Organizirani ogledi

Osnovne šole

Pedagoški program poteka na stalni in občasnih razstavah. Osnovnošolske programe smo razdelili po starostnih skupinah v tri sklope: 1. triado, 2. triado in 3. triado. Programi se vsebinsko navezujejo na veljavne učne načrte in so obogatitev rednega šolskega procesa.

Vabimo vas na ogled prenovljene stalne razstave in predstavitev najimenitnejših muzejskih predmetov na novi občasni razstavi (R)evolucija muzeja 1948–2018. Nadaljujemo z dobro sprejetimi dogodki ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Napovedujemo tudi, da bo leto 2019 posvečeno fotografiji.

Dejavnosti na stalni razstavi

I. triada

Veste, kaj je muzej?

Muzejski pedagog z različnimi vprašanji aktivno vključi otroke v pogovor o muzeju. Otroci spoznajo, kaj je muzej, kaj hrani, kako pridejo predmeti v muzej in kaj nato z njimi v muzeju počnemo. Obisk obsega sprehod skozi stalno razstavo in ustvarjalno delavnico, na kateri izdelamo pomemben izum 20. stoletja – računalnik.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje dela v muzeju in kulture obnašanja v muzeju
 • razvijanje ročnih spretnosti in ustvarjalnega mišljenja
 • samozavestno izražanje, poslušanje sogovornikov, raziskovanje v skupini, interakcija
Kaj sta počela babica in dedek, ko sta bila mlada?

Aktivna delavnica, kjer se igramo stare, že pozabljene otroške igre, kot so Pekel ali nebesa, Zvezde metat, Ali je kaj trden most, Leti, leti in druge. Z igrami spodbujamo gibalne spretnosti in otroško ustvarjalnost. Izvajamo igre, ki jih otroci še ne poznajo. Izdelke, narejene na delavnici, otroci odnesejo domov. Delavnica lahko gostuje v vašem vrtcu.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • razvijanje družbenih, komunikacijskih, raziskovalnih in gibalnih spretnosti
 • poslušanje sogovornikov, interakcija
 • razvijanje razumevanja sodelovanja in tekmovanja
Še veste, kako so nekoč živeli?

Na delavnici spoznamo, kako se je vsakdanje življenje ljudi spremenilo od začetka 20. stoletja do danes. Odkrivamo, kako so se nekoč prevažali, kako so se sporazumevali na daljavo, s kakšnimi pripomočki so kuhali, kako so se igrali in kako so preživljali prosti čas. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogodki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost, inovativnost in razmišljanje ter pomeni nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • spoznavanje orientacije v času
Ali so bila mesta vedno tako velika?

Sprva je bila le cerkev in okoli nekaj hiš. Kasneje je mesto zraslo v veliko mesto, ki so se mu v 20. stoletju priključili bloki, nakupovalna središča, tovarne, zdravstveni domovi, vrtci in šole, obvoznice, kolesarske steze in še mnogo drugega. Skupaj bomo odkrivali odgovore na vprašanja, zakaj so mesta zrasla in se spremenila. Ali so imeli od nekdaj elektriko in pitno vodo? Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili mesto.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje domišljije in ročnih spretnosti
Izdelaj svoj periskop

Veste, kaj je periskop? Veste, da je »obvaroval« glavo vojakov na fronti? Na razstavi si bomo ogledali originalen periskop, ki ga je v času prve svetovne vojne izumil Slovenec Fridolin Kavčič. Otroci bodo iz papirja izdelali svoj periskop in se z njim veliko zabavali, ko bodo gledali izza vogala.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Obleka naredi človeka

Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali smo namenjeni na zabavo ali pripravljeni za delo, ali smo premožni ali revni, stari ali mladi. Raziskali bomo vse to in še več ter se zabavali ob starih fotografijah. V drugem delu bomo veselo ustvarjali. Otroci bodo lahko naredili obris svojega telesa in mu narisali stara oblačila, ali pa po svoje »oblekli« prijaznega pravljičnega  kosmatinca.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • razvijanje sposobnosti dela v skupini
Uokviri svojo družinsko fotografijo

