Maketa taborišča Mauthausen

MAJ

Petega maja 1945 je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Mauthausen. Od več kot 200.000 taboriščnikov v matičnem taborišču in vseh zunanjih taboriščih, jih je dočakala osvoboditev le ena polovica. Od 4.100 interniranih Slovencev jih je prišlo domov le nekaj več kot 2.500.

Maketo taborišča Mauthausen je izdelal ruski mladenič Serjoža in jo ob 65. obletnici osvoboditve taborišča predal nekdanjemu taboriščniku, takratnem predsedniku mednarodnega taboriščnega odbora, Dušanu Stefančiču, ki je maketo podaril muzeju.

 

Predmet meseca

Od popravila avtomobilov do izdelave glavnikov

Od popravila avtomobilov do izdelave glavnikov

Med drugo svetovno vojno vzpostavljene partizanske delavnice so s svojimi izdelki oskrbovale tako partizanske vojaške enote kot tudi civilno prebivalstvo …
Več
Otroška oblekica

Otroška oblekica

Leta 1962, natančneje 1. januarja so v Sevnici ustanovili Obrtno podjetje Jutranjka, ki se je specializiralo in preraslo v vodilno …
Več

Loading...

Deli

X