).
• Po naročilu gradiva počakajte na potrditev knjižnice, da je gradivo pripravljeno za prevzem.
• Naročeno gradivo lahko prevzamete na muzejski recepciji v sedmih dneh od prejema obvestila.
• Vstop v knjižnične prostore, uporaba čitalnice in samostojno iskanje gradiva po policah trenutno še niso mogoči.

Vračilo gradiva
• Gradivo, ki ste si ga izposodili pred začasnim zaprtjem knjižnice, lahko vrnete do petka, 19. 6. 2020.
• Gradivo, ki ga vračate, oddajte ob vhodu muzeja na posebej označeno mesto, saj mora za tri dni v karanteno, preden gre lahko ponovno v obtok.
• Opominov za čas od 16. 3. do 19. 6. 2020 ne bomo izstavljali.

Storitve izvajamo skladno z veljavnimi priporočili NIJZ. Ker želimo zagotoviti vse potrebno za varen in prijeten obisk, vas prosimo, da se dosledno držite gornjih navodil in muzejskega bontona v času koronavirusa. Veselimo se ponovnega snidenja ter se vam zahvaljujemo za spoštovanje vseh smernic in s tem za skrb za vašo in našo varnost.

Hvala,
vaša knjižnica

Knjižnica Muzeja novejše zgodovine Slovenije je specialna muzejska knjižnica, ki zbira, hrani, obdeluje ter posreduje knjižno in neknjižno gradivo notranjim in zunanjim uporabnikom.

Knjižnično zbirko redno nadgrajujemo, vabimo vas, da si ogledate seznam knjižnih novosti.

Knjižnični fond obsega 26.000 enot monografskih in periodičnih publikacij. Gradivo s področja muzeologije, zgodovinopisja, zgodovine, notranje in zunanje politike, vojnih ved, etnologije, umetnosti, književnosti idr. je postavljeno v prosti pristop in vsebinsko urejeno po sistemu UDK. Letni prirast gradiva šteje okoli 500 inventarnih enot monografskih publikacij in 90 inventarnih enot serijskih publikacij.

V njej je zaposlena bibliotekarka, ki skrbi za zbiranje knjižnega in neknjižnega gradiva, strokovno obdelavo in izposojo. Opravlja informacijsko in referenčno dejavnost, skrbi za medknjižnično izposojo, pripravlja bibliografije idr.

Knjižnica je vpisana v e-Razvid knjižnic in kot polnopravna članica aktivno vključena v sistem COBISS. Prek sistema vzajemne katalogizacije Republike Slovenije se vključuje tudi v evropsko in svetovno računalniško mrežo ter je umeščena v World guide to Libraries.

Darja Urbanc, višja bibliotekarka
E knjiznica@muzej-nz.si
T (01) 300 96 22

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.