Ustvarjalna delavnica, na kateri otroci izdelajo svoj pisan okvir za fotografijo. Družinsko fotografijo prinese vsak otrok sam. Priporočena velikost fotografije je 10 x 15 cm. Preden začnemo ustvarjati, spoznamo, kako so včasih nastale fotografije. Nekatere stare fotografije si tudi skupaj ogledamo.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje starih fotografskih tehnik
 • raziskovanje preteklosti z uporabo starih fotografij
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
Uporabite čute pri raziskovanju zgodovine

V spoznavanje in raziskovanje zgodovine 20. stoletja bomo vključili interakcijo med predmeti in mladimi. Na učni uri bodo učenci zaznavali predmete neposredno prek lastnega raziskovanja s pomočjo različnih čutil: vida, tipa, sluha in voha. S preprostimi in zabavnimi orodji (preveza čez oči, kartonasti stožci, iskanje podobnih oblik ipd.) bomo pri otrocih budili radovednost in željo po raziskovanju kulturne dediščine.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov

II. triada

Pregledno vodenje po stalni razstavi

Učencem približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi prenovljeni delovni listi, prilagojeni starosti učencev, in vodeni ogledi, osredotočeni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med vojnama,obdobje od 1945 do 1961 ali obdobje od 1961 do 1980 ter demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 2,50 EUR/učenca
Vodstvo: 0,50 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut
Delovni listi: 2. triada osnovne šole

Ključni cilji:

 • poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • spoznavanje slovenske kulturne dediščine in razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti
 • krepitev orientacije v času
Še veste, kako so nekoč živeli?

Na delavnici spoznamo, kako se je vsakdanje življenje ljudi spremenilo od začetka 20. stoletja do danes. Odkrivamo, kako so se nekoč prevažali, kako so se sporazumevali na daljavo, s kakšnimi pripomočki so kuhali, kako so se igrali in kako so preživljali prosti čas. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogodki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost, inovativnost in razmišljanje ter pomeni nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • spoznavanje orientacije v času
Ali so bila mesta vedno tako velika?

Sprva je bila le cerkev in okoli nekaj hiš. Kasneje je mesto zraslo v veliko mesto, ki so se mu v 20. stoletju priključili bloki, nakupovalna središča, tovarne, zdravstveni domovi, vrtci in šole, obvoznice, kolesarske steze in še mnogo drugega. Skupaj bomo odkrivali odgovore na vprašanja, zakaj so mesta zrasla in se spremenila. Ali so imeli od nekdaj elektriko in pitno vodo? Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili mesto.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje domišljije in ročnih spretnosti
Izdelaj svoj periskop

Veste, kaj je periskop? Veste, da je »obvaroval« glavo vojakov na fronti? Na razstavi si bomo ogledali originalen periskop, ki ga je v času prve svetovne vojne izumil Slovenec Fridolin Kavčič. Otroci bodo iz papirja izdelali svoj periskop in se z njim veliko zabavali, ko bodo gledali izza vogala.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Obleka naredi človeka

Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali smo namenjeni na zabavo ali pripravljeni za delo, ali smo premožni ali revni, stari ali mladi. Raziskali bomo vse to in še več ter se zabavali ob starih fotografijah. V drugem delu bomo veselo ustvarjali. Otroci bodo lahko naredili obris svojega telesa in mu narisali stara oblačila, ali pa po svoje »oblekli« prijaznega pravljičnega  kosmatinca.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • razvijanje sposobnosti dela v skupini
Izdelaj svoja 3D očala

Ali veste, kako nastane 3D fotografija? Ste si že pogledali kakšno 3D risanko ali film, za katera ste potrebovali prav posebna očala? Na delavnici se pogovorimo, kako nastanejo 3D fotografije in si s pomočjo 3D očal pogledamo nekaj primerkov. Na koncu izdelamo tudi svoja 3D očala.

