Organizirani ogledi

Osnovne šole

Pedagoški program poteka na stalni in občasnih razstavah. Osnovnošolske programe smo razdelili po starostnih skupinah v tri sklope: 1. triado, 2. triado in 3. triado. Programi se vsebinsko navezujejo na veljavne učne načrte in so obogatitev rednega šolskega programa.

Vabimo vas na ogled prenovljene stalne razstave in kar tri pregledne fotografske razstave: Edi Šelhaus, Nace Bizilj in Fotografija v času 2. svetovne vojne. Nadaljujemo z dobro sprejetimi dogodki ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta in se veselimo gostovanja katere od razstav na vaši osnovni šoli.

Dejavnosti na stalni razstavi

I. triada

Veste, kaj je muzej?

Muzejski pedagog z različnimi vprašanji aktivno vključi otroke v pogovor o muzeju. Otroci spoznajo, kaj je muzej, kaj hrani, kako pridejo predmeti v muzej in kaj nato z njimi v muzeju počnemo. Obisk obsega sprehod skozi stalno razstavo in ustvarjalno delavnico, na kateri izdelamo pomemben izum 20. stoletja – računalnik.

Interaktivno vodstvo in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje dela v muzeju in kulture obnašanja v muzeju
 • razvijanje ročnih spretnosti in ustvarjalnega mišljenja
 • samozavestno izražanje, poslušanje sogovornikov, raziskovanje v skupini, interakcija
Kaj sta počela babica in dedek, ko sta bila mlada?

Aktivna delavnica, kjer se igramo stare, že pozabljene otroške igre, kot so Pekel ali nebesa, Zvezde metat, Ali je kaj trden most, Leti, leti in druge. Z igrami spodbujamo gibalne spretnosti in otroško ustvarjalnost. Izvajamo igre, ki jih otroci še ne poznajo. Izdelke, narejene na delavnici, otroci odnesejo domov. Delavnica lahko gostuje v vašem vrtcu.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • razvijanje družbenih, komunikacijskih, raziskovalnih in gibalnih spretnosti
 • poslušanje sogovornikov, interakcija
 • razvijanje razumevanja sodelovanja in tekmovanja
Še veste, kako so nekoč živeli?

Na delavnici spoznamo, kako se je vsakdanje življenje ljudi spremenilo od začetka 20. stoletja do danes. Odkrivamo, kako so se nekoč prevažali, kako so se sporazumevali na daljavo, s kakšnimi pripomočki so kuhali, kako so se igrali in kako so preživljali prosti čas. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogodki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost, inovativnost in razmišljanje ter pomeni nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • spoznavanje orientacije v času
Ali so bila mesta vedno tako velika?

Sprva je bila le cerkev in okoli nekaj hiš. Kasneje je mesto zraslo v veliko mesto, ki so se mu v 20. stoletju priključili bloki, nakupovalna središča, tovarne, zdravstveni domovi, vrtci in šole, obvoznice, kolesarske steze in še mnogo drugega. Skupaj bomo odkrivali odgovore na vprašanja, zakaj so mesta zrasla in se spremenila. Ali so imeli od nekdaj elektriko in pitno vodo? Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili mesto.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje domišljije in ročnih spretnosti
Izdelaj svoj periskop

Veste, kaj je periskop? Veste, da je »obvaroval« glavo vojakov na fronti? Na razstavi si bomo ogledali originalen periskop, ki ga je v času prve svetovne vojne izumil Slovenec Fridolin Kavčič. Otroci bodo iz papirja izdelali svoj periskop in se z njim veliko zabavali, ko bodo gledali izza vogala.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Obleka naredi človeka

Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali smo namenjeni na zabavo ali pripravljeni za delo, ali smo premožni ali revni, stari ali mladi. Raziskali bomo vse to in še več ter se zabavali ob starih fotografijah. V drugem delu bomo veselo ustvarjali. Otroci bodo lahko naredili obris svojega telesa in mu narisali stara oblačila, ali pa po svoje »oblekli« prijaznega pravljičnega  kosmatinca.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • razvijanje sposobnosti dela v skupini
Uokviri svojo družinsko fotografijo

