Ljubljana pred sto leti

Ljubljana pred sto leti

Ljubljanski grad, 16. 3. – 4. 6. 2017
Avtor razstave: mag. Marko Štepec

Na razstavi, ob stoletnici Majniške deklaracije, prikazujemo 43 fotografij iz življenja Ljubljane in njenih prebivalcev med prvo svetovno vojno. Fotografije so posneli znani in neznani, amaterski in poklicni fotografi. Ohranile so se na steklenih ploščah, fotografskem papirju in v družinskih albumih. Posamezne rahlo poškodovane, presvetljene ali predolgo hranjene v neprimernih prostorih je bilo treba restavrirati. Kljub temu smo se odločili, da jih razstavimo kot drobna pričevanja o življenju v mestu in o času pred stotimi leti, ki ga še vedno premalo poznamo in nanj prevečkrat pozabljamo.

Prva svetovna vojna je globoko zarezala v vsakdanje življenje Ljubljančanov. Že kmalu po slovesu od mobiliziranih vojakov so se v Ljubljano vračali transporti ranjencev z balkanskega in vzhodnega bojišča. Prebivalci Ljubljane so se že zgodaj srečali z begunci, ki so z vzhodnega in pozneje soškega bojišča odhajali k sorodnikom in v različna begunska taborišča v notranjost monarhije. Vse večje pomanjkanje moške delovne sile so nadomeščali ženske, otroci in številni ujetniki. Na Ljubljanskem gradu so bili sprva zapori, pozneje pa karantenska postaja za vojne ujetnike.  Velika prehrambna kriza je globoko posegla v prehranjevalne navade meščanov in občasno povzročala lakoto. S povečanima pomanjkanjem in izčrpanostjo je zvestoba cesarsko-kraljevi monarhiji in njenim vrednotam vse bolj plahnela.

V Majniški deklaraciji, ki jo je 30. maja 1917 na seji dunajskega parlamenta prebral dr. Anton Korošec, so slovenski, hrvaški in srbski poslanci zahtevali, naj se »vsa ozemlja monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško-lotarinške dinastije v samostojno državno telo.«  Na ljubljanskem Kongresnem trgu je 29. oktobra 1918 množica pozdravila mir in nastanek nove države. Mesto in njeni prebivalci so vstopili v novo obdobje.

Ljubljana pred sto leti

Ljubljana pred sto leti

Ljubljana pred sto leti

Deli

X