Ustvarjalna delavnica
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje fotografskih tehnik in 3D fotografij
 • razumevanje pomembnosti fotografij kot pričevalcev preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Tehnološki napredek v moderni dobi

V 20. stoletju so ljudje iznašli veliko tehničnih novosti, ki so močno spremenile naše vsakdanje življenje. Učenci aktivno in na zabaven način odkrivajo in spoznavajo pomembne izume 20. stoletja ob igri pantomime, nariši ali opiši. O vsakem izumu se pogovorimo in ga še podrobneje spoznamo.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • primerjanje ključnih izumov in odkritij
 • spoznavanje vpliva izumov na vsakdanje življenje ljudi
 • umestitev ključnih znanstvenih in tehnoloških novosti v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • spoznavanje razlike med dobro in slabo platjo izumov
Uporabite čute pri raziskovanju zgodovine

V spoznavanje in raziskovanje zgodovine 20. stoletja bomo vključili interakcijo med predmeti in mladimi. Na učni uri bodo učenci zaznavali predmete neposredno prek lastnega raziskovanja s pomočjo različnih čutil: vida, tipa, sluha in voha. S preprostimi in zabavnimi orodji (preveza čez oči, kartonasti stožci, iskanje podobnih oblik ipd.) bomo pri otrocih budili radovednost in željo po raziskovanju kulturne dediščine.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje načina življenja v preteklosti
 • razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine
 • raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov
Spoznavanje države Republike Slovenije

V obliki zabavnega nagradnega kviza spoznavamo našo državo, njeno ozemlje in pokrajine ter sosednje države. Pogovorimo se o naših simbolih – himni, zastavi in grbu. Naučimo se, kdo so slovenske narodne manjšine in kako je Slovenija povezana z Evropsko unijo.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje državnih simbolov
 • spoznavanje organiziranosti slovenske države
 • spoznavanje različnosti prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci)
 • spoznavanje osnovnih dejstev o Slovencih v zamejstvu, o slovenskih izseljencih in zdomcih
 • spoznavanje organiziranosti EU

III. triada

Pregledno vodenje po stalni razstavi

Učencem približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi prenovljeni delovni listi, prilagojeni starosti učencev, in vodeni ogledi, osredotočeni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med vojnama, obdobje od 1945 do 1961 ali obdobje od 1961 do 1980 ter demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 2,50 EUR/učenca
Vodstvo: 0,50 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut
Delovni listi: 3. triada osnovne šole

Ključni cilji za 9. razred osnovne šole:

 • izgrajevanje, razširjanje in poglabljanje znanja o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine 20. stoletja
 • razvijanje spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti ob razširjanju znanja o slovenski zgodovini
Časovnica

Učna ura, na kateri učenci sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. stoletja. Dodajajo ključne politične, gospodarske in kulturne dogodke, fotografije in izume. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi več zapomnijo. Učenci ponovijo snov, pridobijo vizualen pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico priporočamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • orientacija v času z uporabo časovnega traku
 • izdelovanje kronološkega prikaza dogodkov iz preteklosti na preprostem časovnem traku
 • poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • uporabljanje zgodovinskih virov pri raziskovanju preteklosti
Tehnološki napredek v moderni dobi

V 20. stoletju so ljudje iznašli veliko tehničnih novosti, ki so močno spremenile naše vsakdanje življenje. Učenci aktivno in na zabaven način odkrivajo in spoznavajo pomembne izume 20. stoletja ob igri pantomime, nariši ali opiši. O vsakem izumu se pogovorimo in ga še podrobneje spoznamo.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • primerjanje ključnih izumov in odkritij
 • spoznavanje vpliva izumov na vsakdanje življenje ljudi
 • umestitev ključnih znanstvenih in tehnoloških novosti v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • spoznavanje razlike med dobro in slabo platjo izumov
Spoznavanje države Republike Slovenije

