Razstavno pripoved o življenju v 20. stoletju začenjamo z obdobjem 1. svetovne vojne, ko so Slovenci živeli pod okriljem Avstro-Ogrske. Vojne napovedi in mobilizacije, ki so sledile Sarajevskemu atentatu in avstro-ogrski vojni napovedi Srbiji, so Evropo in precejšen del sveta spremenile v bojišča. Slovenski vojaki so služili v različnih polkih avstro-ogrske armade in so poleti 1914 kot del 3. armadnega korpusa večinoma odšli na vzhodno bojišče proti Rusiji. Uvodni del muzejske postavitve je rekonstrukcija čakalnice na železniški postaji, kot metafora slovesa od mobiliziranih vojakov  in Habsburške monarhije, ki je vstopila v svoje zaključno obdobje.

V zgornjem nadstropju je predstavljeno življenje v zaledju fronte. Med vojno se je politično življenje v monarhiji umaknilo vojni propagandi, državni zbor je bil razpuščen, politično življenje je bilo skrbno nadzorovano. Gospodarstvo je bilo podrejeno vojaškim potrebam in zgodaj se je začela prehrambna kriza. Gospodarstvo je predstavljeno s fotografijami vojaških delavnic 5. armade, ki so delale za potrebe bojev v Posočju. Na begunsko problematiko opozarja likovno delo slovenskega slikarja Frana Tratnika. Večinoma dvojezični plakati in razglasi ter drobno gradivo v vitrinah omogočajo vpogled v spremembe, ki jih je v slovenske dežele prinesla vojna. Muzejsko gradivo je vezano na življenje v zaledju, prehrambno krizo, ujetništvo, vojne bolnišnice in zapuščine padlih slovenskih vojakov. Posebna pozornost je namenjena Majniški deklaraciji in deklaracijskemu gibanju kot osrednjima dogodkoma političnega življenja v času vojne.

V spodnjem delu sobe je rekonstrukcija vojaškega rova. Na zahodnem robu slovenskih dežel, ob reki Soči, so v letih 1915–17 potekali krvavi boji med Kraljevino Italijo in Avstro-Ogrsko. Na soškem bojišču se je zvrstilo 11 italijanskih in ena skupna avstro-ogrsko-nemška ofenziva, ki je z uspešnim prebojem fronte na območju Tolmina, Kobarida in Bovca, oktobra 1917, fronto premaknila na reko Piavo. Obiskovalci si lahko ogledajo vojaško spalnico, skladišče in maketo bojišča. Razstavljen je bogat izbor orožja, vojaške opreme in drugih originalnih muzejskih predmetov, ki so jih uporabljali vojaki obeh strani. Predstavitev življenja v strelskih jarkih je dopolnjena s svetlobnimi in zvočnimi učinki.

Deli

X