Leto preloma / Leto 1948

Gradnja otroške klinike v Ljubljani, 29. junij 1948,
foto: Vlastja Simončič,
hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Leto preloma. Leto 1948.

21. avgust – 14. oktober 2018

Fotografska razstava je slikovna pripoved o letu 1948. Nastala je z izborom fotografij več avtorjev iz fotografske zbirke Foto Slovenija in fonda fotografa Vladimirja Simončiča – Vlastje, katerih negative hranimo v fototeki Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Tematsko razdeljene fotografije prikazujejo pomembnejša dogajanja v letu 1948, ki so že nakazano pot povojnega razvoja Slovenije v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji obrnila v drugo smer. Vsakdanje življenje je bilo v luči nove povojne ideologije prežeto z gesli upanja na boljši jutri. Optimizem so krepile obljube o uvedbi socialno pravičnejše ureditve, v mestih so se odpirala številna »gradilišča«, obnova domovine je bila v polnem teku tudi na podeželju. Tam je vladal živahen vrvež pri gradnji zadružnih domov, obnovljenih in novih prometnih povezavah ter urejanju vodotokov.

Mladina je obiskovala pouk v drugem povojnem šolskem letu, poleti pa so nekateri že odhajali v počitniške obmorske in gorske kolonije. Na političnem polju se je po enajstih letih od ustanovnega kongresa odvil drugi kongres Komunistične partije Slovenije. Javnost je po zvočnikih spremljala t. i. dahavske procese, ki so najbolj od vseh spominjali na stalinistične procese v Sovjetski zvezi. Leto 1948 je bilo prelomno tudi za tiste Slovence in njihove družine, ki so zunaj jugoslovanskih meja dočakali odhod v novo domovino. Dvaintrideset izbranih fotografij zaključuje podoba doprsnega kipa Josipa Visarijonoviča Džugašvilija – Stalina na »smeteh« rusko obarvane literature in arhiva Slovenskega poročevalca. Jugoslavija je po letu 1948 ubrala novo pot ideoloških sprememb. Samoupravljanje je postalo temelj novega sistema socialistične demokracije.

Občasne razstave

Od pisem do Facebooka

Od pisem do Facebooka

Od pisem do Facebooka Komunikacija slovenskih izseljencev v Argentini z domovino skozi čas24. april – 2. junij 2019 Izseljenci so …
Več
Skozi okno

Skozi okno

Že od 19. stoletja je okno – odprtina v steni stavbe – simbol vizije in priljubljeni motiv številnih slikarjev in …
Več
Deli

X