V obliki zabavnega nagradnega kviza spoznavamo našo državo, njeno ozemlje in pokrajine ter sosednje države. Pogovorimo se o naših simbolih – himni, zastavi in grbu. Naučimo se, kdo so slovenske narodne manjšine in kako je Slovenija povezana z Evropsko unijo.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • spoznavanje državnih simbolov
 • spoznavanje organiziranosti slovenske države
 • spoznavanje različnosti prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci)
 • spoznavanje osnovnih dejstev o Slovencih v zamejstvu, o slovenskih izseljencih in zdomcih
 • spoznavanje organiziranosti EU
Dešifriranje sporočil

Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu podrobneje spoznamo nemški šifrirni stroj Enigmo in njegove kriptografske značilnosti, po katerih slovi. V drugem delu učenci sami dešifrirajo dve šifrirani besedili. Pri prvem besedilu skupaj poiščemo ključ. Drugo besedilo pa razvozlajo s pripomočkom za ročno dešifriranje, ki so ga uporabljali vse do izuma Enigme.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

 • pojasnitev pomena izuma in njegova umestitev v zgodovinski čas in prostor
 • ugotavljanje vpliva sodobne vojaške tehnične iznajdbe na življenje po vojni
 • razvijanje logičnega mišljenja
Slovenci v obdobju prve svetovne vojne

Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve svetovne vojne. Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom na soški fronti, se pogovorimo o vplivu vojne na civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS.

NOVO: V učno uro lahko vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 1. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Slovenci med drugo svetovno vojno

Na delavnici ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji, pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo državljansko vojno in zaključne boje druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju.

NOVO: V učno uro lahko vključimo ogled izbranih originalnih predmetov iz časa 2. svetovne vojne, ki jih hranimo v depoju.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje od konca druge svetovne vojne do sredine petdesetih let. Razložimo povojni sistem oblasti in nasilen obračun z nasprotniki, se pogovorimo o značilnostih življenja z vidika gospodarskega, družbenega in socialnega delovanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo tudi značilnosti informbirojevskega spora in posledice za jugoslovansko notranjo in zunanjo politiko.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Modernizacija življenja Slovencev po drugi svetovni vojni

Na učni uri primerjamo značilnosti življenja v Sloveniji v posameznih obdobjih po drugi svetovni vojni z vidika gospodarskega delovanja, družbene organizacije, rastoče blaginje in potrošništva ter spoštovanja in kršenja človekovih pravic. Ocenjujemo tudi možnosti in pomen izobraževanja, kulturnega delovanja in športnega ustvarjanja.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih sprememb v načinu življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Življenje Slovencev v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje socializma. Spoznali bomo, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju vplivale na spreminjanje načina življenja Slovencev v 60. in 70. letih preteklega stoletja. Med drugim bomo govorili o politični krizi, gospodarskih reformah, spremembah ustave, o »liberalističnem« gospodarskem in političnem konceptu, spremenjenem odnosu med cerkvijo in državo, vplivu zahoda, študentskem gibanju, delegatskem sistemu in dogovorni ekonomiji.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v 60. in 70. letih, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Osamosvojitev Republike Slovenije

Voden pregled demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgodovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od Jugoslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so pripeljali do osamosvojitve. Obnovimo tudi vojno za Slovenijo in prvih dvajset let samostojne države, vključno z njenim mednarodnim povezovanjem.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • opisovanje življenja Slovencev v socialistični Jugoslaviji z različnih perspektiv
 • pojasnjevanje vzrokov za odločitev Slovencev za lastno državo
 • pojasnjevanje mednarodnega povezovanja Slovenije
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Oblikovanje slovenske zahodne meje tekom 20. stoletja

Na učni uri spoznamo, kako se je oblikovala današnja meja med Slovenijo in Italijo skozi celotno 20. stoletje. Spremljamo potek meje: rapalsko pogodbo, fašizacijo in italijanizacijo, italijansko okupacijo v času druge vojne, delitev Julijske krajine na cono A in B, oblikovanje Svobodnega tržaškega ozemlja in londonskim memorandumom. Zaključimo z osimskimi sporazumi leta 1975. Delo poteka v skupinah s pomočjo raznovrstnih primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov. Poudarek je na sodelovalnem učenju.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s slovensko zahodno mejo, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj slovenske zahodne meje in položaja Slovencev ter njihovega življenja v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje spodobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Določanje slovenskih meja v 20. stoletju