Ustvarjalna delavnica, na kateri otroci izdelajo svoj pisan okvir za fotografijo. Družinsko fotografijo prinese vsak otrok sam. Priporočena velikost fotografije je 10 x 15 cm. Preden začnemo ustvarjati, spoznamo, kako so včasih nastale fotografije. Nekatere stare fotografije si tudi skupaj ogledamo.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje starih fotografskih tehnik
 • raziskovanje preteklosti z uporabo starih fotografij
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
Izdelaj svoja 3D očala

Ali veste, kako nastane 3D fotografija? Ste si že pogledali kakšno 3D risanko ali film, za katera ste potrebovali prav posebna očala? Na delavnici se pogovorimo, kako nastanejo 3D fotografije in si s pomočjo 3D očal pogledamo nekaj primerkov. Na koncu izdelamo tudi svoja 3D očala.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje fotografskih tehnik in 3D fotografij
 • razumevanje pomembnosti fotografij kot pričevalcev preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Uporabite čute pri raziskovanju zgodovine

V spoznavanje in raziskovanje zgodovine 20. stoletja bomo vključili interakcijo med predmeti in mladimi. Na učni uri bodo učenci zaznavali predmete neposredno prek lastnega raziskovanja s pomočjo različnih čutil: vida, tipa, sluha in voha. S preprostimi in zabavnimi orodji (preveza čez oči, kartonasti stožci, iskanje podobnih oblik ipd.) bomo pri otrocih budili radovednost in željo po raziskovanju kulturne dediščine.

Interaktivna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
Časovni stroj

Na delavnici se bomo s pomočjo časovnega stroja podali v zgodovino in izbrali eno temo. Skupaj bomo ugotovili, kakšen je bil včasih prevoz, kako je potekala komunikacija na daljavo, s kakšnimi igračami so se igrali, kako so poskrbeli za umazano perilo, kakšno hrano so jedli. Vse to in še več v primerjavi z razvojem do današnjega načina življenja. V raziskovanje bomo vključili čim več čutil.

Interaktivna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • oblikovanje osnov za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo
 • otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo
 • otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja in zgodovinskih spremembah

II. triada

Pregledno vodenje po stalni razstavi

Učencem približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi prenovljeni delovni listi, prilagojeni starosti učencev, in vodeni ogledi, osredotočeni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med vojnama, obdobje od 1945 do 1961 ali obdobje od 1961 do 1980 ter demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/učenca
Vodstvo: 1 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut
Delovni listi: 2. triada osnovne šole

Ključni cilji:

 • poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • spoznavanje slovenske kulturne dediščine in razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti
 • krepitev orientacije v času
Še veste, kako so nekoč živeli?

Na delavnici spoznamo, kako se je vsakdanje življenje ljudi spremenilo od začetka 20. stoletja do danes. Odkrivamo, kako so se nekoč prevažali, kako so se sporazumevali na daljavo, s kakšnimi pripomočki so kuhali, kako so se igrali in kako so preživljali prosti čas. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogodki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost, inovativnost in razmišljanje ter pomeni nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • spoznavanje orientacije v času
Ali so bila mesta vedno tako velika?

Sprva je bila le cerkev in okoli nekaj hiš. Kasneje je mesto zraslo v veliko mesto, ki so se mu v 20. stoletju priključili bloki, nakupovalna središča, tovarne, zdravstveni domovi, vrtci in šole, obvoznice, kolesarske steze in še mnogo drugega. Skupaj bomo odkrivali odgovore na vprašanja, zakaj so mesta zrasla in se spremenila. Ali so imeli od nekdaj elektriko in pitno vodo? Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili mesto.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje domišljije in ročnih spretnosti
Izdelaj svoj periskop

Veste, kaj je periskop? Veste, da je »obvaroval« glavo vojakov na fronti? Na razstavi si bomo ogledali originalen periskop, ki ga je v času prve svetovne vojne izumil Slovenec Fridolin Kavčič. Otroci bodo iz papirja izdelali svoj periskop in se z njim veliko zabavali, ko bodo gledali izza vogala.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Obleka naredi človeka

Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali smo namenjeni na zabavo ali pripravljeni za delo, ali smo premožni ali revni, stari ali mladi. Raziskali bomo vse to in še več ter se zabavali ob starih fotografijah. V drugem delu bomo veselo ustvarjali. Otroci bodo lahko naredili obris svojega telesa in mu narisali stara oblačila, ali pa po svoje »oblekli« prijaznega pravljičnega  kosmatinca.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • razvijanje sposobnosti dela v skupini
Izdelaj svoja 3D očala

Ali veste, kako nastane 3D fotografija? Ste si že pogledali kakšno 3D risanko ali film, za katera ste potrebovali prav posebna očala? Na delavnici se pogovorimo, kako nastanejo 3D fotografije in si s pomočjo 3D očal pogledamo nekaj primerkov. Na koncu izdelamo tudi svoja 3D očala.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje fotografskih tehnik in 3D fotografij
 • razumevanje pomembnosti fotografij kot pričevalcev preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Tehnološki napredek v moderni dobi

V 20. stoletju so ljudje iznašli veliko tehničnih novosti, ki so močno spremenile naše vsakdanje življenje. Učenci aktivno in na zabaven način odkrivajo in spoznavajo pomembne izume 20. stoletja ob igri pantomime, nariši ali opiši. O vsakem izumu se pogovorimo in ga še podrobneje spoznamo.

Tematski pogovor in kreativno izražanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • primerjanje ključnih izumov in odkritij
 • spoznavanje vpliva izumov na vsakdanje življenje ljudi
 • umestitev ključnih znanstvenih in tehnoloških novosti v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • spoznavanje razlike med dobro in slabo platjo izumov
Uporabite čute pri raziskovanju zgodovine

V spoznavanje in raziskovanje zgodovine 20. stoletja bomo vključili interakcijo med predmeti in mladimi. Na učni uri bodo učenci zaznavali predmete neposredno prek lastnega raziskovanja s pomočjo različnih čutil: vida, tipa, sluha in voha. S preprostimi in zabavnimi orodji (preveza čez oči, kartonasti stožci, iskanje podobnih oblik ipd.) bomo pri otrocih budili radovednost in željo po raziskovanju kulturne dediščine.

Interaktivna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
Spoznavanje države Republike Slovenije

V obliki zabavnega nagradnega kviza spoznavamo našo državo, njeno ozemlje in pokrajine ter sosednje države. Pogovorimo se o naših simbolih – himni, zastavi in grbu. Naučimo se, kdo so slovenske narodne manjšine in kako je Slovenija povezana z Evropsko unijo.

Učna ura z vprašanji in odgovori
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje državnih simbolov
 • spoznavanje organiziranosti slovenske države
 • spoznavanje različnosti prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci)
 • spoznavanje osnovnih dejstev o Slovencih v zamejstvu, o slovenskih izseljencih in zdomcih
 • spoznavanje organiziranosti EU

III. triada

Pregledno vodstvo po stalni razstavi

Učencem približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi prenovljeni delovni listi, prilagojeni starosti učencev, in vodeni ogledi, osredotočeni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med vojnama, obdobje od 1945 do 1961 ali obdobje od 1961 do 1980 ter demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/učenca
Vodstvo: 1 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut
Delovni listi: 3. triada osnovne šole

Ključni cilji za 9. razred osnovne šole:

 • izgrajevanje, razširjanje in poglabljanje znanja o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine 20. stoletja
 • razvijanje spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti ob razširjanju znanja o slovenski zgodovini
Časovnica

Učna ura, na kateri učenci sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. stoletja. Dodajajo ključne politične, gospodarske in kulturne dogodke, fotografije in izume. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi več zapomnijo. Učenci ponovijo snov, pridobijo vizualen pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico priporočamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.

Razporejanje raznovrstnih zgodovinskih virov
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • orientacija v času z uporabo časovnega traku
 • izdelovanje kronološkega prikaza dogodkov iz preteklosti na preprostem časovnem traku
 • poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • uporabljanje zgodovinskih virov pri raziskovanju preteklosti
Tehnološki napredek v moderni dobi

V 20. stoletju so ljudje iznašli veliko tehničnih novosti, ki so močno spremenile naše vsakdanje življenje. Učenci aktivno in na zabaven način odkrivajo in spoznavajo pomembne izume 20. stoletja ob igri pantomime, nariši ali opiši. O vsakem izumu se pogovorimo in ga še podrobneje spoznamo.

