Gradnja daljnovoda v hudem mrazu
Katarina Jurjavčič
29.1.2021
Katarina Jurjavčič
29.1.2021

Gradnja daljnovoda v hudem mrazu

Vlastja SIMONČIČ, Gradnja električnega daljnovoda, Josipdol na Pohorju, 22. januar 1947. Fond Vlastja Simončič, črno-beli negativ, leica, inv. št.: VS-I37/8. 

Vlastja SIMONČIČ, Gradnja električnega daljnovoda, Josipdol na Pohorju, 22. januar 1947. Fond Vlastja Simončič, črno-beli negativ, leica, inv. št.: VS-I37/34. 

Mojster fotografije Vlastja Simončič je 22. januarja 1947 fotografiral v Josipdolu na Pohorju. Državne elektrarne Slovenije so tam v hudem mrazu pri -20 stopinjah Celzija gradile električni daljnovod. Daljnovod, ki so ga zgradili v 30 dneh je bil dolg 14 km. Ker zaradi mraza ni bilo mogoče betonirati so zgradili začasni leseni transformator. Vlastja je v svojih spominih na reportažo zapisal: »Cel dan sem gazil visok sneg in zvečer ves premražen sedel na vlak. Proti jutri sem se vrnil v Ljubljano v vagonu, ki me je spominjal na hladilnik na kolesih.«

Vlastjeva fotoreportaža s Pohorja je bila 31. januarja 1947 objavljena v ilustrirani reviji Tovariš.

dLib.si - Tovariš

Prijava na e-novice

Brezplačne novice o dogodkih in projektih Muzeja novejše zgodovine Slovenije.