Učna ura, ki obravnava nastanek veljavne slovenske meje, ki se je spreminjala in postopno oblikovala skozi 20. stoletje. Ob pisnih in slikovnih virih osvetlimo glavne dogodke, ki so vplivali na nastanek meja, in na položaj prebivalstva na spornih mejnih območjih. Pogovorimo se tudi o položaju slovenskega naroda zunaj Slovenije in o položaju manjšine pri nas.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 120 minut

Ključni cilji:

 • umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih z oblikovanjem slovenske meje, v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje in primerjanje reševanj mejnih vprašanj v različnih obdobjih
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega
Kaj mi povedo zgodovinski viri?

Učna ura, ki bo učencem pomagala pri učenju uporabe zgodovinskih virov pri vsakdanjem učenju. Na učni uri bodo z branjem fotografij razvili vizualno pismenost, z branjem grafov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko razberejo iz zgodovinskega vira. Vsebine bodo vzete iz slovenske zgodovine 20. stoletja.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 60 minut

Ključni cilji:

 • učenje uporabe raznovrstnih zgodovinskih virov
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev in kritično presojanje njihove uporabne vrednosti
 • z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja
Jaz in mi

Človekove pravice in sodobna družba

Učna ura, ki vključuje javno razpravo. Na začetku se ukvarjamo s temami, kot so človekove pravice in dileme o človekovih pravicah. Te pravice, ki so zapisane v ustavo in deklaracijo o človekovih pravicah, so ključni stebri vsake demokratične družbe. Vendar nobena pravica ni absolutna. Kaj se zgodi, ko je demokracija na kocki? Kaj se zgodi, ko pridejo temeljne pravice v konflikt med seboj? Med pogovorom se mladi naučijo o temeljnih človekovih pravicah in o njih razpravljajo ob zgodbah in predmetih iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Spoznanja navežejo na zgodbe, ki jih lahko vsak dan opazijo v njihovi skupnosti. Na učni uri želimo mlade spodbuditi, da oblikujejo svoje mnenje o temah, kot so človekove pravice, rasizem, antisemitizem in strpnost.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/učenca
Trajanje: 90 minut

Ključni cilji:

 • oblikovanje pogleda na svet, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, enakosti, demokraciji in odgovornem in kritičnem državljanstvu
 • razvijanje sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih ver, kultur in skupnosti
 • poznavanje pomena medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanja predsodkov in stereotipov
 • poznati pomen medkulturnega dialoga in strpnosti ter premagovanje predsodkov in stereotipov
 • razvijanje odprtosti do novih idej, do različnosti, večkulturnosti
 • razvijanje kulture dialoga, spoštovanja drugačnih mnenj in stališč
 • znati z dokazi zagovarjati svoje poglede in stališča

Dejavnosti na občasni razstavi

I. in II. triada

Izdelajmo lutke in zaigrajmo igro

Na razstavi si bomo ogledali ročno izdelane partizanske lutke, narejene za predstavo Jurček in trije razbojniki. Kasneje bomo na delavnici izdelali svoje lutke in z njimi zaigrali improvizirano igro v preprostem kartonastem gledališču.

Ustvarjalna delavnica
Trajanje: 90 minut
Cena: 2,5 EUR/učenca

Ključni cilji:

 • spoznavanje zgodovine prek muzejskih predmetov
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Tisk in še enkrat tisk

Tisk nas spremlja že več sto let. Na zabavni delavnici se bomo preizkusili v štirih preprostih, pa vendar povsem različnih in predvsem zabavnih načinih tiskanja. Uporabili bomo pisane barve, predmete iz vsakdanjega življenja in veliko domišljije. Pri veselem ustvarjanju se lahko tudi umažete, zato se prosimo primerno oblecite.