Tematski pogovor in kreativno izražanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • primerjanje ključnih izumov in odkritij
 • spoznavanje vpliva izumov na vsakdanje življenje ljudi
 • umestitev ključnih znanstvenih in tehnoloških novosti v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • spoznavanje razlike med dobro in slabo platjo izumov
Spoznavanje države Republike Slovenije

V obliki zabavnega nagradnega kviza spoznavamo našo državo, njeno ozemlje in pokrajine ter sosednje države. Pogovorimo se o naših simbolih – himni, zastavi in grbu. Naučimo se, kdo so slovenske narodne manjšine in kako je Slovenija povezana z Evropsko unijo.

Učna ura z vprašanji in odgovori
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje državnih simbolov
 • spoznavanje organiziranosti slovenske države
 • spoznavanje različnosti prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci)
 • spoznavanje osnovnih dejstev o Slovencih v zamejstvu, o slovenskih izseljencih in zdomcih
 • spoznavanje organiziranosti EU
Dešifriranje sporočil

Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu podrobneje spoznamo nemški šifrirni stroj Enigmo in njegove kriptografske značilnosti, po katerih slovi. V drugem delu učenci sami dešifrirajo dve šifrirani besedili. Pri prvem besedilu skupaj poiščemo ključ. Drugo besedilo pa razvozlajo s pripomočkom za ročno dešifriranje, ki so ga uporabljali vse do izuma Enigme.

Tematski pogovor in dešifriranje sporočil
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • pojasnitev pomena izuma in njegova umestitev v zgodovinski čas in prostor
 • ugotavljanje vpliva sodobne vojaške tehnične iznajdbe na življenje po vojni
 • razvijanje logičnega mišljenja
Slovenci v obdobju prve svetovne vojne

Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve svetovne vojne. Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom na soški fronti, se pogovorimo o vplivu vojne na civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS. V učno uro po predhodnem dogovoru lahko vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 1. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Slovenci med drugo svetovno vojno

Na delavnici ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji, pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo državljansko vojno in zaključne boje druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju. V učno uro lahko po predhodnem dogovoru vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 2. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Učna ura Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje od konca druge svetovne vojne do sredine petdesetih let. Razložimo povojni sistem oblasti in nasilen obračun z nasprotniki, se pogovorimo o značilnostih življenja z vidika gospodarskega, družbenega in socialnega delovanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo tudi značilnosti informbirojevskega spora in posledice za jugoslovansko notranjo in zunanjo politiko.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Modernizacija življenja Slovencev po drugi svetovni vojni

Na učni uri primerjamo značilnosti življenja v Sloveniji v posameznih obdobjih po drugi svetovni vojni z vidika gospodarskega delovanja, družbene organizacije, rastoče blaginje in potrošništva ter spoštovanja in kršenja človekovih pravic. Ocenjujemo tudi možnosti in pomen izobraževanja, kulturnega delovanja in športnega ustvarjanja.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih sprememb v načinu življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Življenje Slovencev v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje socializma. Spoznali bomo, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju vplivale na spreminjanje načina življenja Slovencev v 60. in 70. letih preteklega stoletja. Med drugim bomo govorili o politični krizi, gospodarskih reformah, spremembah ustave, o »liberalističnem« gospodarskem in političnem konceptu, spremenjenem odnosu med cerkvijo in državo, vplivu zahoda, študentskem gibanju, delegatskem sistemu in dogovorni ekonomiji.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v 60. in 70. letih, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Osamosvojitev Republike Slovenije

Voden pregled demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgodovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od Jugoslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so pripeljali do osamosvojitve. Obnovimo tudi vojno za Slovenijo in prvih dvajset let samostojne države, vključno z njenim mednarodnim povezovanjem.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • opisovanje življenja Slovencev v socialistični Jugoslaviji z različnih perspektiv
 • pojasnjevanje vzrokov za odločitev Slovencev za lastno državo
 • pojasnjevanje mednarodnega povezovanja Slovenije
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Oblikovanje slovenske zahodne meje tekom 20. stoletja

