I-ON webinar: Ovrednotenje begunstva

I-ON webinar: Ovrednotenje begunstva: begunski glasovi v sodobni svetovni zgodovini
Prof. dr. Peter Gatrell
Petek, 23. 10. 2020, ob 11.00

Link za brezplačno registracijo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BiqnXU3qSE6nRqmFNaKc-Q

Predstavitev se bo osredotočila na načine, kako so se ključni oblikovalci mednarodnega povojnega begunskega režima pogajali in kako so razumeli prisilne migracije po letu 1945 v Evropi.
To je del večjega skupnega raziskovalnega projekta, katerega cilj je obnova begunskih glasov iz različnih časov in krajev v Evropi in zunaj nje z namenom, da bi s preučevanjem prošenj in pisem beguncev bolje razumeli njihove želje, zahteve in težnje v določenem zgodovinskem kontekstu. Projekt stremi tudi k dopolnitvi teoretičnih in metodoloških razprav o t.i. begunskem »glasu« in konceptu arhiva.

Predstavitev se bo opirala predvsem na obsežni zaupni dokumentaciji posameznih primerov, ki jih je zbral in arhiviral Urad visokega komisarja za begunce v Ženevi. Znotraj omejevalnih okoliščin – vključno z restrikcijami, ki jih nalagajo uradniki UNHCR – so evropski begunci skušali prenesti svoje izkušnje in artikulirati svojo zahtevo po priznavanju in pomoči.

Prof. dr. Peter Gatrell poučuje moderno zgodovino na Univerzi v Manchestru, kjer je tudi član Inštituta za humanitarni odziv in odzivanje na konflikte (Humanitarian and Conflict Response Institute).
Poleg knjig o ruski gospodarski in družbeni zgodovini njegove publikacije vključujejo še trilogijo o zgodovini beguncev: Celotno cesarstvo na poti – Begunci v Rusiji med prvo svetovno vojno (A Whole Empire Walking: Refugees in Russia during World War I, 1999), Svobodni svet? Gibanje za reševanje beguncev, 1956–1963 (Free World? The campaign to save the world’s refugees, 1956–1963, 2011) in Ustvarjanje sodobnega begunca (The Making of the Modern Refugee, 2013).

Njegova najnovejša knjiga Vznemirjanje Evrope - Velika migracija od 1945 do današnjih dni (The Unsettling of Europe: the Great Migration, 1945 to Present), prikazuje evropsko zgodovino z gledišča migracij. Dr. Gatrell je vodil več raziskovalnih projektov o preseljevanju prebivalstva, oblikovanju držav in oblikovanju identitete po obeh svetovnih vojnah. Je član Britanske akademije (British Academy) in Akademije za družbene vede (Academy of Social Sciences).

Več informacij o njegovem delu najdete na: https://reckoningwithrefugeedom.wordpress.com/.

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.