Leto 2019 posvečamo fotografiji

LETO POSVEČENO FOTOGRAFIJI

 

Fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1952, obsega več kot dva milijona enot fotografskega gradiva. Danes je to največji fotografski arhiv 20. stoletja v Republiki Sloveniji in je v celoti javno dostopen.

Leto 2019 bo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije zaznamovala fotografija. Načrtujemo tri velike fotografske razstave, vezane na slovensko zgodovino 20. stoletja.

  • januar 2019: Fotografija v obdobju 2. svetovne vojne (v sodelovanju z MG+)
  • junij 2019: Pregledna razstava o fotoreporterju Ediju Šelhausu ob 100-letnici njegovega rojstva
  • november 2019: Razstava fotografskega opusa Naceta Bizilja

Razstave bodo spremljali vodeni ogledi, delavnice in učne ure, ki se bodo posvečale spoznavanju in branju informacij iz fotografij kot verodostojnih dokumentov določenega časa, starim fotografskim tehnikam in razigranemu raziskovanju iger svetlobe in sence.

Podroben pedagoški program bo objavljen na tej spletni strani.

X