Na učni uri spoznamo, kako se je oblikovala današnja meja med Slovenijo in Italijo skozi celotno 20. stoletje. Spremljamo potek meje: rapalsko pogodbo, fašizacijo in italijanizacijo, italijansko okupacijo v času druge vojne, delitev Julijske krajine na cono A in B, oblikovanje Svobodnega tržaškega ozemlja in londonski memorandum. Zaključimo z osimskimi sporazumi leta 1975. Delo poteka v skupinah s pomočjo raznovrstnih primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov. Poudarek je na sodelovalnem učenju.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s slovensko zahodno mejo, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj slovenske zahodne meje in položaja Slovencev ter njihovega življenja v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje spodobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Določanje slovenskih meja v 20. stoletju

Učna ura, ki obravnava nastanek veljavne slovenske meje, ki se je spreminjala in postopno oblikovala skozi 20. stoletje. Ob pisnih in slikovnih virih osvetlimo glavne dogodke, ki so vplivali na nastanek meja, in na položaj prebivalstva na spornih mejnih območjih. Pogovorimo se tudi o položaju slovenskega naroda zunaj Slovenije in o položaju manjšine pri nas.

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 120 minut
Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih z oblikovanjem slovenske meje, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj mejnih vprašanj v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega
Kaj mi povedo zgodovinski viri?

Učna ura, ki bo učencem pomagala pri učenju uporabe zgodovinskih virov pri vsakdanjem učenju. Na učni uri bodo z branjem fotografij razvili vizualno pismenost, z branjem grafov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko razberejo iz zgodovinskega vira. Vsebine bodo vzete iz slovenske zgodovine 20. stoletja.

Rokovanje in iskanje informacij iz različnih zgodovinskih virov
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • učenje uporabe raznovrstnih zgodovinskih virov
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev in kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Jaz in mi

Učna ura, ki vključuje javno razpravo. Na začetku se ukvarjamo s temami, kot so človekove pravice in dileme o človekovih pravicah. Te pravice, ki so zapisane v ustavo in deklaracijo o človekovih pravicah, so ključni stebri vsake demokratične družbe. Vendar nobena pravica ni absolutna. Kaj se zgodi, ko je demokracija na kocki? Kaj se zgodi, ko pridejo temeljne pravice v konflikt med seboj? Med pogovorom se mladi naučijo o temeljnih človekovih pravicah in o njih razpravljajo ob zgodbah in predmetih iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Spoznanja navežejo na zgodbe, ki jih lahko vsak dan opazijo v njihovi skupnosti. Na učni uri želimo mlade spodbuditi, da oblikujejo svoje mnenje o temah, kot so človekove pravice, rasizem, antisemitizem in strpnost.

Tematski pogovor o človekovih pravicah ob zgodovinskih virih
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut
Ključni cilji:

 • oblikovanje pogleda na svet, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, enakosti, demokraciji in odgovornem in kritičnem državljanstvu
 • razvijanje sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih ver, kultur in skupnosti
 • poznavanje pomena medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanja predsodkov in stereotipov
 • poznati pomen medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanje predsodkov in stereotipov
 • razvijanje odprtosti do novih idej, do različnosti, večkulturnosti
 • razvijanje kulture dialoga, spoštovanja drugačnih mnenj in stališč
 • znati z dokazi zagovarjati svoje poglede in stališča

Dejavnosti na občasni razstavi

I. in II. triada

Igra svetlobe in teme

Na delavnici se bomo najprej pogovarjali in spoznavali svetlobo in senco, ki nas spremljata vsak dan, a o njima ne vemo veliko. Ugotavljali bomo, zakaj so nekatere sence pri miru in zakaj se druge premikajo, zakaj so nekatere velike in zakaj druge majhne, zakaj so nekatere oglate, druge pa okrogle. V drugem delu bo vsak otrok ustvaril različne like in raziskoval njihovo senco z različnimi viri svetlobe.

