Muzejska predstavitev 2. svetovne vojne na Slovenskem v letih od 1941 do 1945, ki je bilo najburnejše in najusodnejše obdobje slovenske zgodovine, je zasnovana tako, da obiskovalcem poleg razumskega omogoča tudi čustveno dojemanje medvojnih dogajanj. Prav zato je ta del naše stalne razstave poleg vitrinskega sestavljen tudi iz multivizijskega prikaza ter pričevanj udeležencev medvojnih  dogajanj. Prikaz vojnega vzdušja se z vklopom multivizije, projicirane na vse štiri stene sobe, samo še stopnjuje. Multivizijska zgodba je narejena iz okoli 1500 izvirnih črno-belih in tudi barvnih fotografskih posnetkov, nastalih med vojno na skoraj vsem slovenskem etničnem ozemlju, nekaj jih je bilo posnetih tudi v tujini. Tej fotografski zgodbi so dodani še ustrezni zvoki, glasba ter svetlobni učinki. Z vzdušjem, ustvarjenem med predvajanjem, se poskuša prikazati medvojne razmere, ki naj bi jih doumeli tudi obiskovalci. Sama zgodba je zasnovana tako tematsko kot časovno in nas popelje skozi vse najpomembnejše dogodke, od začetka do konca vojne.

Muzealije, med katerimi so nekatere zaradi svoje zgodovinske povednosti še posebno zanimive, so predstavljene v vitrinah, in sicer kot samostojna in zaključena celota. V osemnajstih tematskih izsekih so razstavljene tako, da se soočajo in hkrati ponazarjajo medvojna nasprotja. Tako npr. nasproti prikazu kapitulacije jugoslovanske vojske stoji prikaz osvoboditve, prikazu okupacije, razkosanja, raznarodovanja in izganjanja pa prikaz življenja v partizanih ter nastajanje nove ljudske oblasti. Nasprotja so prikazana tudi v vitrini na desni strani  posvečeni kulturnemu ustvarjanju med vojno. Pričevanja udeležencev so predstavljena v osrednjem delu sobe na ekranih, ki skupaj z osebnimi pisnimi sporočili prikazujejo tudi individualni pogled na medvojna dogajanja.

Deli

X