Organizirani ogledi

Maturanti

Maturantom, ki se pripravljajo na maturo iz zgodovine, nudimo pet učnih ur, na katerih ob delu z zgodovinskimi viri intenzivno ponovijo slovensko zgodovino 20. stoletja.

Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante

Intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in svetovne okvire. Uporaba zgodovinskih virov: branje in uporaba zemljevidov, analiziranje pisnih virov, grafov, fotografij, umetniških del, ustnih pričevanj in predmetov, uporaba pravilne strokovne terminologije, podrobna razlaga zgodovinskih dogodkov. Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja je pripravljena samostojna učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk muzeja (5 ur). Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino.

Obravnavana obdobja so: prva svetovna vojna, medvojno obdobje, druga svetovna vojna, prvo desetletje po koncu druge svetovne vojne, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka za eno učno uro; paket vseh 5 učnih ur 8,00 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut za posamezno zgodovinsko obdobje

Ključni cilji:

 • analiziranje in primerjanje položaja slovenskega naroda v različnih obdobjih/državah 20. stoletja
 • umestitev ključnih dogodkov, pojavov in procesov iz slovenske zgodovine 20. stoletja v ustrezen zgodovinski čas in prostor
 • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
 • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
 • razvijanje sposobnosti različnih oblik komunikacije
 • razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske narodne identitete in državnosti

 

Program Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2017/18«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih izbirnih vsebin.

Informacije in naročanje skupin

Naročanje skupin

Najave sprejemamo vsak delovni dan na:
E: natasa.robeznik@muzej-nz.si
T: (01) 300 96 21

 

Organizacija obiska

V eno skupino sprejmemo do 30 otrok. Večje število otrok razdelimo v več skupin, kar določimo že ob najavi obiska.

Če načrtujete obisk večjega števila otrok na isti dan, lahko skupine sprejmemo s polurnimi presledki. Točen razpored določimo ob najavi obiska.

Da bi bili dogovori med vami in muzejem čim bolj usklajeni, smo v nekaj točkah zapisali naša priporočila, ki naj vam bodo v pomoč pri organiziranju ogledov:

 • Naj bo vaš obisk pravočasno najavljen. Če nas želite obiskati na točno določen datum, je priporočljivo načrtovanje na daljši rok. Obisk je povečan ob dnevih kulturnih prireditev za šole in v pomladnih mesecih, aprilu in maju. Takrat vas morda ne bomo uspeli sprejeti na želeni dan. Priporočamo vam, da izberete manj obiskane termine.
 • Priporočamo, da telefonski dogovor potrdite tudi z elektronskim sporočilom. Tako je manj verjetnosti, da bi prihajalo do napak.
 • Dogovorjeni termini naj bodo tudi uresničeni. Na voljo imamo omejeno število animatorjev in ob netočnih prihodih vam ne bomo mogli zagotoviti vodstev in drugih dejavnosti. Če se zgodi, da na že dogovorjeni termin ne morete obiskati muzeja, vas prosimo, da nam vsaj tri dni prej sporočite odpoved.
 • Prosimo, da pridete v muzej vsaj 10 minut pred začetkom dejavnosti, da boste lahko pravočasno uredili obveznosti glede plačila. Če plačujete z gotovino, naj bo vstopnina predhodno zbrana.
 • Vzgojitelj, ki spremlja skupino, naj poskrbi za primerno obnašanje otrok.

Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo!

X