I-ON webinar: Kako lahko muzejski predmeti vzbudijo empatičen odziv?

I-ON webinar: Kako lahko muzejski predmeti vzbudijo empatičen odziv?
Dr. Elif Gokcigdem
Petek, 16. 10. 2020, ob 15.00

Link za brezplačno registracijo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TqyfEo3STm2g3IMLrzMMtw

Empatija nam omogoča, da se povežemo s seboj in drugimi ter hkrati zaznavamo medsebojno povezanost vsega človeštva in planeta. Zavedanje in spoštovanje naše medsebojne povezanosti usmerja in usklajuje naše vrednote, stališča in vedenja. Navdihuje nas, da se z dejanji, ki izvirajo iz sočutja in nesebičnosti, smiselno povežemo z drugimi in našim okoljem. Kljub njenim izjemnim potencialom na področju osebnega, institucionalnega, družbenega in okoljskega napredka, empatijo tj. sposobnost poistovetenja z drugo osebo pogosto omejujemo na posameznike ali skupine, ki jih dojemamo kot sebi podobne. Zavedajoč se dejstva, da se empatije ni mogoče naučiti iz linearnih navodil, temveč le iz izkušenj, se sprašujemo o vlogah in odgovornostih muzejev pri ustvarjanju varnih prostorov, kjer lahko posamezniki raziskujejo svoj empatični odziv. Ta predstavitev bo poleg recepta za »alkimijo empatije« raziskovala tudi nekaj bistvenih vprašanj, ki se pojavljajo na poti sposobnosti poistovetenja: kaj je predmet in kakšen je obseg empatičnega odziva? Z boljšim razumevanjem naših empatičnih sposobnosti lahko bolje oblikujemo rešitve, ki koristijo naši skupnosti in našemu planetu.

Dr. Elif Gokcigdem je zgodovinarka islamske umetnosti in muzejska strokovnjakinja, ki si prizadeva ustvarjati plodna tla za razvoj empatije s pomočjo neformalnih učnih platform. Navdihuje in spodbuja pozitivne spremembe vedenja poleg tega pa tudi spodbuja skrb in sočutje za človeštvo in planet. Njeno delo se umešča na stičišče umetnosti, kulture, znanosti, duhovnosti, inovacije in družbene preobrazbe. Je ustanoviteljica pobude za spodbujanje empatije v muzejih (Empathy-Building Through Museums Initiative) in urednica dveh prodornih knjig na to temo: Spodbujanje empatije skozi muzeje (Fostering Empathy Through Museums, 2016) in Oblikovanje za empatijo: perspektive na področju muzejske izkušnje (Designing for Empathy: Perspectives on the Museum Experience, 2019). Dr. Gokcigdem je leta 2018 v Dharamsali v Indiji z njegovo svetostjo 14. dalajlamo pripravila prvi multidisciplinarni vrh na temo empatije z naslovom: »Spodbujanje univerzalne etike in sočutja skozi muzeje«. Dr. Gokcigdem deluje in predava na področjih umetnosti, muzeologije, vzpostavljanja miru, podjetništva in inovacij ter svetuje v sklopu različnih pobud večjih ameriških muzejev, vključno z živalskimi vrtovi in akvariji.

Več informacij o njenem delu najdete na: www.elifgokcigdem.com.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.