Organizirani ogledi

Maturanti

Maturantom, ki se pripravljajo na maturo iz zgodovine, nudimo pet učnih ur, na katerih ob delu z zgodovinskimi viri intenzivno ponovijo slovensko zgodovino 20. stoletja.

Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante

Intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in svetovne okvire. Uporaba zgodovinskih virov: branje in uporaba zemljevidov, analiziranje pisnih virov, grafov, fotografij, umetniških del, ustnih pričevanj in predmetov, uporaba pravilne strokovne terminologije, podrobna razlaga zgodovinskih dogodkov. Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja je pripravljena samostojna učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk muzeja (5 ur). Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino.

Obravnavana obdobja so: prva svetovna vojna, medvojno obdobje, druga svetovna vojna, prvo desetletje po koncu druge svetovne vojne, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Učna ura
Cena: 2,50 EUR/dijaka za eno učno uro; paket vseh 5 učnih ur 8,00 EUR/dijaka
Trajanje: 60 minut za posamezno zgodovinsko obdobje

Ključni cilji:

  • analiziranje in primerjanje položaja slovenskega naroda v različnih obdobjih/državah 20. stoletja
  • umestitev ključnih dogodkov, pojavov in procesov iz slovenske zgodovine 20. stoletja v ustrezen zgodovinski čas in prostor
  • analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja
  • oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij
  • razvijanje sposobnosti različnih oblik komunikacije
  • razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske narodne identitete in državnosti

 

X