Argumentirano in civilizirano/1988

ARGUMENTIRANO IN CIVILIZIRANO/1988

Ob 30-letnici JBTZ – na ogled od 8. maja do 10. junija 2018

Fotografska razstava se javnosti predstavlja ob 30-letnici dogodkov, ki so bili pred kuliso vsesplošne jugoslovanske krize osemdesetih let povod za takojšen in množičen odziv slovenske civilne družbe.

Aretacije civilistov in podoficirja JLA, zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti po začetnicah njihovih priimkov znanih kot JBTZ (Janša Janez, Borštner Ivan, Tasić David in Zavrl Franci), so spodbudile številne protestne akcije in zborovanja, ki jih je večinoma organiziral sočasno ustanovljeni Odbor za varstvo človekovih pravic. Množična mobilizacija podobno mislečih leta 1988 je pospešila demokratizacijo slovenske družbe ter napovedovala začetek skorajšnjega  konca tako sistema kot države, ki je zaradi številnih nikoli rešenih težav naglo drvela k svojemu koncu.

Dvodelna fotografska razstava obiskovalca vodi na mesta zbiranja, med množice nazorsko in starostno različnih posameznikov in skupin, ki so v podpori obtoženi četverici enotno, argumentirano in civilizirano nasprotovale kršenju temeljnih človekovih pravic.

Na panojih pred muzejem se predstavlja fotografski kronist, ki je skoraj dnevno beležil stampedo dogodkov druge polovice osemdesetih let in je avtor prvega vidnega dokumenta politične aretacije pri nas, fotograf tednika Mladina, Tone Stojko. Muzejsko preddverje ponuja do sedaj redko ali nikoli videne dokumentarne fotografije tiste pozne pomladi, vročega poletja in jeseni leta 1988, ki so jih nezanesljivemu človeškemu spominu iztrgali Nace Bizilj, Marjan Ciglič (fotografa časopisa Dnevnik), Janez Bogataj (fotograf tednika Mladina) in takrat že upokojena fotografska legenda Edi Šelhaus. Vse razstavljene fotografije so danes shranjene v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Pozorno si jih oglejte. Se v množici obrazov prepoznate tudi vi?

 

 

Deli

X