Ustvarjalna delavnica
Trajanje: 90 minut
Cena: 2,5 EUR/učenca

Ključni cilji:

 • spoznavanje različnih oblik tiska
 • spoznavanje zgodovine prek muzejskih predmetov
 • razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
Opazujem, tipam in se učim

Preko različnih čutil raziskujemo izbrane predmete, ki so na razstavi. Med igro bomo poiskali predmete, ki so narejeni iz določenega materiala, opazovali, kateri predmet je največji in tipali material, iz katerega je narejen. Na koncu bomo na podlagi oblike poiskali določen predmet in mu narisali detajle.

Ustvarjalna delavnica
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,5 EUR/učenca

Ključni cilji:

 • spoznavanje zgodovine prek muzejskih predmetov
 • spodbujanje otrok k samostojnemu raziskovanju in delu
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
 • razvijanje pozitivnega odnosa do muzejskih predmetov in kulturne dediščine

III. triada

Pregledno vodenje

Razstava preko reprezentativnih predmetov iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije predstavlja slovensko zgodovino 20. stoletja ter razvoj in zbiralno politiko muzeja. Poudarek je na odkrivanju slovenske zgodovine preko predmetov kot bogatih zgodovinskih virov in nosilcev številnih zgodb. V vodstvo je vključeno tudi širše zgodovinsko ozadje. Na voljo so delovni listi, prilagojeni različnim starostnim skupinam.

Trajanje: 60 minut
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 2,50 EUR/učenca
Vodstvo: 0,50 EUR/učenca

Ključni cilji:

 • spoznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja
 • razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev (razstavljenih predmetov)
 • razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti
Muzejski predmet spregovori

Muzejski predmeti so nosilci številnih zgodb in nemi pričevalci obdobja, v katerem so bili ali izdelani ali v uporabi. Skupaj se bomo učili poiskati bistvene značilnosti določenega predmeta in spoznali zgodbe, ki jih predmeti sporočajo. Predmete bomo opazovali in se o njih pogovarjali. Glavni poudarek bo na učenju branja informacij iz predmetov.

Učna ura
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,5 EUR/učenca

Ključni cilji:

 • spoznavanje zgodovine prek muzejskih predmetov
 • spodbujanje otrok k samostojnemu raziskovanju in delu
 • spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
 • razvijanje pozitivnega odnosa do muzejskih predmetov in kulturne dediščine
Pogovor o izbranem zgodovinskem obdobju ob predmetih

Pogovor o določenem zgodovinskem obdobju ali izbrani temi ob štiri do petih predmetih, ki so na ogled na razstavi (nekaj primerov iz različnih obdobij: propaganda v času 1. svetovne vojne ob razglednicah Vojska v slikah, življenje v koncentracijskem taborišču ob Kobetovem taroku, prve povojne volitve ob plakatu Iva Šubica, varčevalni ukrepi ob bonu za gorivo iz 80. let, slovenska osamosvojitev ob slovenski zastavi iz leta 1991). Za obdobje se dogovorimo v naprej.

Učna ura
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,5 EUR/učenca

Ključni cilji:

 • spoznavanje zgodovine prek muzejskih predmetov
 • spodbujanje učenčevih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja
 • razumevanje dogodkov in načina življenja v Sloveniji prek poznavanja širšega zgodovinskega konteksta
 • razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske narodne identitete in kulturne dediščine
Otroški abonma

OTROŠKI ABONMA
Za osnovnošolce 1. tirade

V šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo z abonmaji za osnovnošolce 1. triade.

Otroški abonma vključuje:

 • udeležbo na 3 ustvarjalnih delavnicah s programa stalne razstave
 • udeležbo na 2 ustvarjalnih delavnicah s programa občasnih razstav
 • prost vstop v Muzej novejše zgodovine Slovenije v šolskem letu 2018/2019

Cena abonmaja je 8 EUR/učenca. V ceno je vključena vstopnina na 5 delavnic, ustvarjalni material in prost vstop v muzej.

Vpis v otroški abonma je do 31. oktobra 2018.

X