Organizirani ogledi

Maturanti

V šolskem letu 2019/20 v sodelovanju s Slovensko kinoteko organiziramo delavnice gibljivih in negibljivih podob. Z osnovami filma se bodo otroci spoznali na delavnici v Slovenski kinoteki, s tehnikami razvijanja fotografij pa se bodo urili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante

Intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in svetovne okvire. Uporaba zgodovinskih virov: branje in uporaba zemljevidov, analiziranje pisnih virov, grafov, fotografij, umetniških del, ustnih pričevanj in predmetov, uporaba pravilne strokovne terminologije, podrobna razlaga zgodovinskih dogodkov. Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja je pripravljena samostojna učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk muzeja (5 ur). Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino.

Obravnavana obdobja so: prva svetovna vojna, medvojno obdobje, druga svetovna vojna, prvo desetletje po koncu druge svetovne vojne, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Učna ura
Cena: 2,50 3 EUR/dijaka za eno učno uro; paket vseh 5 učnih ur 8 11,00 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut za posamezno zgodovinsko obdobje

Program Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2019/20«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih izbirnih vsebin.

 

X