Interaktivna ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • otrok spoznava geometrijska telesa in like
 • otrok zaznava odnos med vzrokom in posledico
 • spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti – fotografije
 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 • uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi
Delavnica senčno gledališče

Na delavnici bo vsak otrok izdelal svoje senčno gledališče. V prvem delu se bomo na kratko pogovarjali o senčnih lutkah, kako nastane senca lutke in da je senca odvisna od materiala, iz katerega je lutka. Otroci bodo s prsti poskusili sami ustvariti senco ptice. Nato bo vsak otrok izdelal svojo lutko iz kartona ter jo umestil v senčno gledališče, kjer se bo lutka predstavila ostalim učencem.

Tematski pogovor in ustvarjalna delavnica
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti – dramska dejavnost
 • razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti
 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 • doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
Delavnica izdelave fotografij v tehniki Vlastje Simončiča

Vlastja Simončič (1911–2000) je bil mednarodno priznani umetniški fotograf in fotografski pedagog. Razvil je fotografske postopke za izdelavo fotografij brez fotografskega aparata in temnice. Kot je zapisal sam, so tehnike dokaj enostavne in primerne tudi za mladino. Učenci bodo eksperimentirali in razvijali svojo ustvarjalnost v tehnikah risanja in slikanja na svetlobi – izdelovali bomo starograme in kemograme. Delavnica je prilagojena starostni stopnji učencev.

Ustvarjalna delavnica razvijanja fotografij
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 • doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
 • uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi
 • odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti

III. triada

Vodstvo po razstavi Edi Šelhaus – Retrospektiva

18. 6. – 29. 9. 2019

Edi Šelhaus je bil priča mnogim prelomnim zgodovinskim dogodkom in s kamero v roki beležil dogodke danes neprecenljive vrednosti.

Na vodstvu se bomo sprehodili skozi štiri časovna obdobja: prvo predstavlja Šelhausa kot partizanskega fotoreporterja med letom 1944 in osvoboditvijo maja 1945. V drugem je kot fotoreporter zastopan v Trstu in na Tržaškem (1945-55). V tretjem obdobju je prikazan kot fotoreporter v Sloveniji (1958-72), zaposlen pri časopisih Slovenski poročevalec, pozneje Delo, in nato pri tedniku Tovariš. V zadnje obdobje je uvrščeno njegovo delo po upokojitvi (1973-2011). Vodstvo spremljajo tudi delovni listi.

Voden ogled razstave
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine razvijati zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti
 • oceniti pomen muzejev
Vodstvo po razstavi Nace Bizilj – Fotoreporter

18. 10. 2019 – 8. 2. 2020

Komajda 18-letnemu fotoreporterju Nacetu Bizilju je ugledno podjetje Foto Slovenija leta 1962 zaupalo fotografiranje obiska sovjetskega voditelja Leonida Iljiča Brežnjeva v Ljubljani. Odtlej je njegovo poklicno življenje usmerjalo fotografiranje znanih političnih osebnosti, družbenopolitičnih, športnih, kulturnih in drugih dogodkov, ki so zaznamovali slovensko zgodovino od šestdesetih let 20. stoletja do preloma tisočletij. Bil je dolgoletni urednik fotografije v časopisnem podjetju Dnevnik. Njegovo zlato obdobje fotografiranja so bila osemdeseta in devetdeseta leta – čas rojevanja demokracije in samostojne države Slovenije. Na razstavi si bomo ogledali fotografije, ki so desetletja polnile naslovnice časopisa Dnevnik, in še nikoli objavljene fotografije. Vodstvo spremljajo tudi delovni listi.

Voden ogled razstave
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • poudariti pomen pozitivnih kulturnih vplivov znotraj slovenskega naroda in s sosednjimi narodi
 • oceniti pomen muzejev
Vodstvo po razstavi Fotoaparat in vojna.

Fotografija v času 2. svetovne vojne na Slovenskem
(od marca 2020 dalje)

Fotografija se je postavila v osnovno pozicijo zapisovalke in postala dokument, prikazujoč različne okoliščine drugega svetovnega spopada. Njen avtor, fotograf, se je znašel v polju zgodovine. Fotografiral je iz lastne iniciative ali pa znotraj organiziranega propagandnega ustroja nasproti si stoječih vojskujočih strani. Dostopnejši fotografski aparati so na negative naslikali realnost ter nagovorili občutenja njihovih gledalcev. Večinski del fotografskega gradiva iz obdobja druge svetovne vojne, ki ga hranimo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, je umeščen v zbirki Tekoče gradivo. Na razstavi so na ogled znane in manj znane podobe vojne realnosti, ki jim večinoma sledimo po kronološkem redu. Želijo izpostaviti posameznika in spregovorijo o njegovi vojni usodi.

Voden ogled razstave
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • razvijati sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih kultur, ver, ras in skupnosti
 • obsoditi zločine proti človeštvu
 • ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine razvijati zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti
Delavnica izdelave fotografij v tehniki Vlastje Simončiča

Vlastja Simončič (1911–2000) je bil mednarodno priznani umetniški fotograf in fotografski pedagog. Razvil je fotografske postopke za izdelavo fotografij brez fotografskega aparata in temnice. Kot je zapisal sam, so tehnike dokaj enostavne in primerne tudi za mladino. Učenci bodo eksperimentirali in razvijali svojo ustvarjalnost v tehnikah risanja in slikanja na svetlobi – izdelovali bomo starograme in kemograme. Delavnica je prilagojena starostni stopnji učencev.

Ustvarjalna delavnica razvijanja fotografij
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut
Ključni cilji:

 • doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
 • uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi
 • odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti
 • spodbujanje učenčevih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Učna ura opazovanja fotografij in dela z viri

Učna ura temelji na delu z zgodovinskimi viri, s poudarkom na fotografijah. V začetku bomo dijake seznanili z osrednjim vprašanjem, ki bo od dijakov zahtevalo, da raziščejo dane zgodovinske vire. Zgodovinski viri bodo osrednje vprašanje pokazali z različnih perspektiv, s čemer želimo dijake pripraviti k razpravi, kritičnemu mišljenju in argumentiranju svojih trditev.

Izbirate lahko med dvema temama pri razstavi Edi Šelhaus – Retrospektiva:

 1. Konec 2. svetovne vojne in osvoboditev
 2. Trst in okolica med leti 1945 in 1955.

Izbirate lahko med dvema temama pri razstavi Nace Bizilj – Fotoreporter:

 1. Osemdeseta leta
 2. Demokratizacija in osamosvojitev Slovenije

Iskanje odgovora na osrednje vprašanje s pomočjo virov
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut
Ključni cilji:

 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvijati spretnosti preproste uporabe zgodovinskih raziskovalnih metod
 • razvijati zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih podatkov in dokazov iz zgodovinskih virov in literature iz različnih medijev
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • razviti sposobnost samostojnega izbiranja in odločanja ter svoje poglede na zgodovino
2. svetovna vojna skozi fotografijo

Na podlagi fotografij kot zgodovinskih virov spoznamo civilno in vojaško življenje med drugo svetovno vojno s poudarkom na posameznih skupinah v primežu svetovnega spopada. Delo poteka kot voden tematski pogovor. Vsebino pogovora narekujejo fotografije, ki so na razstavi.

Tematski pogovor in delo s fotografijami
Cena: 3 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut
Ključni cilji:

 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev (razstavljenih z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvijati spretnosti preproste uporabe zgodovinskih raziskovalnih metod
 • razvijati zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih podatkov in dokazov iz zgodovinskih virov in literature iz različnih medijev
 • razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oz. interpretacije zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti
Otroški abonma

OTROŠKI ABONMA Za osnovnošolce 1. tirade V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo z abonmaji za osnovnošolce 1. triade. Otroški abonma vključuje:

 • udeležbo na 3 ustvarjalnih delavnicah s programa stalne razstave
 • udeležbo na 2 ustvarjalnih delavnicah s programa občasnih razstav
 • prost vstop v Muzej novejše zgodovine Slovenije v šolskem letu 2019/2020

Cena abonmaja je 8 EUR/učenca. V ceno je vključena vstopnina na 5 delavnic, ustvarjalni material in prost vstop v muzej.

X